JE ČAS NA ZMĚNU

Víkendový seminář ALENY SADÍLKOVÉ BÍLKOVÉ

tématicky zaměřený na:

ODPUŠTĚNÍ - odpuštění sobě samému

UZDRAVOVÁNÍ  - ZMĚNA MYŠLENÍ VYTVOŘÍ  SAMOČINNÉ ODPUŠTĚNÍ A UZDRAVENÍ

KDO JSME, ODKUD JSME PŘIŠLI A KAM JDEME

To, co hledáš máš v sobě, jen o tom nevíš. Hledáš kousek štěstí pro sebe, ale cítíš, že marně? Jsi nešťastný a nevíš proč? Jsi nespokojený a nevíš čím se uspokojit? Ptáš se sám sebe: ,, Co je nejdůležitější pro mne, pro mé nejbližší, pro celý svět? Kam mířím a jaký je můj cíl. Cítím se vinný a odloučený? "

Zapomněl jsi, že jsi nositelem míru, světla a lásky.

Více o lektorce Aleně SADÍLKOVÉ BÍLKOVÉ  ZDE

Termín: víkend 17. a 18. listopadu 2018

sobota: 9:30 až 17:00 hodin, neděle 9:30 - 16:00 hodin, v poledne hodinová pauza na oběd

Cena: 1.600,- Kč za víkend nebo 900,- Kč sobota/ 800,- Kč neděle

Místo konání: Centrum ekologické výchovy Cassiopeia, Jizerská 4, Č. Budějovice

Přihlášení: Eva Trávníčková, tel.: 731 508 918, e-mail: skolaleceni@seznam.cz

Přednáška Aleny Sadílkové Bílkové
ADVENTNÍ TAJEMSTVÍ

Předvánoční čas nám všem přináší vždy něco navíc než jen nákupy a přípravy. Přináší krásný čas k poznání, že se do duše každého člověka vlévá mír a vědění o každém z nás. Vše se děje duchovně, kdy můžeme vnitřním ztišením se a zvnitřněním dosáhnout vhled a hlubší vývoj o Kristu v našich srdcích. Jméno Ježíš je jméno toho, kdo byl člověkem, ale viděl tvář Krista ve všech lidech a pamatoval se na Boha. Tak se ztotožnil s Kristem, nebyl již člověkem, ale byl sjednocen s Bohem. Ukázal nám cestu, abychom ho následovali.
To nám umožňuje tento každoroční předvánoční čas, který je božím darem pro člověka na Zemi, aby si mohl každý člověk uvědomit, hlubší podstatu svého vlastního života.
Zvu vás tímto na tuto zvláštní a krásnou přednášku o Lásce.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Termín: 27. listopadu 2018, čas: 16:00 - 18:30 hodin

Místo konání: Krajinská 42a), Č. Budějovice, vchod do dvora, budova po pravé straně

Cena: 400,- Kč

Přihlášení: Eva Trávníčková, tel.: 731 508 918, e-mail: skolaleceni@seznam.cz