cesta k vítězství | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

 

CESTA K VÍTĚZSTVÍ

____________________________

 Alfred Strejček čte úžasný text J. A. KOMENSKÉHO.

Komenský žil v letech 1592 až 1670, přesto jeho POSELSTVÍ pro dnešní dny je až neuvěřitelně živé, pravdivé a duchovně povznášející.

 

MOJE OBRAZY Z MEDITACÍ - BŘEZEN 2021

Každičký den ráno i večer se účastním společné meditace - konferenční hovor 6 osob - a jsou to nádherné povznášející chvíle (doporučuji i vám ostatním něco podobného vytvořit). Během meditací jsem viděla barevné obrazy a cítím potřebu se o ně s vámi podělit. Vnímám je jako pozitivní SYMBOLICKÉ zprávy - jako vždy navzdory náročnému dění kolem nás.

 1. meditace: Vygenerovali jsme meditací obrovskou pozitivní energii světla a lásky. Energie se zhmotnila do viditelné magnetické světelné vlny, prochází všemi kontinenty a „sbírá“ všechny lidi, kteří jsou v tu chvíli nastaveni na její vibrační hranici. Statisíce lidí během pár minut přechází do nového světa, kde vládne pravda, láska, soucit a vděčnost. Cesta zpátky NEEXISTUJE.

2. meditace: Duchovní bytosti Světla se spojily ve světelný řetěz po obvodu hranice ČeskoSlovenska. Záře vytváří na hranicích našich zemí světelný sloup, který je pozorovatelný hluboko ve Vesmíru. Zcela mimořádný jas láká další duchovní bytosti, které se zájmem pozorují situaci u nás. Nezasahují do naší svobodné vůle, ale radují se upřímně z každého našeho úspěchu. Máme jejich velkou podporu.

3. meditace: Při napojení na nejvyšší zdroj světla a lásky vidím nekonečný a silný proud světla. Když se přibližuje k Zemi, jednotlivé částice proudu vypadají jako stříbrné jiskry. Jsou to Boží jiskry, které zasahují bez výjimky úplně každého člověka na světě v jeho srdci.

4. meditace: Demonstrace mnoha lidí na velkém náměstí, před nimi neprostupná řada policistů se štíty a obušky. Stojí bez hnutí. Boží jiskry zažehly v jejich srdcích obrovské diamanty, v souladu se svým srdcem jsou připraveni pomáhat a chránit svůj národ i před ne-mocnými diktátory. Jsou našimi spojenci. Z tohoto bodu vychází energetické linie do celého světa k ostatním policejním sborům. Stejná energie zasahuje vědomě či nevědomě všechny policisty na světě.

5. meditace: Vojenský tábor na mírně svažující se louce u lesa, vojáci v maskáčích; jídelna, v které se právě obědvá; ostatní opravují techniku či staví nové přístřešky. V tu chvíli se u lesa asi 10 metrů nad úrovní krajiny zjevuje Panna Maria v blankytně modrém rouchu. Nikdo ji nevidí, ale každý registruje výraznou změnu energie, která doslova zastavuje veškerý pohyb v posádce. Nikdo neví, co přesně se děje. Láskyplná energie Panny Marie doslova přepisuje jejich DNA, v srdcích jim začínají svítit diamanty, bezpodmínečná láska prostupuje každou jejich buňku. Energie této posádky se šíří v zářivých liniích jako elektrický proud na stovky dalších míst na planetě Zemi, každý voják je touto energií zasažen ve svém srdci. Ještě včera šlo plnit bezhlavě třeba i nesmyslné vojenské příkazy. Od tohoto dne už to není možné nikde na planetě Zemi. Vojáci se stejně jako policisté staví na stranu svého národa, jsou to odvážní a laskaví obhájci pravdy.

6. meditace: Krajina před zhruba 150 lety lemovaná malebnými domky s doškovými střechami, upravenými zahrádkami, zlátnoucí obilná pole, kulisy jak z doby Babičky Boženy Němcové. Po cestě jde průvod lidí, vpředu skupina žen, za nimi muži. Zpívají trojhlasně Aramejský Otčenáš. Vyzařuje z nich mimořádná síla a odhodlání.

7. meditace: Nehostinná krajina, vlhko, temno, rozmazané obrysy továren chrlících kouř a smrad. Místo obav a strachu. Okolo cesty veliká koryta naplněná po okraj zlatými mincemi zářivě svítí do tmy. U každého koryta obrovské prase rypákem ryje v hromadách mincí, slastně přitom chrochtá a drbá si svůj vypasený podbradek o hranu koryta. Po cestě kolem nich jde stejný průvod, je už obrovský. Miliony lidí se s výjimečným odhodláním přesunují po celé planetě Zemi. Aramejský Otčenáš zní doslova celým světem, vše do sebe saje jeho životadárnou energii. Průvod vede jediná žena středního věku s dlouhými vlasy do pasu, jde nyní 2-3 kroky před ostatními. Je zřetelným symbolem svobody, odhodlanosti, planoucího srdce a jasné vize. Ona, ani nikdo další v průvodu, nevnímá nic kolem sebe. Vize, za kterou vede celý svět, přehlušuje vše ostatní. Lidé nevnímají únavu ani bolest. Jejich energie a síla se trvale obnovuje zpěvem Otčenáše. Je to výživa jejich duše i těla, nic dalšího v tuto chvíli nepotřebují. Žádná pozemská síla je už nemůže zastavit.

8. meditace: Temnota polevuje, obrysy krajiny jsou zřetelnější. Po cestě kráčí stejný průvod. Kolem cesty jsou stále koryta po okraj plná zlatých mincí, u nich se válí prasečí hlavy s vypoulenýma očima. Nikdo z davu nevnímá kulisy kolem sebe, jdou za něčím mimořádným, k tomu je napřena všechna jejich energie....... Kam se přesunují tak velké davy lidí po celém světě, mi není stále jasné.

9. meditace: Až teď se ukazuje, kam všichni ti lidé jdou. Vidím nápis – „vítej v Šangri-la, ráji na Zemi“. Prohlížím si zajímavé stavby z přírodních materiálů, příjemně oblé organické tvary. Vidím skupiny opálených srdečných lidí v bavlněných a lněných šatech, všichni mají hluboké vrásky u očí od smíchu a milých úsměvů. Všude je plno zdravých zvířat a kvetoucích rostlin, jiskřivá voda a čistý vzduch. Lidé zde neznají konkurenci, na všem spolupracují. Smyslem jejich života je rozvíjení jejich tvořivého potenciálu ku prospěchu všech. Prožívají čistou dětskou radost v každém okamžiku. Nikam nechvátají, neznají nutnost vydělávání peněz na hypotéky či placení složenek. Nemají potřebu hromadit majetek, o vše je postaráno. Neznají boje, války, ani nemoci a utrpení. Umí komunikovat s Bohem a rozumí jeho odpovědím... To je Šangri-la – nový svět, do kterého v mých představách společně kráčíme!!!

                             Eva Trávníčková

ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ

Abvún d-bá-šmája.
Netkádaš šmach.
Tejtej malkutach.
Nechvej c´vjánach ajkána d-bá šmája af b-árha
Hav lan lachma d-sunkanán jaomána.
Wa-š´bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch´nán švokn l-chaj´bejn.
We-la tachlán le-nesjúna Ela pacan min biša.
Metol d´lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta l´alám almín Amén.

 

Hudba, kterou vám na videu posílám, je povznášející.

Ale srdce vám poskočí radostí od cca 1:40 minuty.

Jaký ZÁZRAK se zrodí tentokrát? Na co se všichni upřímně těšíme?

Užijte si to!!