Škola intuice | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

ŠKOLA INTUICE

TERMÍNY - vždy pátek od 9:30 hodin do neděle odpoledne :

- 23. až 25. srpna 2024 

- 25. až 27. dubna 2025

- 5. až 7. září 2025

Místo konání: západní Čechy, FOJTOV u Karlových Varů

Počet účastníků: maximálně 8

Cena: 4.100,- Kč (v ceně: lektorné, skripta, ubytování, káva nebo čaj v průběhu semináře)

Ubytování: meditační centrum jezdeckého areálu agrofarmy Fojtov (samota u lesa), viz foto níže.

Přihlášky: e-mailem na adrese: skolaleceni@seznam.cz nebo  telefonicky 731 508 918 /Eva Trávníčková/

Lektorka:  Marcela Lochovská - více ZDE

Pro studenty školy i veřejnost, kterou téma semináře zajímá.

Potřebujete pomoci zvládnout životní situace?
Cítíte vnitřní neklid a nevíte kudy kam?

Odpovědi     p r o ž i j e t e   v e    Š k o l e    i n t u i c e .

 

Intuice je především křišťálově jasný pohled na svět skrze hlubinu příčinných souvislostí.

Pomocí intuice jsme schopni vnímat své nejniternější pocity, které nás spolehlivě vedou k naší jedinečnosti, k uvědomení si životního úkolu.

Vede nás k hlubšímu pochopení lidského osudu, k získání zdravého sebevědomí.

                                            Co se ve škole naučíte?

  • Rozšíříte svou schopnost  vnímání  prostřednictvím svých pěti smyslů.
  • Naučíte se zachycovat a vykládat intuitivní vjemy.
  • Dozvíte se, jak pracovat se strachy.
  • Intuitivně si odpovíte na svoje tři položené otázky.
  • Objevíte, co vaši intuici blokuje.
  • Naučíte se techniky, které vás s intuicí propojí.  

Intuice je nejmocnější a nejpraktičtější nástroj, který máme v sobě. Činí život zábavnější, poskytuje ztišení a mír v srdci.