PODPORA KVĚTEN | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

 

 

 

PODPORA PRO MĚSÍC KVĚTEN

  • Meditace vnitřní síly od Mariana Coufala

  • O českých světcích a duchovní ochraně národa, 1. díl nového seriálu - MVDr. Josef Staněk a Markéta Kováříková

MVDr. Josef Staněk  - DUCHOVNÍ A SKRYTÉ HISTORICKÉ PŘÍČINY:

  • 1. SVĚTOVÁ VÁLKA

  • 2. SVĚTOVÁ VÁLKA

  • STUDENÁ VÁLKA A 17. LISTOPAD V ČESKOSLOVENSKU

  • 4. SVĚTOVÁ BIOLOGICKÁ VÁLKA

 

 

15 ŽIVOTNÍCH POUČENÍ OD DALAJLÁMY

1. Buďte vlídnější, je-li to možné. A možné je to vždycky.

2. Rozkvět přichází díky skutkům, nikoli díky modlitbám.

3. Povýšenost nikdy nemá žádnou omluvu. Pochází buď z malého sebevědomí, nebo se opírá o dočasné, povrchní úspěchy.

4. Když se člověku zdá, že všechno jde špatně, pokouší se do jeho života proniknout něco zázračného.

5. Lidé byli stvořeni k tomu, aby byli milováni a věci k tomu, aby byly používány. Svět je v chaosu proto, že vše je naopak.

6. Téma soucitu nijak nesouvisí s náboženstvím. Je to věc celého lidstva, jednotící podmínka přežití lidské rasy.

7. Můžeš-li pomoci, pak pomoz. Pokud ne, alespoň neškoď. 8. Neslavím narozeniny. Ten den se pro mě nijak neliší od ostatních. V jistém smyslu je každý den dnem narození. Ráno se probudíte, všechno je svěží a nové. Hlavní je, aby vám den dal něco důležitého.

9. Cílem našeho života je stát se šťastným.

10. Když si člověk uchová k životu kladný vztah, může být šťastný i v těch nejnepříznivějších podmínkách.

11. Naši nepřátelé nám poskytují vynikající příležitost procvičit si trpělivost, pevnost a soucit.

12. Myslím, že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré srdce.

13. Musíme technologie ovládat, ne se stát jejich otroky.

14. Veliké změny začínají jednotlivými lidmi; základem míru na celém světě je vnitřní klid a mír v srdci každého jednotlivého člověka. Každý z nás může přinést svůj vklad.

15. Každý z nás má svou odpovědnost za celé lidstvo. V tom spočívá má jednoduchá víra. Nepotřebujeme chrámy, ani složitou filosofii. Náš vlastní mozek, naše srdce jsou chrámem; naší filosofií je dobro.