JE ČAS NA ZMĚNU

Vzhledem k vyhlášenému vládnímu nařízení jsou veškeré semináře

Školy přírodního léčení TILIA pozastaveny.

Absolvovat je bude možné v náhradních termínech,

které budou vyhlášeny do poloviny května 2020.

Na osobní setkání se studenty v době bezrouškové se nesmírně těšíme!

Eva Trávníčková a kolektiv lektorů školy