ROSŮLKOVÁ PAVLA | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

ROSŮLKOVÁ PAVLA

AUTOMATICKÁ KRESBA - PARTNERSKÉ VZTAHY nebo AURA /dle zájmu skupiny/

Praha - bonusový seminář

 

Pavla Rosůlková, narozena 1950 v Praze. Původně ekonom, 18 let pracovala ve waldorfské mateřské škole, nyní se věnuje svým klientům. Od roku 1988 prošla systematicky mnoha kurzy osobního rozvoje, léčitelství, výživy, práce s tělem, arteterapií, grafologií, muzikoterapií . Spolupracovala na studijním programu arteterapie Masarykovy univerzity Brno. Věnuje se především automatické kresbě - partnerským a mezilidským vztahům, nacházení příčin disharmonie, pochopení, přijetí a harmonizaci. Klade důraz na čistotu, etiku, lásku, Světlo a Pravdu. Používání některých projekčních technik ji přivedlo k nápadu podělit se s Vámi o tyto obohacující techniky.