přírodní medicína | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

OHLASY

Hledala jsem alternativní přístup k léčení, jiné metody než nabízí klasické chemické medikamenty či potravní doplňky. Při poslouchání pacientů bylo zřejmé, že bolest fyzická má hluboký kořen v naší psychické disharmonii. Naše emoce a vztahy prožívané s našimi nejbližšími hluboce ovlivňují a souvisejí s našimi nemocemi, na které si takto nevědomě zakládáme. Po přihlášení na obor psychosomatiky a bylinářství jsem musela sama projít a pocítit, že i já mám spoustu skrytých bolestí, které si všemožně snažím chránit ,,náplastmi'', abych je neviděla, necítila. A jak je osvobozující jednu po druhé jemně sloupnout a dané místo ošetřit a zahojit ty tzv. ,,šrámy duše''.   A tak jsem zjistila, že na místo pomoci druhým (kterou jsem při příchodu do školy hledala), jsem hlavně pomohla sama sobě a skrze to mohu najít optimální řešení pro daného pacienta, dle jeho charakteru, pocitů a preferencí léčby. Zlepšilo se mi vnímaní drobných gest u pacientů, reakcí těla na přesně mířené otázky a umění hledat mezi větami skryté indicie skutečného původu nemoci a tak cíleně vybrat nejlepší formu léčení. Za to veliké DÍKY  Evče, která umí vybrat velice empatické lektory s velkými zkušenostmi, a za její perfektní organizaci. Je vidět, že to co dělá, dělá s láskou.
Monika Mikešková
farmaceutický laborant, studentka TILIA Praha
Ráda jsem se účastnila víkendového semináře VNITŘNÍ DÍTĚ. Byla to krásná skupina a muži, kteří ve mně zpočátku vzbuzovali obavy svou přítomností, protože jsem nečekala, že by tam vůbec mohli být, mě nakonec mile překvapili svou odvahou. Dotvářeli krásnou atmosféru svou pravdivostí, nadhledem a klidem. Moc se mi tam líbilo, seminář mi hodně do života přinesl. Těším se zase někdy nashledanou.
Lenka Strnadová
učitelka MŠ, účastnice jednoho semináře TILIA Praha
Evi, přeji tvé škole stabilitu a moudrost staré lípy, její vůni, která nás vždy zklidní a zharmonizuje. Lektoři ať svými zkušenostmi míří studentům přímo do srdce a tobě přeji radost z nového dítěte, které se krásně zrodilo při společném setkání. Těším se jako vždy ve tvé škole na nové studenty a milé chvíle s nimi. Děkuji za příležitost být s tebou a s nimi na cestě k moudrosti a klidu.
 
                                                              
Ing. Jana Holická
terapeutka celostního rozvoje, lektorka TILIA Č. Budějovice