celostní medicína | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

NAŠI VYUČUJÍCÍ

Od ukončení střední školy se pohybuji v prostředí lidí nemocných nebo těch, kteří žijí s handicapem. Vystudovala jsem ergoterapii na 1.lékařské fakultě UK, pracovala na rehabilitačním oddělení v nemocnici, dobrovolničila v Parapleti a sociálně-ošetřovatelském centru. Potřeby praxe mě přivedly ke studiu psychologie na FF UK. Mimo jiné jsem stážovala i v hospici a zjistila, že v něm jsou obrovské možnosti pro práci s umírajícími.

V současnosti v něm pracuji jako psycholog pro pacienty a jejich blízké a koordinuji činnost hospicových dobrovolníků.

Mám ráda život, lidi, sportovní aktivity, kterými „ventiluji“ a hudbu, která často dokáže nepopsatelné.

AMBROŽOVÁ JANA Mgr. – Praha
SEMINÁŘ O UMÍRÁNÍ A SMRTI (THANATOLOGIE)
NÁVŠTĚVA HOSPICE DOBRÉHO PASTÝŘE V PRAZE ČERČANECH
Od dospívání jsem kromě běžného vzdělávání hledala různé další směry, které by mi nabídly jiný rozvoj a poznání. Zásadní v mém životě bylo několik setkání, mezi které patří metoda Kineziologie One Brain, jenž je schopna odblokovat příčinu psychických, fyzických či životních potíží. Má dcera se díky této terapii zcela zbavila zdravotních problémů, které se výrazně zhoršily při příchodu do 1. třídy základní školy. Kineziologie One Brain mě natolik zaujala, že jsem absolvovala její studium v plném rozsahu. Dodnes mě nepřestává překvapovat svými nekonečnými možnostmi. V současné době provozuji poradnu, kde pracuji pomocí metody Kineziologie One Brain a dalších terapií. Také se věnuji channelingu a kurzům Rovnováha pro děti a dospělé. Díky Kineziologii One Brain a dalším technikám jsem změnila svůj život a celkový pohled na svět. Tyto metody mě nejenom naplňují a baví, ale zároveň neustále překvapují. Cesta, na kterou jsem se vydala, je dlouhá, ale vede k vnitřnímu a univerzálnímu pochopení. Věřím, že se na této cestě potkáme a těším se na případné setkání s Vámi.
BICANOVÁ ANETA Mgr. – České Budějovice
KINEZIOLOGIE ONE BRAIN - metoda odblokování příčiny psychických, fyzických či životních potíží
Pracuji jako duchovní poradce v oblasti životního rozvoje a mezilidských vztahů. Mé duchovní schopnosti se mi otevřely na kurzu automatické kresby, a dále na archandělském semináři, který mi uvolnil duchovní sluch. Pracuji hlavně skrze vnitřní duchovní prostor člověka. Mám mimosmyslové vnímání, a to mi umožňuje rozumět lidem a tomu, proč se jim dějí různé životní události. Věnuji se také karetnímu výkladu i s poradenstvím. Za svou praxi jsem měla možnost pracovat se všemi věkovými skupinami klientů a setkala jsem se s velkým množstvím lidí – a jejich problémů. Jsem ráda, když je mohu na jejich cestě posunout dál a být jim užitečná. Věnuji se vztahům manželským, rodinným i partnerským. Dále je mou náplní uvolnit vzniklé vnitřní bloky, strachy, vysvětlovat vzniklé děje, urovnávat duchovně zdravotní problémy s napojením na předky klienta. Pochopením příčin nemocí a těžkostí se stav postupně zlepšuje. Každý člověk si musí uvědomit, že se vždy rozhoduje sám za sebe a bere zodpovědnost za své činy. Od následků k příčinám a jejich uvědomění, vede duchovní a terapeutická cesta k pozvolnému uzdravování.
BÍLKOVÁ SADÍLKOVÁ ALENA – České Budějovice, Praha
VÝVOJ LIDSKÉHO DUCHA