Eva Trávníčková | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

ZAKLADATELKA ŠKOLY

Jsem narozena r. 1967 ve znamení Býka s ascendentem Vah a Lunou v Rybách. Celý život žiji v malebných Jižních Čechách.

Zdravotní problémy v rodině mne již v roce 1993 přivedly k postupnému poznávání různých druhů přírodní pomoci v nelehkých životních situacích. Ve své nezralosti jsem tehdy hledala zejména rychlá řešení. Až časem jsem zjistila, že potlačení nemoci (byť přírodní cestou) je něco jiného než skutečné uzdravení. Toto poznání mne vedlo k hlubším úvahám o příčinách nemocí. Hledat souvislosti mezi myšlením, jednáním a následným vznikem nemoci považuji dnes za klíčové.

28 let jsem pracovala v oborech hygieny práce a epidemiologie na KHS Jihočeského kraje. Zejména narůstající byrokratický systém mne přivedl k zásadní změně - rozhodla jsem se odejít a věnovat se naplno oboru přírodního léčení. Od roku 2009 pořádám semináře o prevenci a léčbě nemocí, (znovu)nalezení rovnováhy v oblasti zdraví a vztahů, návratu k přirozenému životnímu stylu. 

Programem Školy přírodního léčení TILIA vás chci inspirovat ke spokojenému životu, kde nestačí být pouze bez bolesti a nemoci. Lektory vybírám velmi pečlivě, často mne s nimi pojí dlouhodobá spolupráce a nadstandardní vztahy. Dobrá znalost  oboru je samozřejmostí, jde o letité praktiky. Samo o sobě je to ale stále málo. Snažím se o bonus navíc - představuji vám vyučující, kteří vás také zaujmou svou životní moudrostí, srdečností, odvahou či otevřeností.

Všechny moje předchozí zkušenosti mne vedou k poznání, že podstatné je žít poctivě, s důvěrou, vděčností a pokorou. Vědomě si tyto dary hájit zaručuje pocit klidu a míru v duši.

Mám ráda citlivé a moudré lidi, miluji zvířata. Žasnu nad dokonalostí přírody, její posvátnou geometrií, pestrostí druhů, barev a tvarů, harmonií i schopností obrody. Zvířata, stromy i bylinky mne inspirují svým žitím v přítomném okamžiku i přijímáním všeho a všech bez podmínek. Svoji povahu bych popsala jako mírnou a přátelskou. Nevlastním akademické tituly, ale laskavé srdce. Ráda se dívám lidem do očí - oči jsou oknem do duše člověka.

Za celoživotní podporu děkuji svému manželovi Honzovi, i svým dnes už dospělým dětem – jste úžasnou motivací a velkým darem. Děkuji svým rodičům, kteří mi dali největší dar ze všech – Dar Života.

                                                                                                                                                   Eva Trávníčková

Vše pozemské pomine. Zůstane jedině láska, kterou rozdáš.

Miroslav Hrabica