škola Tilia přihláška | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Souhlasím s poskytnutím a zpracováním osobních údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen Nařízení) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnem pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinného od 25. května 2018). Více informací.