FENYKOVÁ Nikola | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

FENYKOVÁ Nikola

studentka 1. ročníku oboru "přírodní medicína a psychosomatika", TILIA Praha

 

Intuice mi říkala, že v TILII půjde o víc než jen o informace, které lze nastudovat z knih. Napovídala tomu sama skladba seminářů. Vybrala jsem si ji ale hlavně z toho důvodu, že jsem cítila, že půjde o opravdová setkávání s naladěnými lidmi, kteří mají spoustu vlastních zkušeností a prožitků, jež chtějí předat dál. Znovu se to potvrdilo na proběhlém víkendu s lektorkou Marci Broumovou, která byla úžasná, lidská, moudrá, naladěná... Zároveň chci moc poděkovat za zprostředkování krásného víkendu s Petrem Mihulkou a Janou Jägerovou /“Co ukrývá náš stín?“ a doplňující nedělní téma „Odkud přicházíme a kam jdeme?“/. To, co včera Petr přednesl, bylo naprosto konsternující a odzbrojující svou hloubkou, rozsahem a podáním...

 

Groups