přírodní medicína | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

BÝT POCTIVÝ SE VŽDY VYPLÁCÍ!

 

Vzpomínám na své dětství, kdy jsme my děti společně tiše seděly za pecí a napjatě poslouchaly příběhy našich rodičů a prarodičů. Ta nedělní odpoledne jsem milovala. Možná právě z té doby pramení moje celoživotní záliba v poznávání nových lidí, jejich příběhů a životních zkušeností.

Díky své práci i stylu života jsem poznala mnoho lidí, vyslechla zajímavé příběhy, i já sama jsem už leccos prožila. Baví mne lidi pozorovat. Co se asi skrývá v jejich nitru? Jaký život doopravdy žijí? Jaké hodnoty jsou pro ně skutečně důležité? V čem jsou pro mne vzorem a inspirací?

Je obecně známé, že charakter člověka se nedá vystudovat na žádné vysoké škole. Rodiče i prarodiče mne učili, že žít poctivě se v životě vždy vyplácí. Že světské statky v podobě úspěchu či peněz jsou pomíjivé a jejich získání nikdy nestojí za porušování základních, byť nepsaných, pravidel slušnosti. Zejména jim děkuji za to, že mne ego nežene vpřed doslova za každou cenu. V dnešní době orientované na výkon je to moje velká ochrana.

Nejraději a nejčastěji se setkávám s podobným typem lidí. Vesmír mne zatím učí velmi vlídně, posílá mi do života mnoho osobností, kterých si vážím z mnoha důvodů. A pokud někdy, naštěstí zcela vzácně, obohatí můj život o opravdového učitele, je to jen pro mé dobro, abych pochopila své silné i slabé stránky. Za všechny životní učitele děkuji z celého srdce, díky nim jsem pochopila mnoho souvislostí ve svém životě.

V blogu vám budu představovat zajímavé osobnosti – veřejně známé či naopak úplně neznámé. Inspirují mne některou ze svých vlastností: moudrostí, otevřeností, odvahou, schopností férově překonávat těžké životní situace, poctivostí, s kterou žijí a pracují. I oni jsou samozřejmě jen lidé se svými „chybami“, ale být v jejich blízkosti je pro mne vzácným darem.

O spolupráci na tvorbě blogu jsem požádala Renatku Bromovou, kterou jsem poznala jako studentku Školy přírodního léčení TILIA. Je o generaci mladší než já a zaujala mne svou odvahou, moudrými názory i vlídnou přímočarostí. Společně nově tvoříme tým, který s láskou a nadšením bude o všechny blogové příspěvky pečovat.

Ať vám informace na těchto stránkách pomohou  jít s větší důvěrou a lehkostí po vaší životní cestě. Eva Trávníčková, více ZDE

Když mě Evča požádala o spolupráci na blogu, byla jsem přesvědčená, že půjde o tvorbu něčeho velice výjimečného. Byla jsem za tuto příležitost ráda a od počátku jsem nepochybovala o tom, že blog brzy spatří světlo internetového světa.

Už delší dobu se prostřednictvím své práce a webových stránek snažím zdůraznit takové osobnosti, které nám mohou jít příkladem a jejich slova mají velký význam pro utváření lepší společnosti. Domnívám se, že právě moje generace vnímá nedostatek ideálů a životních vzorů opravdu tvrdě a právě tento problém je pro realizaci naší budoucnosti klíčový. Ztrácíme představy o tom, jaký život si vlastně přejeme žít, jen tak se potácíme po časové ose a nejsme schopni vyhodnotit, co je pro nás dobré a co ne.

Jsem vděčná za každou příležitost, která motivuje a pomáhá určovat ten správný směr na naší životní cestě. Mé horoskopové znamení, beran, mě vždy utvrzovalo v tom, že zkušenost je nepřenosná. Vždy si ráda udělám vše tvrdohlavě po svém. Ale věřím, že některé příběhy a osudy nám mohou být velkou inspirací a ovlivnit tak naše budoucí jednání. Proto všem, kteří se rozhodli s námi sdílet své názory, ze srdce děkuji. Renata Bromová, více ZDE