BROUMOVÁ SCHWARZOVÁ MARCELA | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

BROUMOVÁ SCHWARZOVÁ MARCELA

EFT - TECHNIKA EMOČNÍ SVOBODY – Praha

 

Vždy mě těšilo pomáhat druhým a svému okolí, protože jsem doma od svých rodičů byla tak vedená a stále jsem čekala na pochvalu a ohodnocení, které nepřicházelo. Nedostatek sebevědomí, sebehodnoty a sebeúcty mě značně omezovalo, měla jsem pocit, že spoustu věcí nemohu dělat, protože na to nemám. V době, kdy jsem začínala pracovat s metodou EFT přišel zásah z čistého nebe - rakovina prsu. „Tak a nyní se ukaž, co ses naučila a jak to s tou zodpovědností sama za sebe myslíš?“ šlo mi stále hlavou. Strach ze smrti a z toho, že neuvidím svého partnera, že nepoznám vnoučata od své dcery, že už nebudu moci sledovat svého vnuka, jak vyrůstá… A tak jsem začala vše s pomocí metody EFT vyťukávat. A ejhle! Začala jsem věřit, že neumřu a zvládnu to! Dnes vím, že milovat sama sebe je to nejdůležitější. Je v tom zakotvena sebehodnota, sebeúcta, sebedůvěra. Dívám se na svět jiným úhlem pohledu, i druhé vnímám jinak. Neodsuzuji je, ale přijímám každého takového, jaký je. Umět přiznat pravdu sobě, ať je jakkoliv nepříjemná, je první krok k nastoupení cesty ke svému nitru. Když se dívám s odstupem deseti let zpátky, tak vím, že rakovina mi „nastartovala“ lásku k sobě, kterou jsem stále někde hledala, dovedla mne k zodpovědnosti sama za sebe a k úplné svobodě.

 

Groups