podpora pro měsíc leden | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

 

PODPORA PRO MĚSÍC LEDEN

Důležité informace, které vám mohou pomoci vyargumentovat váš názor nebo vás něčím potěší...

Konejte v souladu se svými pocity, může vám to zachránit zdraví nebo i život.

POLICISTA  kapitán Tomáš Ježek v rozhovoru s Martinou Kociánovou na Svobodném Univerzu sděluje:

"Jsme cenzurováni, ale nedáme se vydírat a manipulovat. Nechceme, aby s námi jednali jako s dobytkem a trestali nás. Pokud to TEĎ nezastavíme, bude pozdě."

Poslechněte si   PROKLIKNUTÍM ZDE

Dr. Zelenko - ochrana proti škodlivým vlivům mRNA tzv. "očkování" a eliminace hrotových proteinů - proklikněte ZDE

 

Krátké video, kde při MĚŘENÍ názorně vidíte, jak se vám OKAMŽITĚ  po nasazení roušky či respirátoru extrémně snižuje hladina kyslíku a zvyšuje hladina výdechového plynu oxidu uhličitého CO2. Přístroje IHNED začínají signalizovat ALARM!

Jak bude za pár let vypadat zdraví lidí, když denně mnoho hodin tráví v rouškách a respirátorech? Kdo jim jednou jejich zdraví vrátí?!

NIKDO!!

VIDEOZÁZNAMY z mezioborové lékařské konference "KAPKA PRO ŽIVOT" ze dne 11.12.2021:

  1. DÍL:  Jak vypadá pod mikroskopem srovnání kapky krve očkovaných a neočkovaných? PROKLIKNĚTE ZDE

  2. DÍL:  Jak vypadá VAKCÍNA POD MIKROSKOPEM?  PROKLIKNĚTE ZDE

  3. DÍL:  Metodika PCR testů a jak fungují?  PROKLIKNĚTE ZDE

  4. DÍL:  Postřehy a jaké otázky ohledně covidu zůstávají?  PROKLIKNĚTE ZDE

 

MILGAMŮV EXPERIMENT

názorně ukazuje,

na jakém principu funguje dnešní covidfašismus.

Mezinárodní videokonference

HOVORME SPOLU

téma: OČKOVÁNÍ

českou stranu zastupuje Prof. RNDr. Turánek a Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová.

Slovenskou stranu zastupují lékaři z praxe.

Uslyšíte mnoho důležitých sdělení - např. primář onkologie sděluje, že u očkovaných na svém oddělení vidí selhávání imunity ve smyslu rozvoje novodobého  AIDS......

O toxicitě covidových vakcín MUDr. Michael Palmer sděluje:

"mRNA vakcíny jsou technologií, která je navržená k otravě lidí, o tom není pochyb. To je můj uvážený názor, jakožto doktora medicíny, co pracuje v biochemii, učí farmakologii a toxikologii. Tohle je tedy můj názor na tohle téma.

Zdůvodnění, proč tomu tak je, si poslechněte na videu nebo v textu níže.

mRNA vakcíny obsahují dvě základní složky:

  1. Messengerová RNA, která obsahuje informaci pro výrobu „spike proteinu“ ve našich vlastních buňkách.

  2. Lipidové nanočástice (molekuly tuku), které obalují mRNA. Tento komponent má dvě úlohy. Jedna je ochrana mRNA během transportu a druhá je dopravení mRNA dovnitř buňky.

Lipidové nanočástice mají samy několik komponentů.

Jedním z nich je pozitivně nabitý (kationový) lipid. Je známo, že je poměrně toxický. Protože jeho obecná povaha je, že když se dostane do buňky, vyruší mitochondriální respiraci, tedy proces uvnitř našich buněk, který je zodpovědný za spotřebovávání kyslíku k produkci energie. Když se tento mechanismus vyruší, pak se kyslík nepřemění na vodu, ale na jakýsi meziprodukt, kterému se říká „reaktivní forma kyslíku“. A tato reaktivní forma, jak už to jméno napovídá, může reagovat s čímkoliv, včetně DNA, takže může způsobit poškození DNA a našich buněk. To je něco, co se také děje u vystavení se ionizující radiaci. Gamma záření, rentgen, typicky používané při léčbě rakoviny, lymfomu apod., to ionizující záření v pacientovi způsobí rozpad vody na reaktivní formy, včetně reaktivní formy kyslíku.

To pak působí poškození DNA. Takto radiace působí. Nejdřív se rozpadne voda a ty reaktivní produkty potom chemickou cestou způsobí poškození vaší DNA. A teď musíme předpokládat, že stejně jako u této radiace, kde je stanovena maximální dávka, kterou člověk může přežít, je také maximální hranice u těch kationových lipidů vyskytujících se ve vakcíně. To znamená, že celoživotní množství těchto mRNA vakcín, které jste schopni tolerovat, než zemřete, je limitované. My to množství neznáme, protože jednoduše ještě nemáme dost experimentálních údajů. To je vlastně jeden ze skandálů této vakcíny, že se nikdy neprovedly pořádné toxikologické studie, než byla distribuována globálně. Ale můžeme si být jistí, že ta maximální dávka těchto vakcín, co jste schopni tolerovat, než vás to zabije, je limitovaná. Ať už je to 10 dávek, 8 dávek… to nikdo neví.

Samozřejmě to bude individuální, stejně tak jako s gamma zářením je to variabilní, ale princip je, že každý bude mít svůj vlastní limit, za který nemůže jít. A je nutno podotknout, že Moderna a Pfizer teď mají v plánu použít mRNA technologii nejen u Covidu, ale prakticky u kterékoliv jiné vakcíny. Bude tam docházet k reaktivaci různých virů, protože spousta lidí nosí viry v sobě, ale jejich imunitní systém je drží na uzdě. Ale když něco ten imunitní systém oslabí, což je jeden z efektů kationových lipidů, mohou tyto viry znovu propuknout. A lidem pak bude nabídnuta mRNA vakcína na tento problém, takže oni v podstatě tu toxicitu naakumulují.

Bez ohledu na to, na který antigen je zacíleno, ta technologie s lipidy bude vždy stejná. Alespoň ten princip. Takže z toho problému nebudeme mít východisko. Tohle je technologie, která je navržená k otravě lidí, o tom není pochyb. To je můj uvážený názor, jakožto doktora medicíny, co pracuje v biochemii, učí farmakologii a toxikologii. Tohle je tedy můj názor na tohle téma.

A teď zase trochu pohody!

V době plně vybavených Bauhausů, Hornbachů... je opravdovým zážitkem podívat se na (nejen) stavební dovednosti těchto dvou výjimečných mužů a jedné ženy.

regenerace celého těla 432 Hz

"Ze všech vakcín, které jsem v životě poznal (černý kašel, záškrt, tetanus, neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice, hepatitida, meningitida a tuberkulóza), jsem nikdy neviděl vakcínu, kde bychom nosili roušku a drželi odstupy, i když jste plně očkovaní. Nikdy jsem neslyšel o vakcíně, která způsobí šíření viru i po očkování. Předtím jsem nikdy neslyšel o odměnách, slevách, výhodách za očkování nějaké vakcíny. Neexistovala žádná diskriminace, pokud jste nebyli očkováni, nikdo se vás nesnažil přimět, abyste se cítili jako špatný nebo sobecký člověk. Nikdy jsem neviděl vakcínu ohrožující vztahy mezi rodinou a přáteli. Nikdy jsem neviděl vakcínu, která by ohrožovala živobytí, práci nebo školu. Po všech vakcínách, které jsem výše uvedl, jsem nikdy neviděl vakcínu, jako je tato, která diskriminuje, rozděluje a odsuzuje společnost jako je tato a rozbíjí společenskou strukturu... zatímco my proti sobě vzájemně bojujeme... jedná se o silnou vakcínu! Dělá všechny tyto věci, které jsou zmíněny, ALE NE TO, K ČEMU JE URČENA... BOHUŽEL".

Zdroj textu: Facebook