můj rozhovor s koronavirem | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

MŮJ ROZHOVOR S KORONAVIREM

__________________________________________________________________________

Když začátkem listopadu 2020 ve společnosti opět vrcholila koronavirová hysterie, rozhodla jsem se využít TECHNIKY KŘESLA – jedna z technik, kterou učí Marcela Lochovská účastníky ŠKOLY INTUICE (podrobnosti o škole proklikněte ZDE).

Běžně se používá, pokud chcete vést v představě rozhovor s člověkem, který už není mezi námi nebo který sice žije, ale není s ním komunikace z jakéhokoli důvodu možná. Já techniku využila netradičně, do křesla jsem si pozvala koronavirus. Ve zklidněném meditačním naladění jsem vnitřním zrakem pozorovala, kdo usedne do pomyslného křesla vzdáleného cca 2 metry přede mnou. A ON do křesla skutečně „usednul“. Byl to výjimečný pohled – vyzařovala z něho obrovská síla, byl nádherný a já z něho doslova nemohla oči odtrhnout. Jeho „tělo“ bylo ohnivou rudou koulí, připomínalo tzv. krvavé Slunce. Byl to učiněný majestát, který by na trůnu zastínil i Karla IV.. Neměla jsem strach, ale obrovský RESPEKT. V duchu jsem mu řekla: „Slyšela jsem o tobě vyprávět takové hrůzy! Překvapuje mne, jak nádherný jsi!“

Virus odpověděl: „Jsi jedna z mála na tomto světě, kdo se mnou mluví a snaží se pochopit, proč jsem přišel. Lidé se mne většinou bojí a chtějí se mne zbavit všemi dostupnými prostředky. Nechápou, že všude kam vstoupím, přináším světlo (Corona = Slunce), osvětluji nepřehlednou situaci, přináším schopnost vidět PRAVDU. Pro lidstvo přináším poselství nutné změny.“

Ptám se ho (dále Eva): „Kdo tě sem poslal? Temnota nebo Světlo?“

Virus odpověděl: „Ani Temnota, ani Světlo. Já jenom JSEM. Pokud ve mně budeš vidět prokletí, budu tvým prokletím. Pokud ve mně budeš vidět požehnání, budu tvým požehnáním.“

Eva: „Co tě zde udržuje v takové míře po tak dlouhou dobu?“

Virus: „POZORNOST!

Pozornost mocných, kteří zatím určují řád světa.

Ale i nevhodně směrovaná pozornost každého z vás. Pokud svou pozorností upřednostníš okruh svého ZÁJMU (tedy skutečnosti, které ty nemůžeš přímo ovlivňovat) a naopak malou pozornost budeš věnovat okruhu svého VLIVU (to jsi ty samotná, tvá rodina, tví přátelé, sousedi, prostě lidé v tvém bezprostředním okolí, kde máš přímý vliv), tak budeš nakonec muset věnovat POZORNOST MNĚ. O to se postarám."

Eva: „Znáš SOUCIT s těmi, kterým bereš zdraví a životy, soucítíš s jejich příbuznými?“

Virus: „Neznám soucit. Nezajímá mne, kolik lidí zemře, zda jeden či miliony. Nemám žádné ego ani emoce, neprožívám tedy žal ani radost z toho, že způsobuji někomu problémy. Jen konám tak, jak je mi předurčeno.“

Eva: „Víš, kolik hrůzy už lidé na světě díky tobě zažili?“

Virus: „Ať se podívá do zrcadla ten, který mne nazývá viníkem!“

Eva: „Kdo rozhoduje o tom, zda se s tebou přímo setkáme a jaký bude výsledek? Jsme to my lidé?“

Virus: „Samozřejmě. Vaše pozornost, ale i stav vašeho nitra. Já vím, proč tady jsem, ale víte to vy lidé?“

V tu chvíli ke mně přicházely jeden za druhým, jako drobné ochutnávky, nejrůznější stavy mého bytí. Procítila jsem STRACH, ZÁVIST i LEŽ. V tu chvíli se mé křeslo přiblížilo k tomu jeho na poloviční vzdálenost. Byl mohutný, silný protivník (nebo přítel?), těžko se mi v tu chvíli dýchalo. Respekt byl obrovský, ale strach jsem necítila.

Temnější energie se pak samy přepólovaly, přicházelo procítění VDĚČNOSTI, LÁSKY, SOUCITU, PRAVDY… mé křeslo se okamžitě ocitlo na původním místě a od něho do výšin vedlo rudé silné a pevné lano. Vnímala jsem, že mi ukazuje vibrace, které mne k němu buď přibližují (strach, závist, lež) nebo naopak nabízejí cestu do výšin zcela mimo jeho dosah (vděčnost, láska, soucit, pravda).

Začátkem ledna na mne na Facebooku vykoukla rok stará PF, kterou jsem vytvořila a lidem rozesílala v prosinci 2019 (viz foto v úvodu). Při pohledu na ní jsem zpozorněla. Tohle byla symbolika toho lana, bezpečné cesty, kterou mi virus ukazoval. Možná cesta vzhůru, ale i dolů. Jen já sama rozhoduji, na kterou trasu si koupím svůj lístek a kolik za něj zaplatím. Foto je z ostrova Tenerife při čekání na lanovku na vrchol Pico del Teide. Vzpomínám si na pocity pod vrcholem hory. Široký rozhled, pro mne symbolika životního nadhledu. Jiná perspektiva, díky které jsme schopní vidět i nové souvislosti. Božský klid přírody, symbolika klidu a míru v duši, největšího pokladu, který můžeme mít. Nekonečná a hluboká VDĚČNOST ZA VŠE, čeho se mi v životě dostalo a dostává.

Jsem vděčná za tento rozhovor, i za možnost prožívání všeho, co přináší současná nevídaná situace. Díky ní je můj pohled na mne samotnou i okolní svět mnohem pravdivější.

Eva Trávníčková

VZESTUP PO ÚROVNÍCH VĚDOMÍ

kniha od: Davida R. Hawkinse

Lidské vědomí se může nacházet na různě vysokých úrovních. Dr. D. Hawkins, který zažíval pokročilé stavy vědomí již od dětství a pojmenoval je podle subjektivních prožitků, které na každém stupni převládají, a podle energie jejich pole jim přiřadil číselné hodnoty od jedné do tisíce (kde 1000 označuje stav nejvyšších avatarů, Krišny, Zarathuštry, Buddhy a Ježíše Krista). Popisuje, jakým způsobem se na různých stupních vědomí chová lidské ego a jak se projevují jeho přirozená omezení. Dává praktické rady, jak můžeme na jednotlivých úrovních překonat s nimi související bloky a tak každou z nich postupně transcendovat a připravovat se na pokročilé stavy vedoucí až k Osvícení. Kniha tedy není jen analýzou, ale především praktickou příručkou.

Zdroj: www.databazeknih.cz

VIDEO slovenského lékaře, léčitele a vizionáře

MUDr. Mikuláše Štefana:

Sme spojení - pomáhajme si bez toho, aby sme si ubližovali

...poučný příběh o žabce a štírovi...

...podporujte, vyzařujte i konejte vždy ze Světla... radujte se ze života...

...není sobectví poslouchat vlastní duši, moudrost, čistotu, světlo ve vás....

...vězte z čistoty své duše, kdy je třeba začít dělat něco jiného.... nemůžete čekat jiné výsledky, když jste nic nezměnili....

Čeština je dokonalý a bohatý jazyk.

Moudrý a laskavý humor je vysokou vibrací. Zdroj: Internet


Příroda poslala populaci pořádný políček: PANDEMII!

Prťavá praštěná potvůrka poletuje prostředím, plíživě,

pomaličku, polehoučku plošně postupuje po povrchu planety…

Pichlavá pandemická potvora pekelně prudí populaci,

proniká přes pusu, pak průduškami, plícemi…

přeskakuje přes pána, paní, příbuzné, politika, pekaře,

popeláře, poslance.

Pokašláváme, posmrkáváme, prskáme, poleháváme, padáme.

Při procházkách potkáváme plátnem překryté pusy přátel,

příbuzných, poznáváme především pozdravením.

Prázdné putyky, pohostinství, posmutnělé plovárny,

propocenců prosté posilovny;

policajti pozorují postavy plížící se pomalu po parcích,

pakliže poruší pravidlo, policista píská, prská.

Politici pořád přiblble plácají přes pokrývky pusy…

Přeplněné postele, přidušení pacienti, připojené plicní

podpory, přetažený personál prvního palebného pole,

přepracované pečovatelky, pozůstalí…

Ptáme se: PROČ?

Poněvadž pěstujeme pokrytectví, pohrdáme právem,

pravidly, pochlebujeme přemocným, pochybně podnikáme,

pokoutně podvádíme, propadáme pokušení, podlézáme,

politikaříme, pletichaříme, promíjíme podrazy,

pomíjíme příbuzné.

P o k  r a č o v á n í :

 

Poněvadž přehlížíme potřebné, pošlapáváme přátelství,

podrážíme přátele, ponižujeme partnery, popichujeme plaché,

přestáváme promíjet, plácáme plané pomluvy!

Poněvadž pošlapáváme přírodu, plýtváme penězi,

potravinami, přejídáme se.

Protože pokrok postupuje příliš překotně, příliš pracujeme,

pořád pospícháme! Ptáme se: PROČ?

Prostě PROTOŽE!!!…

Pocity padají podél pochmurné propasti…

Převálcuje prťavá potvora populaci? Prdlajs!

Prohrajeme, padneme? Prdlajs!

Přestaňme plakat, panikařit! Potvoru přibrzdíme,

přiškrtíme, porazíme, poničíme připravenými protilátkami;

pandemii přečkáme, pohromy překonáme, pakliže pokorně

poklekneme před pomocníky prvního „palebného pole“,

poděkujeme…přežijeme.

Přestaňme plakat, pochlapme se!

Popřejme si pohodu, posilněme psychiku, pěstujme pokoru,

přestaňme pomlouvat, podvádět, podpořme se, pomáhejme si,

povzbuďme se, poplácejme se po prsou, posilujme přátelství.....

Položme počítače, pojďme si povídat, pohrát si, prozpěvovat,

pocvičit, pracovat na poli, provětrat pejska, poškrábat prasátko,

pokochejme se přírodou, přivoňme pivoňce, podbělu.