vědomé besedy s vědomými lidmi | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

 

 VĚDOMÉ BESEDY S VĚDOMÝMI LIDMI 

=

CESTA NOVÉ BUDOUCNOSTI

Vstoupili jsme do roku 2022 - doby očekávaných změn. Děkujme za zviditelnění starého systému (paradigmatu) v CELÉ SVÉ NAHOTĚ, která je ZŘETELNÁ všem, kdo vidět chtějí. Jaká bude nová doba? Taková, jakou si ji společně vytvoříme!

Je pro vás vítězstvím POUZE NEnošení roušek (respirátorů)? Pro neočkované návštěvy restaurací, kaváren, sportovišť? Absence nucení k vakcinačnímu experimentu?

Pro mne NE! Toto je automatickou samozřejmostí!

Proč statisíce, časem zřejmě miliony lidí, položí své životy v této biologické válce? Abychom se probrali z letargie, vstoupili do světa PRAVDY, ukončili manipulaci, vykořisťování člověka člověkem a navraceli se postupně k Boží dokonalosti: spolupráci, podpoře jeden druhého, vcítění, pochopení, tvoření z podstaty naší duše, žití v radosti a lásce.... utopie? Nikoli! Je to jednoduché!

Dejme prostor VĚDOMÝM LIDEM v SYSTÉMU VĚDOMÝCH BESED.

Nová doba nemá ucelenou koncepci, tím ZTRÁCÍME JEDNOTU a tedy i rozhodující SÍLU! Jak ji vytvoříme?

V každém oboru ti NEJLEPŠÍ z nás PŘINESOU TO NEJLEPŠÍ MOŽNÉ ŘEŠENÍ. Co VĚDOMÉ LIDI charakterizuje? Morální hodnoty, které žijí. Za žádných okolností nepodlehnou strachu, výhružkám, ani podbízením a výhodám. Vede je intuice (= křišťálově čistý pohled na svět), vnímají své pocity a žijí v souladu s nimi. Spolupráce s ostatními je jim vlastní. Jsou si vědomi synergického účinku: 1+1 je více než 2. Jsou tvořiví, přejícní, pravdomluvní (bez ohledu na následky).

Pozvěme ty nejlepší z nás DO VĚDOMÝCH BESED:

 • vědomé RODIČE

 • vědomé LÉKAŘE

 • vědomé UČITELE

 • vědomé PRÁVNÍKY

 • vědomé EKONOMY, BANKÉŘE   

 • vědomé ENERGETIKY                                                                                                                        

 • vědomé ZEMĚDĚLCE (PÉČE O PŮDU A ZVÍŘATA)

 • vědomé VÝROBCE POTRAVIN, KOSMETIKY....

 • vědomé IT SPECIALITY

 • vědomé POLICISTY

 • vědomé VOJÁKY

 • a další VĚDOMÉ......

Každému oboru bude věnována jedna beseda. Všem položme stejné otázky:

 • JAKÉ TŘI PROBLÉMY JSOU VE VAŠEM OBORU TY NEJPALČIVĚJŠÍ?

 • JAKÉ ŘEŠENÍ NARHUJETE?

Vědomí lidé umí vystihnout podstatu problémů i navrhnout reálné řešení, kterému všichni rozumí. NEJSOU stoupenci pravice ani levice (staré paradigma), JSOU VĚDOMÍ (nové paradigma)!

Závěr z každé besedy shrne MODERÁTOR a bude zveřejněn na webových stránkách tohoto projektu. Shrnutím závěrů ve všech NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH oblastech vznikne VĚDOMÝ PROGRAM VĚDOMÉ POLITICKÉ STRANY. Besedy vědomých budou mít velkou sledovanost veřejnosti, přinesou vizionářské změny, které budou INSPIROVAT většinovou společnost. TATO CESTA KE ZMĚNĚ JE MOŽNÁ!

Máte pocit, že je to nereálné, složité...? Není možné takové lidi najít? Nebudou ochotni veřejně mluvit? Pokud vnímáte situaci takto, pak zůstaňte v klidu sedět v pohodlných křeslech u svých televizorů a nesnažte se o žádnou změnu.

Ale VY, kteří cítíte možný potenciál a nemáte sami lepší nápad, prosím, podpořte jakýmkoli způsobem tento projekt.

Jste schopni dát dohoromady tým vědomých lidí ve svém oboru? Tým poctivých moudrých lidí, ideálně vizionářů, který zásadně změní pravidla hry??!!!

Na e-mail: pravdunezastavis@seznam.cz  se hlaste    KOORDINÁTOŘI   jednotlivých oborů. 

Koordinátor si sám vytvoří tým lidí, s kterými společně veřejnosti představí změny ve svém oboru (zdravotnictví, školství... atd.). Besedy budou natáčené na videa a budou mít konkrétní závěry = politický program nové doby. Jakákoli podpora tohoto projektu JE VÍTANÁ!

Eva Trávníčková, tel. 731 508 918, e-mail: pravdunezastavis@seznam.cz