SADÍLKOVÁ BÍLKOVÁ ALENA | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

SADÍLKOVÁ BÍLKOVÁ ALENA

VÝVOJ LIDSKÉHO DUCHA - Č. Budějovice, Praha

 

Pracuji jako duchovní poradce v oblasti životního rozvoje a mezilidských vztahů. Mé duchovní schopnosti se mi otevřely na kurzu automatické kresby, a dále na archandělském semináři, který mi uvolnil duchovní sluch. Pracuji hlavně skrze vnitřní duchovní prostor člověka. Mám mimosmyslové vnímání, a to mi umožňuje rozumět lidem a tomu, proč se jim dějí různé životní události. Věnuji se také karetnímu výkladu i s poradenstvím. Za svou praxi jsem měla možnost pracovat se všemi věkovými skupinami klientů a setkala jsem se s velkým množstvím lidí – a jejich problémů. Jsem ráda, když je mohu na jejich cestě posunout dál a být jim užitečná. Věnuji se vztahům manželským, rodinným i partnerským. Dále je mou náplní uvolnit vzniklé vnitřní bloky, strachy, vysvětlovat vzniklé děje, urovnávat duchovně zdravotní problémy s napojením na předky klienta. Pochopením příčin nemocí a těžkostí se stav postupně zlepšuje. Každý člověk si musí uvědomit, že se vždy rozhoduje sám za sebe a bere zodpovědnost za své činy. Od následků k příčinám a jejich uvědomění vede duchovní a terapeutická cesta k pozvolnému uzdravování.