celostní medicína | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

PROGRAMOVÁ NÁPLŇ OBORU
PŘÍRODNÍ MEDICÍNA A PSYCHOSOMATIKA

Sobota 9:00 – 17:00, neděle 9:00 – 16:00 hodin

České Budějovice, rok 2019 (1. ročník) a 2020 (2. ročník)
_______________________________________________________________

1. blok: ZDRAVOTNÍ MINIMUM – celkem 39 hodin
______________________________________________________________
PSYCHOLOGIE – 13 hodin
Prim. Mgr. Rostislav Homola B.Th.

· hvězdy, které nás v životě vedou, aneb sen o velké zemi
· kdyby Abraham Maslow tušil...
· návrat do období lásky, aneb k jádru šťastného a smysluplného života
· návrat do období zdraví, aneb Masarykův gram prevence
· nový začátek
· jak se rodí motýli

SOMATOPATOLOGIE – 13 hodin
MUDr. Daniela Šupová

· seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci ve stavu zdraví i nemoci

BIOCHEMIE – 6 hodin
Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

· jak funguje náš organismus?
· co potřebujeme, abychom žili a přežili?
· je lepší snídat chleba s máslem nebo jogurt s vločkami?
· kam doběhneme se zadrženým dechem a proč nás po práci bolí svaly?
· co je to metabolismus, jaké jsou jeho základní složky a dráhy?
· co máme společného s baktérií a rostlinou?
· co se děje s cukry, tuky a bílkovinami, které přijímáme v potravě?
To vše a mnohem více o nás v přednášce ze základů biochemie.

OBLIČEJ A TĚLO jako ZRCADLO ZDRAVÍ A NEMOCI
aneb obličejová diagnostika a řeč těla – PATOFYZIOGNOMIE – 7 hodin
Ing. Martin Janouch

Obličej je věrným obrazem duše i vývěsním štítem našeho zdravotního stavu. Člověk, který se umí kriticky pozorovat v zrcadle, si dokáže ze správné kombinace popsaných fyziognomických znaků odvodit prospěšné závěry. Tělo neumí lhát. Stejně jako zrcadlo ukazuje to, co je skutečné.
Jak uvnitř, tak navenek. Jak navenek, tak uvnitř.

Pozorování:
· tvaru postavy, fyzického vzezření a chování
· mysli, ducha a emocí
· barvy pleti
· pohybu těla
· tělesných detailů
· rukou a nehtů
________________________________________________________________

2. blok: FYTOTERAPIE – TRADIČNÍ ČESKÉ BYLINÁŘSTVÍ - celkem 78 hodin
________________________________________________________________

FYTOTERAPIE - 52 hodin
Ing. Simona Stejskalová

· konkrétní bylinářské postupy
· nejdůležitější druhy bylin pro jednotlivé orgány
· poznávání komplexního účinku – obsah účinných látek, bioenergetického a bioinformačního pole
· léčebné směsi starých bylinářů
· určování bylin všemi smysly
· poznávání bylin v terénu
· teorie, praxe

1. víkend:

· sběr bylin, sušení, zpracování
· srdečně cévní systém
· lymfatický systém, imunita
· záněty obecně
· nádorová onemocnění, alergie

2. víkend:
· trávicí soustava: žaludek, slezina, slinivka
· trávicí soustava: játra, žlučník
· detoxikace

3. víkend:
· močopohlavní soustava - ledviny a močový měchýř, prostata, ženské orgány
· vylučovací soustava: tenké a tlusté střevo

4. víkend:
· dýchací soustava
· oblast hlavy: oči, uši, nos a nosní dutiny, ústní dutina
· vazy, šlachy, klouby - degenerativní onemocnění i úrazy

ETNOBOTANIKA – 7 hodin
Ing. Simona Stejskalová

· léčení v průřezu dějinami
· léčení za doby našich babiček
· jak léčily evropské bylinářky a jak američtí šamané
· vznik „nemocnic“ a způsob ošetřování nemocných
· bylinaření v klášterech
· bylinky v dobách epidemií
· tajemství mumifikace - využití rašelinišť – tzv. mumie z bažin, starověký Egypt, přírodní mumifikace apod.
· využití bylin a bylinných ornamentů v období Velikonoc
· byliny užívané při pohřebních rituálech
· proč šamani nejsou závislí na drogách
· druidská tajemství a recepty ze staré keltské kuchařky
· zajímavé recepty z různých dob – objevíme recepty starých Keltů, podíváme se pod pokličku do jarní středověké kuchyně a nahlédneme přes rameno některým šamanům
· šamanské putování, hledání silových zvířat

INTUITIVNÍ BYLINÁŘSTVÍ – prožitkový seminář - 6 hodin
Ing. Simona Stejskalová

· intuitivní komunikace s rostlinami v terénu
· vyhledání ducha léčivé rostliny
· vyzkoušení automatické kresby zachycující léčivé účinky rostlin
· ukázka léčivého postupu peruánských šamanů – zpěvu Íkaro

GEMMOTERAPIE – MEDICÍNA PUPENŮ – 10 hodin
Ing. Marie Šimková

Gemmoterapie je terapeutická metoda, která využívá
výtažky (extrakty, tinktury) z čerstvých pupenů stromů a keřů nebo
jiných zárodečných tkání rostlin. Tinktury mají vysokou účinnost ve
velice malém množství.

· historie gemmoterapie
· jak žijí stromy v létě a v zimě
· poznávání stromů a keřů podle pupenů
· léčivé účinky pupenů na časté zdravotní potíže
· v praxi si vyzkoušíte přípravu základní tinktury pro nakládání pupenů a naložíte si pupeny z černého rybízu
· možnost ochutnání mnoha druhů tinktur

PŘÍRODNÍ HORMONÁLNÍ TERAPIE – celkem 3 hodiny
Ing. Marie Šimková

Existuje přírodní zdroj pohlavního hormonu progesteronu identický s tím, který vytváří naše tělo? Co vše způsobuje nedostatek tohoto hormonu, o kterém se téměř nehovoří? Může žena odstranit emoční a fyzické potíže spojené s menstruačním cyklem a symptomy menopauzy jinou cestou než užíváním syntetických „hormonů“ se spoustou vedlejších účinků? ANO! Toto umí rostlina DIOCOREA VILLOSA – jam (smldinec) huňatý.
Budeme si povídat o působení tohoto zdroje přírodního progesteronu ve srovnání s účinky syntetických „hormonů“.

________________________________________________________________

Blok č. 3 - ENERGIE KRAJINY – léčivá pomoc přírody – 13 hodin
________________________________________________________________

ENERGIE KRAJINY – 13 hodin
Ing. Pavel Kozák

Teoretická část:
· léčivá místa v přírodě a jejich účinky
· léčení a filosofie pomoci
· energeticky významné sakrální stavby
· co umějí krystaly
· možnosti energie kamene, včetně léčení
· astrální bytosti a jejich typy
· komunikace s bytostmi
· astrální těla zemřelých lidí

Praktická část v těchto lokalitách:

· megalitický kruh v Holašovicích u ČB /české Stonehenge/
· léčivý pramen sv. Václava u Chmelné
__________________________________________________

Blok č. 4: ZDRAVÁ VÝŽIVA – celkem 26 hodin
________________________________________________________________

VNITŘNÍ SOUVISLOSTI VITAMÍNŮ, MINERÁLŮ A STOPOVÝCH PRVKŮ

aneb VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ Z HLEDISKA PŘÍČINNÝCH SOUVISLOSTÍ – 13 hodin

Bc. Lenka Votavová

· výživové poradenství z hlediska příčinných souvislostí
· duše a tělesná váha
· prevence a léčba nadváhy
· duše a strava
· práce "alternativního" výživového poradce v praxi
· duše a jednotlivé složky potravy
· vnitřní souvislosti vitamínů a prvků - jak se naše vzorce myšlení promítají do nedostatku vitamínů, minerálů či stopových prvků v našem těle
· duše a pohyb

LÉČBA STRAVOU A ŽIVOTEM
Bc. Lenka Votavová - 13 hodin

· diagnostika nerovnovážných stavů na úrovni jednotlivých orgánů, resp. orgánových soustav
· poznání oslabení či zatížení orgánů po fyzické i psychické stránce
· léčba STRAVOU – strava, která pomáhá jednotlivé nerovnováhy léčit a potraviny, které je třeba vyloučit
· léčba ŽIVOTEM - orgány propojíme s emocemi a duchovním pozadím. Jaké přístupy určité orgány posilují, a které naopak oslabují.

Smyslem celého víkendu je, aby posluchači uměli u sebe, svých blízkých a klientů rozeznat tendence k oslabení některého z orgánů nebo již samotné oslabení orgánu - to ještě před tím, než vznikne nemoc samotná.
Ukážeme vám, že vhodnou stravou a radou (co v životě udělat lépe) můžete přispět k tomu, aby nemoc nepropukla.
________________________________________________________________

Blok č. 5 – PSYCHOSOMATIKA - celkem 52 hodin
________________________________________________________________

CO SKUTEČNĚ UZDRAVUJE? – 13 hodin
MUDr. Tomáš Lebenhart

· co skutečně uzdravuje?
· komplexní léčba onkologicky nemocného pacienta prostředky přírodní medicíny
· komplexní léčba pacienta s depresí prostředky přírodní medicíny
· pojetí zdravé výživy
· očkování
· autopatie
· akutní homeopatie
· mnoho dalších informací z praxe uznávaného lékaře celostní léčby

KVĚTOVÉ ESENCE dr. BACHA – 6 hodin
Ing. Jana Holická

· Bachovy květové esence jako nástroj harmonizace psychiky člověka
· princip vibračního působení Bachových esencí na člověka
· jak vyrobit Bachovu květovou esenci
· práce s Bachovými esencemi – jak si vybrat správnou esenci a kombinaci
· krizová esence a její význam a praktické použití
· praktická část – práce s Bachovými esencemi a kartami Bachových esencí
· Bachovy esence v každodenní praxi pro člověka i zvířata
· Bachovy esence a aromaterapie – příprava spreje do aury
· další systémy květových esencí a jejich význam v dnešní době

DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ – 7 hodin
Ing. Jana Holická

· etika a její principy
· nemoc a její příčiny
· jak uzdravit duši i tělo

CESTA KE ZDRAVÉMU SEBEVĚDOMÍ – 13 hodin

- praktický a prožitkový seminář s použitím metod:
přednášky, dramaterapie, arteterapie, rozhovorů

PhDr. Anežka Janátová

· Může člověk vlastním postojem ovlivnit složité situace svého života nebo je jen musí trpně prožívat?
· Je nějaká souvislost mezi vlastním postojem vůči životu a událostmi vlastního životního příběhu?
· Jak veliký vliv na osobnost může mít rodina, do níž se člověk narodil?
· Jak dalece může vlastní životní příběh ovlivnit škola a její učitelé?
· Je člověk tvůrcem vlastního osudu nebo jen jeho trpným divákem či hercem?

LIDSKÝ DUCH A JEHO VÝVOJ – 6 hodin
Alena Sadílková Bílková

Podrobně se budeme věnovat jednomu z těchto dvou témat:

ODLOUČENÍ A POKÁNÍ
· původ odloučení
· čeho si ceníš a do jaké míry si toho ceníš
· moc mysli
· uzdravení jako vyproštění ze strachu
· strach a konflikt
· příčina a následek
· sám sebe jsi nestvořil

BŮH NEBO EGO
· dynamika ega
· rozumíme sami sobě?
· věrný budeš tomu, kterého si zvolíš za otce
· dary otcovství
· od temnoty ke světlu
· probuzení ke spáse
· pravdu lze zatajit jedině před sebou samým

ÚVOD DO PSYCHOSOMATICKÉHO MYŠLENÍ – 7 hodin
MUDr. Marie Frolíková

. co je psychosomatika

. její postavení v našem zdravotnickém systému

. léčení pacienta vs. přístup ke klientovi

. rodinná terapie v léčbě psychosomatických poruch

.  kazuistiky/ příběhy

_______________________________________________________________

Blok č. 6 – DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ METODY
________________________________________________________________

REFLEXNÍ TERAPIE – 13 hodin
Karel Tejček

TEORETICKÁ ČÁST:

· princip reflexní terapie

· využití reflexní terapie v souvislostí s tradiční čínskou medicínou

· indikace - kontraindikace

· další důležité informace

PRAKTICKÁ ČÁST:

· lokalizace základních plošek, jejich stimulace

· čtení v mapě reflexních zón, její přenesení na chodidla

EFT – technika emoční svobody
Alice Bláhová

· nástroj změny a uvolnění negativních emocí, zkušeností, přesvědčení, navyklých vzorců myšlení a chování
· pomoc u závislostí, fyzických i psychických onemocnění

EFT je psychologickou formou akupunktury založené na objevu, že příčinou všech negativních emocí je porucha v tělesném energetickém systému. Řadí se mezi světově uznávané techniky energetické psychologie.
· poťukávání na meridiánové body, nalezení příčin problémů
· rychlé odbourání stresu, technika metafory, technika filmu, Simple EFT
· použití na jakýkoli problém

EFT a SEBEVĚDOMÍ
Alice Bláhová

· pochopení JAK VZNIKÁ problém se sebevědomím podle novodobé psychologie (NLP, Energetická psychologie)
· největší destrukce sebevědomí – individuální rozbor a neutralizace u každého studenta
· sebesabotáž, podvědomé programy - jak vznikají, fungují a jak je lze měnit
· praktické postupy pro změnu k lepšímu sebevědomí
· Jak se k sobě chovám? - uvědomění si souvislostí vlastního sebevědomí s hojností v životě - láska, peníze, vztahy, pracovní úspěchy...atd.
· proč pozitivní myšlení a afirmace nefungují a někdy dokonce škodí
· skutečné odpuštění sobě i druhým na všech úrovních
· přijetí všech svých částí - abyste se měli rádi a byli sami sebou
· jak si sám pomoci i po kurzu doma