KOMÁRKOVÁ DAGMAR MUDr. | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

KOMÁRKOVÁ DAGMAR MUDr.

PATOLOGIE - diagnostika oslabení energetických drah a některé možnosti nápravy - Praha

 

Absolventka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Atestace z interního lékařství

Základní kurz akupunktury při IPVZ

Československá SinoBiologická společnost: - obor akupunktura

Česká lékařská a akupunkturistická společnost: Oprávnění - kredit I.a II. stupně

Nemocnice TČM, Beijing: Mezinárodní akupunkturní tréninkový kurz

Univerzita TČM Guangming, Beijing: Odborná klinická stáž

Lektorka TCM Institutu - výuka akupunktury

Ušní akupunktura I. a II. stupeň

Skalpová akupunktura podle YAMAMOTO

Bachovy květové esence I. a II. stupeň

V současnosti pracuje jako vedoucí lékařka kliniky čínské medicíny INSPIRITA