vědomé besedy s vědomými lidmi | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

 

 VĚDOMÉ BESEDY S VĚDOMÝMI LIDMI 

=

důležitý krok k nové budoucnosti

 

 nové vize, systematické řešení nejdůležitějších oblastí života, konkrétní závěry z každé besedy

20.3.2022 - den jarní rovnodennosti, naplno se rozbíhá energie roku 2022 - doby pokračujících celospolečenských změn. Děkujme za zviditelnění starého systému (paradigmatu) v CELÉ SVÉ NAHOTĚ, která je ZŘETELNÁ všem, kdo vidět chtějí. Jaká bude nová doba? Taková, jakou si ji společně vytvoříme!

Dejme prostor VĚDOMÝM LIDEM v SYSTÉMU VĚDOMÝCH BESED.

Tito lidé umí vystihnout podstatu problémů i navrhnout reálné nejlepší možné řešení, kterému všichni rozumí. NEJSOU stoupenci pravice ani levice (staré paradigma), JSOU VĚDOMÍ!  Co by mělo besedující dále charakterizovat? Kromě odbornosti i morální hodnoty. Nepodléhají strachu, výhružkám, ani podbízení či nabízeným výhodám. Umí propojit rozum i cit, jsou tvořiví, spolupráce s ostatními je jim vlastní. Jsou si vědomi synergického účinku: 1+1 je více než 2.

Závěr z každé besedy shrne MODERÁTOR a bude zveřejněn na webových stránkách projektu. Besedy mohou přinést zajímavé nové nápady, třeba i vizionářské změny INSPIRUJÍCÍ většinovou společnost a tedy i sledovanost takových besed může být nečekaně velká. TATO CESTA KE ZMĚNĚ JE MOŽNÁ!

  PROČ ZTRÁCÍME JEDNOTU a tedy i rozhodující SÍLU!

A) Nová doba nemá ucelenou koncepci, postihnout musíme SYSTEMATICKY všechny důležité obory.

B) Současné besedy nemají konkrétní výstup (závěr), to je nutné napravit.

C) Besedovat musí ti nejlepší z nás. Nové nápady a ryzí charakter - proč by to nebylo možné?

Jak můžeme podpořit vznik kvalitnější společnosti?  POZVĚME ty nejlepší z nás:

 

 • RODIČE

 • LÉKAŘE

 • UČITELE

 • PRÁVNÍKY

 • EKOLOGY

 • EKONOMY, BANKÉŘE   

 • ENERGETIKY

 • ZEMĚDĚLCE pečující o půdu i zvířata

 • VÝROBCE POTRAVIN, KOSMETIKY....

 • IT SPECIALITY

 • POLICISTY

 • VOJÁKY

 • tvůrce spravedlivého VOLEBNÍHO SYSTÉMU (možná nemusí být politický...)

 • a další VĚDOMÉ

 

Chcete se vrátit "do normálu"? Chcete žít opět stejně jako dřív? JÁ NE! Můžeme žít mnohem lépe! Za normální nepovažuji zdravotní péči o chronické pacienty založenou nejčastěji na předepisování chemikálií, necelostní a nepřirozenou. Školské vzdělávání založené na pouhém papouškování předložených informací. Oddělování starých lidí od rodin v domovech důchodců... Často v textu používám slovo "vědomí" - znamená pro mne mimo jiné syntézu toho nejlepšího z doby současné (např. technologie, které nám usnadňují či zachraňují život) a toho nejlepšího z doby minulé (např. přirozenost života, podpora rodin a zdravého životního stylu). Jak v pár bodech vidím novou dobu já?

... Psychosomatické kliniky lékařů jsou v každém okresním městě (jak je v Západní Evropě běžné), studium přírodní medicíny pro lékaře i zdravotní sestry, sanatoria celostní medicíny (kde vědí, že člověk není pouhým tělem, ale také duší a Duchem), obecně celostní pohled na pacienta...;

... Ve školách učíme naše děti, že alfou a omegou jejich života jsou jejich morální hodnoty, pokud si je správně nastaví, jejich život neztroskotá na žádném rozbouřeném moři;

... Děti už nebudou hodnocené POUZE  podle toho, jak odpapouškovali názor paní učitelky (profesorky, autora knihy...), ale jak mu rozumí;

.... A také jak umí vést vědomou diskuzi s protistranou, jak umí naslouchat oponentnímu názoru a vyargumentovat názor vlastní. Učme je vcítění se skupinou s jiným názorem. Např. rozdělme třídu na dvě skupiny, ať každá z nich obhajuje svůj vlastní názor. A pak změna - vciťte se do skupiny s jiným názorem, pokuste se vidět situaci jeho očima a tedy i obhájit názor protistrany konkrétními argumenty.  Jaká pozitiva jste schopni najít na té druhé straně? Zvýší se velmi vzájemná tolerance....

... Děti budou kolem základních škol vysazovat bylinkové záhony, budou se v praxi učit bylinky poznávat, znát jejich léčivý potenciál, vyrábět léčivé prostředy (echinaceové kapky na podprou imunity, diviznový sirup na kašel, měsíčkovou mast na regeneraci poškozené kůže a mnoho dalšího). Botaniku budeme učit daleko více v praxi, děti budou vodit své rodiče a prarodiče do přírody a budou je samy učit poznávat rostliny a stromy, společně doma budou vyrábět přírodní kosmetiku, preparáty z bylinek a pupenů; užijí si v přírodě společně čas a ještě k tomu doma něco užitečného vytvoří....

... Propojíme generaci těch nejmladších s těmi nejstaršími. Jak? Oslovíme babičky a dědečky (nejen) z domovů důchodců. Vy zralí a zkušení pojďte ty mladší učit třeba řemeslům. Řezbářství, paličkování, pletení košíků či svetrů, pečení chleba...  pojďte to ve velkém učit mladé prahnoucí po něčem skutečně potřebném.  Vaše moudrost a zkušenosti mají cenu zlata. Prosím, předejte je dalším generacím.

... Společně vysadíme sady původních kultur jabloní, hrušní, švestek.... nebo stromy v parcích.  Každý žák základní školy vysadí minimálně jeden strom, dá k němu cedulku se svým jménem a datem výsadby.... o strom bude pečovat (zalévat malé sazeničky, bude-li potřeba), bude k němu vodit své rodiče a prarodiče, společně budou pozorovat jeho růst.... a jednou k němu bude vodit i svá vnoučata....  až vyroste takové dítě, už zbytečně žádný strom neporazí!

... A TAK ZCELA PRAKTICKY A OBYČEJNĚ BUDEME POKRAČOVAT  - nejde o peníze, ale o nápady a vytvoření prostoru spolupráce.... to vám sdělí ti VĚDOMÍ ve svých besedách.

POJĎME SPOLEČNĚ NAJÍT VĚDOMÉ LIDI A POSKYTNĚME JIM VEŘEJNÝ PROSTOR ke sdílení.

Máte pocit, že je to nereálné, složité, čirá utopie a snílkovství...? Není možné takové lidi najít? Nebudou ochotni veřejně mluvit? Pokud vnímáte situaci takto, pak zůstaňte v klidu sedět v pohodlných křeslech u televizorů, přepněte na svou oblíbenou telenovelu a nesnažte se o žádnou změnu.

ALE JÁ MLUVÍM K VÁM, KTEŘÍ CÍTÍTE MOŽNÝ POTENCIÁL TÉTO VIZE. Tento projekt sám o sobě komplexně situaci nevyřeší, ale může posunout svět o kousek dál ve prospěch lepších hodnot a smysluplnějšího žití.

Jste schopni dát dohoromady tým vědomých lidí ve svém oboru? Tým poctivých moudrých lidí, ideálně vizionářů, který zásadně změní pravidla hry ve prospěch spolupráce nás všech??!!!

Na e-mail: pravdunezastavis@seznam.cz  se hlaste    KOORDINÁTOŘI   jednotlivých oborů. 

Koordinátor si sám vytvoří tým lidí, s kterými společně veřejnosti představí změny ve svém oboru (zdravotnictví, školství... atd.). Besedy budou natáčené na videa a budou mít konkrétní závěry = nápady pro vědomý program nové doby. Jakákoli podpora tohoto projektu JE VÍTANÁ!

Eva Trávníčková, tel. 731 508 918, e-mail: pravdunezastavis@seznam.cz