ADVENTNÍ TAJEMSTVÍ Alena Sadílková Bílková | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

Přednáška Aleny Sadílkové Bílkové
ADVENTNÍ TAJEMSTVÍ

Předvánoční čas nám všem přináší vždy něco navíc než jen nákupy a přípravy. Přináší krásný čas k poznání, že se do duše každého člověka vlévá mír a vědění o každém z nás. Vše se děje duchovně, kdy můžeme vnitřním ztišením se a zvnitřněním dosáhnout vhled a hlubší vývoj o Kristu v našich srdcích. Jméno Ježíš je jméno toho, kdo byl člověkem, ale viděl tvář Krista ve všech lidech a pamatoval se na Boha. Tak se ztotožnil s Kristem, nebyl již člověkem, ale byl sjednocen s Bohem. Ukázal nám cestu, abychom ho následovali.
To nám umožňuje tento každoroční předvánoční čas, který je božím darem pro člověka na Zemi, aby si mohl každý člověk uvědomit hlubší podstatu svého vlastního života.
Zvu vás tímto na tuto zvláštní a krásnou přednášku o Lásce.

Termín: úterý 27. listopadu 2018, čas: 16:00 - 18:30 hodin

Místo konání: Krajinská 42a), Č. Budějovice, vchod do dvora, budova po pravé straně

Cena: 400,- Kč

Přihlášení: Eva Trávníčková, tel.: 731 508 918, e-mail: skolaleceni@seznam.cz

Více o lektorce Aleně SADÍLKOVÉ BÍLKOVÉ

  ZDE