JANÁTOVÁ ANEŽKA PhDr. | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

JANÁTOVÁ ANEŽKA PhDr.

CESTA KE ZDRAVÉMU SEBEVĚDOMÍ- prožitkový sebepoznávací seminář

 

 České Budějovice, Praha

 

Promovala na fakultě sociálních věd a publicistiky, doktorát v oboru psychologie práce obhájila na Filosofické fakultě UK, kde dále absolvovala tříleté postgraduální studium psychologického poradenství. Po otevření hranic studovala čtvrtý ročník Akademie sociální terapie ve Wuppertalu (Německo) a tříleté studium programu The American Jewish Joint, zaměřené na deinstitucionalizaci sociálních zařízení a zlidštění sociální práce v ČR.

 

Sedm let pracovala jako výzkumný pracovník na Československé akademii věd a čtyři roky ve výzkumu ÚVTEI na koncepcích a prognózách „rozvoje lidského činitele“, šest let jako psycholožka v pedagogicko psychologické poradně SKNV (Krajský národní výbor středočeského kraje), šest let jako psycholožka v Jedličkově ústavu 1 v Praze a tři roky jako jeho ředitelka.

 

V roce 1993 iniciovala vznik Nadace Tabor a Sociálně terapeutického centra Tabor, kde působí dodnes jako nadační rada. Od roku 1993 je reprezentantkou v evropské organizaci ECCE. Od roku 1993 je aktivně činná v mezinárodní iniciativě CESTE-NET, projektu pro „Uplatnění triální metody v oblasti vzdělávání pracovníků v léčebné pedagogice a sociální terapii“.

 

Od roku 1996 je reprezentantkou Čech v Konferenci pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v Dornachu a od roku 2001 členkou její rady pro vzdělávání v sociální oblasti. Je konzultantkou projektů Keramická dílna Eliáš, Textilní dílna Gawain a Společenství Dobromysl.

 

Video z pořadu Duše K - Jaroslav Dušek s hostem paní Anežkou Janátovou ZDE

Groups