KOZÁK PAVEL Ing. | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

KOZÁK PAVEL Ing.

  • ENERGIE KRAJINY - LÉČIVÁ MÍSTA V KRAJINĚ A JEJICH ÚČINKY
  • NEMOCI A JEJICH LÉČENÍ JAKO SOUČÁST VÝVOJE ČLOVĚKA

 

České Budějovice, Praha

 

Držitel stříbrného Bludného balvanu za rok 2004 - se zabývá zkoumáním působení nevysvětlených jevů a spojitostí mezi nimi, planetou Zemí, Vesmírem a bytostmi, které jej obývají. Jeho zájem o nevysvětlené věci vznikl v materiální rovině jevů. Postupně získávané zkušenosti jej přivedly k přesvědčení, že odpovědi na otázky přesahující rámec současné vědy jsou obsaženy v duchovní oblasti a schopnosti člověka tyto odpovědi obdržet jsou často úměrné jeho duchovní úrovni.

 

Pracuje převážně v terénu při psychotronickém vyhledávání a zkoumání energetických fenoménů, které ovlivňovaly život prastarých kultur a byly jimi také využívány. Poznáním účelu míst a staveb takto vzniklých dochází k aspoň částečné rekonstrukci pravěké evropské filozofie druidismu a jejích praktických prostředků, týkajících se krajinných sil. Věří, že návrat k těmto velmi starým vědomostem může vést ke znovuobjevení a uplatnění čistých technologií a tedy k uchránění bytí naší planety.Pavel Kozák je autorem řady knih o těchto věcech. Aby mohl o nich také učit, založil agenturu ArchET a jejím prostřednictvím pořádá semináře na různých místech Čech a Moravy, vždy spojené s vycházkami do významných a posvátných míst.

 

Groups