Oznámení kandidatury prof. Jaroslava Turánka | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

Oznámení kandidatury Prof. RNDr. Jaroslava TURÁNKA CSc., DSc.

Tento počin je pro mne velkou nadějí!!!

Prof. Turánek byl jedním z těch, kdo jednal v souladu s hlasem svého svědomí v době šíření covidistické ideologie. Jako respektovaný vědec opakovaně sděloval informace o možném nebezpečí covid vakcín, které byly oficiálními sdělovacími prostředky cenzurovány a stavěl se proti šikaně neočkovaných. Svoje morální hodnoty prokázal svými postoji v době, kdy se ostatní kandidáti báli promluvit. On se statečně postavil za nás NEOČKOVANÉ v době nejtěžší, já mu za jeho statečnost a rovný charakter poděkuji aktivním sběrem podpisů, aby měl šanci kandidovat v prezidentských volbách. Vnímám ho jako velmi inteligentního, citlivého chlapa s otevřeným srdcem a spirituálním rozměrem. Zjevení mezi prezidentskými kandidáty!!!

Pro svoji kandidaturu na prezidenta ČR sbírá potřebné podpisy. Podpisové archy jsou na webu www.turanek-prezident. cz. Pokud stojíte o možnost zařazení prof. Turánka mezi prezidentské kandidáty, prosím o jeho podporu svým podpisem či aktivním šířením níže uvedeného videa či aktivním sběrem podpisů. V TILII bude na každém setkání možné podpisové archy podepsat. Máme málo času. Prosím, zapojte se aktivně, pokud to tak sami cítíte.

Prof. Turánek poukazuje po celé dva roky na chyby systému. Kdyby v době covidistické hysterie pochybilo pár jednotlivců, demokraticky a slušeně nastavený systém by proti nim ihned zasáhl.

 Proč SYSTÉM mohou čelní předstvitelé státu z pravice i levice (na tom už dnes ani nezáleží) používat v rozporu s právem? Kdo dovoluje žít tomuto SYSTÉMU? JSME TO MY  zdánlivě obyčejní lidé. Je nás obrovské množství a je v nás velká síla a ONI to ví. Jsme ale šíleně roztříštění.

Víte kolik subjektů bude kandidovat v následujících volbách? 82 politických stran a 143 politických hnutí, celkem tedy 225!!!  Slyšela jsem výstižné přirovnání jedné moudré paní: představte si koncovku na hadici, když kropíte zahradu, má různé typy trysek, které můžete přepínat. Když přepnete na ten nejsilnější proud, zacílíte na konkrétní místo, voda dostříkne daleko a má velkou razanci, při potřebné délce působení má sílu vyhloubit díru i v kameni. Když naopak vodu rozptýlíte do jemné mlhy, potřebná síla se zcela vytratí. Naše současná síla nastolit smysluplné změny má sílu mlhy.

Mluví se o demisi vlády. Co to vyřeší? Jako vždy NIC! Fiala, Tulipán nebo Koniklec - je jedno, kdo tam bude, pokud půjde o prosazování nevědomé politiky. Ta tu byla před rokem 1989 stejně jako po něm (dlouho jsem to sama neuměla prohlédnout).

Navrhuji jiné řešení, které by zapojilo do hry vizionáře a vědomé lidi systémově, jsou totiž úplně v každém oboru, jen čekají na tu pravou dobu. Není problém něco (někoho) svrhnout, ale náročnější je vytovřit něco kvalitnějšího a zapojit do děje většinu populace aktivně.

Znovu zde přidávám odkaz na VĚDOMÉ BESEDY S VĚDOMÝMI LIDMI - každému oboru se budou věnovat ti nejlepší z nás, ideálně vizionáři, lidé schopní srozumitelně popsat největší problémy svého oboru a navrhnout způsoby řešení. Každá beseda bude mít konkrétní závěr. Zde si návrh na besedy můžete znovu přečíst a pokud s vámi souzní, prosím o jeho šíření či nějaké aktivní zapojení. Už je čas!

V případě zájmu proklikněte ZDE

Chci podotkout, že rozdíl mezi mnoha současnými "odborníky" (stačí titul, ten je obvykle vstupenkou k nějaké funkci) a vědomými odborníky je podobný jako mezi trabantem a rolls-roycem. Obě jsou auta.

  K videu o kandidatuře prof. Turánka přidávám videorozhovor s investigativní novinářkou Markétou DOBIÁŠOVOU - o cenzuře a tlacích v médiích. Skvěle vystihuje manipulaci médií z osobní praxe a tím i vysvětluje celospolečenskou situaci u nás. Covid, válka, energie.... stejní novináři, kteří vás "pravdivě a vyváženě" informovali o covidu, vás informují dál... Vy jim věříte? Já NE!

Eva Trávníčková

Přidávám dvě videa pro vaši pozitivní motivaci ke změnám:

  • úryvek z knížky Brandon Bays - SVOBODA. Brandon je žena, která si díky změně svých postojů během několika týdnů sama bez pomoci lékařů odstranila nádor v břiše velikosti basketbalového míče. Kdo neznáte, doporučuji si přečíst její knihu o této cestě s výstižným názvem CESTA.

  • videorozhovor Tomáše Lukavce s úžasným Brucem Liptonem: JAK JSME PROGRAMOVÁNI OD DĚTSTVÍ A JAK TO ZMĚNIT