Psychosomatika škola | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

PROGRAMOVÁ NÁPLŇ OBORU PSYCHOSOMATIKA

Sobota 9:00 – 17:00, neděle 9:00 – 16:00 hodin
v poledne hodinová pauza na oběd

České Budějovice - ročník 2021 (5 víkendů) a 2022 (6 víkendů)

Celkem 143 výukových hodin, 5 výukových bloků


_______________________________________________________________
1. výukový blok: ZDRAVOTNÍ MINIMUM – celkem 26 hodin
______________________________________________________________
PSYCHOLOGIE aneb k jádru šťastného a spokojeného života – 13 hodin

Lektoruje: Prim. Mgr. Rostislav Homola B.Th.


· hvězdy, které nás v životě vedou, aneb sen o velké zemi
· kdyby Abraham Maslow tušil...
· návrat do období lásky, aneb k jádru šťastného a smysluplného života
· návrat do období zdraví, aneb Masarykův gram prevence
· nový začátek
· jak se rodí motýli


PĚSTOVÁNÍ ŽIVOTA A DLOUHOVĚKOSTI aneb PENTAGRAM ŽIVOTA
Lektoruje: Ing. Martin Janouch - 13 hodin


Často jsme ochotni změnit svůj život až ve chvíli, kdy přijde nějaká nemoc nebo zásadní událost. Většinou se přitom zaměříme pouze na oblast, která přímo souvisí s daným problémem. Nevidíme širší souvislosti a kontext událostí, které nás k problému přivedly. Prevence má vždy dost času. To je třeba změnit. Pojďme společně proniknout do taoistického tajemství Yang Shen Fa - pěstování života a dlouhověkosti.
Když chceme zhubnout, není to jen o změně stravy a dostatku pohybu. Když chceme mít krásný vztah, není to jen o samotné práci na něm. Existuje pět základních životních oblastí, které jsou spolu propojené a navzájem se ovlivňují. Pronikněte do těchto souvislostí a vybudujte si po všech stránkách harmonický život. Na semináři, který v sobě kloubí prvky tradiční čínské medicíny, psychoterapie a novodobých výzkumů se mimo jiné dozvíte:
· Jak funguje pentagram Strava – Pohyb – Regenerace – Mysl – Vztahy
· Jaké nás ovlivňují stravovací směry a co je „skutečná strava“
· Jak dokáže škodit nedostatek i nadbytek pohybu
· Proč bychom rozhodně neměli zanedbávat regeneraci
· Co vše dokáže vytvořit naše mysl
· Jak vztahy s jinými mění nás samotné
To vše bude propojené nejen teoreticky, ale i prakticky. Zacvičíme si Qi Gong, naučíme se správně dýchat, vypneme si mysl, při obědě rovnou aplikujeme poznatky o stravě a po celou dobu semináře budeme utužovat společné vztahy.


________________________________________________________________
2. výukový blok: ZDRAVÁ VÝŽIVA – celkem 26 hodin
________________________________________________________________

VNITŘNÍ SOUVISLOSTI VITAMÍNŮ, MINERÁLŮ A STOPOVÝCH PRVKŮ

aneb VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ Z HLEDISKA PŘÍČINNÝCH SOUVISLOSTÍ – 13 hodin

Lektoruje: Bc. Lenka Zelinová Votavová


· výživové poradenství z hlediska příčinných souvislostí
· duše a tělesná váha
· prevence a léčba nadváhy
· duše a strava
· práce "alternativního" výživového poradce v praxi
· duše a jednotlivé složky potravy
· vnitřní souvislosti vitamínů a prvků - jak se naše vzorce myšlení promítají do nedostatku vitamínů, minerálů či stopových prvků v našem těle
· duše a pohyb


LÉČBA STRAVOU A ŽIVOTEM - 13 hodin
Lektoruje: Bc. Lenka Zelinová Votavová

· diagnostika nerovnovážných stavů na úrovni jednotlivých orgánů, resp. orgánových soustav
· poznání oslabení či zatížení orgánů po fyzické i psychické stránce
· léčba STRAVOU – strava, která pomáhá jednotlivé nerovnováhy léčit a potraviny, které je třeba vyloučit
· léčba ŽIVOTEM - orgány propojíme s emocemi a duchovním pozadím. Jaké přístupy určité orgány posilují, a které naopak oslabují.

Smyslem celého víkendu je, aby posluchači uměli u sebe, svých blízkých a klientů rozeznat tendence k oslabení některého z orgánů nebo již samotné oslabení orgánu - to ještě před tím, než vznikne nemoc samotná.
Ukážeme vám, že vhodnou stravou a radou (co v životě udělat lépe) můžete přispět k tomu, aby nemoc nepropukla.
__________________________________________________________

3. výukový blok – PSYCHOSOMATIKA - celkem 52 hodin
_____________________________________________

CO SKUTEČNĚ UZDRAVUJE? – 13 hodin
Lektoruje: MUDr. Tomáš Lebenhart


· co skutečně uzdravuje?
· komplexní léčba onkologicky nemocného pacienta prostředky přírodní medicíny
· komplexní léčba pacienta s depresí prostředky přírodní medicíny
· pojetí zdravé výživy
· očkování
· autopatie
· akutní homeopatie
· mnoho dalších informací z praxe uznávaného lékaře celostní léčby

DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ – 7 hodin
Lektoruje: Bc. Lenka Zelinová Votavová


· etika a její principy
· nemoc a její příčiny
· jak uzdravit duši i tělo


CESTA KE ZDRAVÉMU SEBEVĚDOMÍ – 13 hodin

- praktický a prožitkový seminář s použitím metod:
přednášky, dramaterapie, arteterapie, rozhovorů

Lektoruje: PhDr. Anežka Janátová

· Může člověk vlastním postojem ovlivnit složité situace svého života nebo je jen musí trpně prožívat?
· Je nějaká souvislost mezi vlastním postojem vůči životu a událostmi vlastního životního příběhu?
· Jak veliký vliv na osobnost může mít rodina, do níž se člověk narodil?
· Jak dalece může vlastní životní příběh ovlivnit škola a její učitelé?
· Je člověk tvůrcem vlastního osudu nebo jen jeho trpným divákem či hercem?

LIDSKÝ DUCH A JEHO VÝVOJ – 6 hodin
Lektoruje: Alena Sadílková Bílková

· původ odloučení
· moc mysli
· uzdravení jako vyproštění ze strachu
· strach a konflikt
· příčina a následek
· Bůh nebo ego
· dynamika ega
· od temnoty ke světlu

PROČ ODPOUŠTĚT A JAK TO UDĚLAT?
Lektorují: Ing. Petr a Martina Mihulkovi – 7 hodin


Na semináři se nejdříve seznámíte se zákonitostmi toho, proč reagujeme určitým, sobě vlastním způsobem, na události, které se dějí … například něčí jednání nás bolestivě zasáhne nebo naštve, zatímco jiný člověk si jej ani nevšimne. Prohloubíte si poznání mechanismu projekce, který podvědomě používáme jako „pojistný ventil“ naší psychiky, a naučíte se jej vnímat i jako zdroj informací o sobě.
Dále se obeznámíte s tím, proč lze naše vnitřní i vnější reakce, tedy například to, že nás zasahuje něčí jednání, relativně snadno změnit tak, že za to danému člověku nebo sobě odpustíme. Osvojíte si pět základních fází odpuštění, které jsou předpokladem toho, aby k odpuštění došlo „uvnitř“ a nejen v hlavě. Získáte tak dovednost odpouštět, která patří k důležitým milníkům na cestě osobního růstu.
V praktické části se naučíte používat vybrané praktické pomůcky a postupy odpuštění pro každodenní použití.
Na závěr spolu prožijeme příjemný a osvobozující rituál odpuštění, který má kořeny u dávných obyvatel Severní Ameriky.
· objasníte si, jak tento proces funguje a jak působí na vaši energii
· zjistíte, proč je odpuštění opravdovým klíčem k našemu osvobození
· dozvíte se, jak při původní ceremonii postupovali původní obyvatelé Severní Ameriky
· projdete osvobozujícím procesem a zcela diskrétně odložíte své hlavní životní zátěže
· procítíte hluboké ulehčení i nově nabytou vnitřní rovnováhu a sílu
· vyjasníte si jak dále postupovat v případě, že máte hlubší životní témata

CO UKRÝVÁ NÁŠ STÍN? – 7 hodin
Lektorují: Ing. Petr a Martina Mihulkovi


Úvodem se seznámíte s tím, co švýcarský psycholog C. G. Jung nazval stínem: Stín je to, co v sobě nechceme nebo nedokážeme vidět, a sami před sebou i před okolním světem to popíráme. Pro příklady netřeba chodit daleko: Pravděpodobně každý máme vnitřního kritika, který nám do omrzení dává najevo, jací bychom měli být oproti tomu, jací jsme, a ve „spolupráci“ s vnitřním sabotérem nám ztěžuje život. Mnohdy v sobě neseme pocity viny za něco, co jsme udělali nebo naopak neudělali, nebo studu z toho, jací jsme nebo nejsme.
Dále se obeznámíte s tím, proč náš vnitřní stín nejen působí na naše vnímání sebe sama, ale také výrazně ovlivňuje to, jak vnímáme jednání našeho okolí. Naučíte se rozeznat různé skryté aspekty své osobnosti a osvojíte si pět základních fází účinného sobě-odpuštění a sebepřijetí.
V praktické části se naučíte používat vybrané praktické pomůcky a postupy sobě-odpuštění a sebepřijetí pro každodenní použití. Na závěr spolu prožijeme příjemný a osvobozující rituál světla a tmy.
_______________________________________________________________
4. výukový blok – JEMNĚHMOTNÉ LÉČENÍ TĚLA A DUŠE – 26 hodin
_________________________________________________________

BIOCHEMICKÉ SOLI Dr. SCHŰSSLERA – registrovaný homeopatický lék
Lektoruje: Mgr. Zuzana Sommer – 13 hodin


· Dr. Schüssler – cesta k jednoduché metodě léčení pro tělo i duši
· soli Dr. Schüsslera – detoxikace, prevence a léčba mnoha zdravotních problémů
· systém biochemických solí Dr. Schüsslera
· přehled jednotlivých Schüsslerových solí a k nim odpovídající Bachovy esence, vzájemná propojenost, účinnost a jednoduchost
· vyzkoušení použití solí Dr. Schüsslera přes krémy
· projevy nedostatku minerálů na obličeji a těle
· praktické příklady a studie
· otázky a odpovědi

KVĚTOVÉ ESENCE dr. BACHA
Lektoruje: Jaroslava Olžbutová – 7 hodin


Bachovy květové esence je ucelený systém z 38 květových esencí podle Dr. Edwarda Bacha. Jsou vyrobeny speciální metodou z planě rostoucích stromů a bylin.
Jemně jako tající sníh rozpouštějí v našem energetickém poli bloky, emoce a rány, které jsme během života obdržely. Svým působením nás vytahují do vyšších vibrací a znovu otevírají přirozený tok energie. Tím se automaticky obnovuje naše životní síla, emoce se utišují a zažíváme radost z bytí.
Co se dozvíte:
· jak Bachovy esence působí
· seznámení s jednotlivým esencemi (38 esencí)
· zařazení do skupin dle psychických stavů nebo povahových rysů
· jak esence používat
· jak určíme potřebné esence na daný problém
· praktická práce s Bachovými esencemi

AKUTNÍ HOMEOPATIE
Lektoruje: Mgr. Michal Říha – 6 hodin

· přehled jednotlivých homeopatických léků se zaměřením zejm. na akutní homeopatii, vzájemná propojenost, účinnost a jednoduchost
· systém homeopatie
· příprava homeopatických preparátů
· historie – vývoj a součastnost
· praktické příklady a studie
· otázky a odpovědi

______________________________________________________________________________

5. výukový blok – DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ METODY/ celkem 13 hodin
_____________________________________________________________

EFT – technika emoční svobody – 7 hodin
Alice Bláhová


· nástroj změny a uvolnění negativních emocí, zkušeností, přesvědčení, navyklých vzorců myšlení a chování
· pomoc u závislostí, fyzických i psychických onemocnění
EFT je psychologickou formou akupunktury založené na objevu, že příčinou všech negativních emocí je porucha v tělesném energetickém systému. Řadí se mezi světově uznávané techniky energetické psychologie.
· poťukávání na meridiánové body, nalezení příčin problémů
· rychlé odbourání stresu, technika metafory, technika filmu, Simple EFT
· použití na jakýkoli problém
EFT a SEBEVĚDOMÍ – 6 hodin
Alice Bláhová
· pochopení JAK VZNIKÁ problém se sebevědomím podle novodobé psychologie (NLP, Energetická psychologie)
· největší destrukce sebevědomí – individuální rozbor a neutralizace u každého studenta
· sebesabotáž, podvědomé programy - jak vznikají, fungují a jak je lze měnit
· praktické postupy pro změnu k lepšímu sebevědomí
· Jak se k sobě chovám? - uvědomění si souvislostí vlastního sebevědomí s hojností v životě - láska, peníze, vztahy, pracovní úspěchy...atd.
· proč pozitivní myšlení a afirmace nefungují a někdy dokonce škodí
· skutečné odpuštění sobě i druhým na všech úrovních
· přijetí všech svých částí - abyste se měli rádi a byli sami sebou
· jak si sám pomoci i po kurzu doma