PRAVDU UŽ NELZE ZASTAVIT | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

 

PRAVDU UŽ NELZE ZASTAVIT!!!

 
O letních prázdninách jsem neměla v úmyslu pokračovat ve zveřejňování blogových příspěvků.

Informace, které jsem včera vyslechla, jsou ale tak průlomové a šokující, že je zveřejnit musím.
Poslechněte si rozhovor s Dr. Davidem MARTINEM, z mého pohledu klíčovým svědkem v obrovských soudních sporech celosvětového rozsahu. Od jejich zahájení nás, vzhledem k uváděným DŮKAZŮM, dělí zřejmě už jen měsíce.

Dr. David Martin, odborník na patentové právo, v tomto rozhovoru s německým právníkem dr. Fuellmichem sdílí    ŠOKUJÍCÍ FAKTA   o dnešní situaci kolem koronaviru.
 
Více na stránce, kde vyhledejte toto video PROKLIKNĚTE ZDE
 
Zde uvádím hlavní výtah šokujícího sdělení Dr. MARTINA:
 
 • Ve zprávě uvádím přes  120  p a t e n t o v a n ý c h   důkazů, které poukazují na to, že prohlášení o novém koronaviru bylo doopravdy zcela klamné. Nebyl tu žádný nový koronavirus. Je tu nespočet velmi jemných úprav koronavirových sekvencí, které byly nahrány. Ale vůbec nebyl nalezen ani jeden nový koronavir. Ve skutečnosti jsme v patentových záznamech našli záznamy sekvencí, kterým se přičítala novost, které byly v patentech, které chtěly společnosti registrovat už v roce 1999. Takže nejen že to nebylo v ničem nové, nebylo to nové přes dvě desetiletí.

 • Anthony Fauci v roce 2009  financoval výzkum na univerzitě v Chapel Hill v Severní Karolíně specificky pro to, aby se vytvořil, a nemůže dělat nic jiného než naříkat nad tím, co teď přečtu, protože to pochází přímo z patentové přihlášky podané 19. dubna 2002, a slyšeli jste datum správně, 2002, kdy NIAID vytvořila infekční koronavirus s vadnou replikací, který byl specificky zaměřený na lidský plicní epitel. Jinými slovy, my jsme SARS vytvořili!!!!

 • A patentovali jsme ho 19. dubna 2002. Před tím, než bylo jakékoliv údajné vypuknutí nákazy v Asii!!!!!  Což, jak víte, následovalo za pár měsíců poté. Tento patent byl vydán jako americký patent 7279327. Tento patent jasně ukazuje ve velmi specifické genové sekvenci na fakt, že jsme věděli, že S receptor, S vazebná doména, S1 spike protein a jiné prvky toho, co teď známe jako tento patogen, nejenže byly uměle vyrobeny, ale mohly být také synteticky upravovány v laboratoři, ničím jiným než používáním technologií genového sekvenování: stačilo vzít počítačový kód a přeměnit ho v patogen nebo prostředníka patogenu.

 • Během podzimu 2001 nás znepokojovalo to, že koronavirus byl vnímán nejen jako prostředek, kterým by se dalo manipulovat pro potenciální použití jako vakcínový vektor, ale že byl také velmi zřetelně zvažován jako kandidát pro biologickou zbraň.

 • Porušení 35. amerického kódu 101 byl hlavně patent číslo 7220852. Tento patent měl také řadu odvozených patentů s ním spojených. To jsou patentové přihlášky, které se rozdělily, protože měly několik patentovatelných věcí. Ale to zahrnuje americký patent 46592703P, což je vlastně docela zajímavé označení, a americký patent 776521. Tyto patenty, nejenže pokrývaly genové sekvence SARS koronaviru, ale pokrývaly také prostředek na jeho odhalení: RT-PCR!!!!!!!!!!!!!!

 • Důvod, proč je to problém, je, že pokud vlastníte patent na ten gen jako takový a zároveň vlastníte patent na jeho detekci, máte lstivou výhodu tím, že máte schopnost stoprocentně řídit původ nejen viru jako takového, ale také jeho detekci. Což znamená, že máte absolutní vědeckou a informační moc!!!!!!!

 • CDS (Americký úřad pro kontrolu a prevenci nemocí) zaplatilo extra poplatek za to, aby jejich přihláška zůstala soukromá. Pokud vím, když byste chtěli poskynout informace pro veřejný výzkum, nezaplatili byste poplatek, aby ty informace zůstaly v soukromí. Přeju si, abych si vymyslel cokoliv z toho, co jsem právě řekl. Všechno je ale dostupné v záznamech veřejného patentového archivu, do kterých může nahlédnout kdokoliv z veřejnosti.

 • 28. dubna a poslouchejte, jaké datum to je, protože to datum je problematické, 3 dny po tom, co CDC podalo patent na SARS koronavirus v roce 2003, 3 dny poté, Sequoia Pharmaceuticals, firma, která byla založena v Marylandu, Sequoia Pharmaceuticals dne 28. 4. 2003 podala patent na antivirální prostředky pro léčení a kontrolu infekcí způsobených koronavirem. CDC podalo patent 3 dny před tím a léčba byla dostupná 3 dny poté. Jen se na chvíli zamyslete!!!!!

 • Položte si jednoduchou otázku: jak by někdo mohl mít patent na léčbu na věc, která se vynalezla 3 dny před tím?

 • Není fyzicky možné patentovat věc, která léčí něco, co předtím nebylo publikováno, protože CDC zaplatilo, aby to zůstalo utajené. Toto, mí přátelé, je definice kriminálního spiknutí, vydírání a tajné dohody.

 • Toto není teorie, tohle jsou důkazy. Nemůžete mít informace, které v budoucnosti udají léčbu na něco, co předtím neexistovalo. Tohle by se mohlo ve výsledku vystupňovat do případu RICO (organizovaný zločin). Ano, přesně tak… jde o případ organizovaného zločinu (RICO). Ne že by mohl být, ale je. A tento sled událostí, který se odehrál v roce 2003 pro první koronavirus, se odehrál přesně podle stejného plánu, když vidíme SARS-CoV-2, když máme Modernu, která získala sekvenci spike proteinu přes telefon od Výzkumného centra vakcín institutu NIAID, a to ještě před definováním nové podskupiny.

 • Najdete 73 patentů vydaných mezi lety 2008 a 2019, které mají v sobě prvky, které jsou prý nové v SARS-CoV-2.

 • Nebylo tu žádné vypuknutí SARSu, protože my jsme vytvořili předtím všechny jeho složky. A do roku 2016, studie, která byla financována během moratoria na výzkum přidané funkce, které řeklo, že SARS koronavirus je připraven na lidský výskyt.

 • Můj nejoblíbenější citát této pandemie bylo tvrzení Petera Daszaka z roku 2015. Toto tvrzení Petera Daszaka v roce 2015, o kterém bylo napsáno ve vydání The National Academies Press, 12. 02. 2016, cituji: „Potřebujeme prohloubit veřejné pochopení pro potřebu lékařských protiopatření, jako je například pankoronovirová vakcína. Klíčovým hnacím mechanismem jsou média a ekonomika bude následovat mediální humbuk. Potřebujeme použít tento mediální rozruch jako výhodu k tomu, abychom se dostali k opravdovým problémům. Investoři zareagují, když na konci procesu uvidí profit.”

 • Peter Daszak, osoba, která nezávisle potvrdila čínskou ne-teorii o ne-laboratorním úniku, protože to nebyl žádný únik z laboratoře, bylo to úmyslné použití spike proteinu jako biologické zbraně, aby dostali do lidí injekci, aby se stali závislí na pankoronavirové vakcíně. Nemá to nic společného s patogenem, který se vypustil a každá studie, která byla kdy zahájena, aby zkusila potvrdit laboratorní únik, je záměrné rozptýlení. Takže tu opravdu není nic, co by bylo nového? Nic. Nula. 73 patentů na všechno klinicky nové. 73 a všechny vydané před rokem 2019.

 • Scénář WHO zveřejněný měsíce před vypuknutím údajného patogenu SARS-Cov2 říká, že musíme mít koordinovanou globální zkušenost s vypuknutím respiračního patogenu, a že tato zkušenost musí do září 2020 vést k zavedení univerzální kapacity pro řízení vztahů s veřejností, ovládání davů a přijetí univerzálního povinného očkování. To bylo září 2019. A slova o úmyslném vypuštění respiračního patogenu byla vepsána do scénáře, který, a cituji: „musí být dokončen do září 2020”.

 • Jakékoliv tvrzení, že tento patogen SARS-Cov -2  je nějakým způsobem unikátní nebo nový, se rozpadá při konfrontaci s genovými sekvencemi, které jsou publikované v záznamech patentu.

 • Musíme i ve svém vlastním dotazování přestat věřit mainstreamovému narativu. Protože skutečností je, že tohle bylo vnímáno jako vysoce tvárná biologická zbraň. Není pochyb, že v roce 2005 šlo nesporně o zbraň volby. A iluze, do které se bohužel chytají i lidi s dobrými úmysly, je konverzace o tom, jestli se jedná o vakcínu proti viru. Skutečností je, že nejedná. Pícháme do lidí spike protein mRNA sekvenci, což je počítačová simulace… nepochází to z přírody, jde o počítačovou simulaci sekvence, o které se ví, a která byla patentovaná už roky.

 • Ta absurdita za tím, že tohle je něco, co slouží k prevenci, je naprosto roztříštěna při konfrontaci s důkazy, protože důkazy jasně ukazují, že žádná farmaceutická společnost nevyvinula žádnou snahu v boji proti viru. Tohle je o tom, aby se lidem píchl S1 spike protein, o kterém se ví, že je škodlivý. Takže    k r y c í    příběh   je ten, že když dojde k expresi spike proteinu (v těle), povede to k nějakému obecnému zmírnění příznaků.

 • Imunitní odezva vytvořená vakcínou musí být víc než nějaká pouhá imunitní odezva, ale musí mít taky ochrannou funkci. Jak bylo zmíněno v předchozím úkonu patentového úřadu, pod pojmem vakcína se uznává sloučenina, které zabraňuje infekci. Žadatel neprokázal, že tato bezprostředně vyžadovaná vakcína splňuje alespoň nižší standard...  tragédií je, že se teď ocitáme ve světě, kde máme stovky milionů lidí, kterým se píchá patogen stimulující počítačovou sekvenci, což je prodáváno pod tím, co patentový úřad, zdravotnická profese a co by FDA ve svých vlastních klinických standardech nenazvali vakcínou. Ale tím, jak používáme tento výraz, tak vystavujeme stovky milionů lidí něčemu, co bylo v roce 2005 známo jako biologická zbraň!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Neexistuje žádná taková věc jako alfa nebo beta, gama nebo delta varianta. To je způsob, jak dosáhnout toho, co zoufale chtějí… a to do jaké míry mohou být jedinci donuceni akceptovat něco, co by jinak neakceptovali. Nebylo v žádných publikovaných studiích to, co je údajně delta varianta…

 • Nebylo zde spočítáno číslo R v populaci, což je míra replikace. Co bylo odhadnuto, byly počítačové simulace. Ale bohužel, pokud se podíváte na GISAID, což je veřejný zdroj pro zadávání kterékoliv z množství variant, zjistíte, že zde nebyla schopnost nalézt jakoukoliv klinicky pozměněnou genovou sekvenci, která má pak klinicky vyjádřenou variaci. A to je problém celou dobu. To je problém, který jde k začátkům toho, co byla údajná pandemie. Protože nemáme žádný důkaz, že změna genové sekvence má absolutně jakýkoliv klinický význam. Není jediná stať, publikovaná kýmkoliv, která by zjistila, že cokoliv nového od listopadu 2019 má klinickou odlišnost od čehokoliv, co předcházelo listopad 2019.

 • Zítra bych mohl přijít s variantou omega a mohl bych říct, že hledám tento podřetězec buď DNA nebo RNA a nebo i proteinu, a mohl bych běhat po světě a vykřikovat – ó můj Bože, bojte se omega varianty.Chřipka byla neúspěšným desetiletí trvající mandátem k plošnému očkování, zoufale, zoufale propagovaným vládami po celém světě.

 • Neuspěli a rozhodli se, že pokud chřipka nedostojí veřejnému slibu každého naočkovat, pak změňme patogen......