TILIA ceník Praha | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

CENÍK – Praha ročník 2021

/ceník pro ročník 2020 je uveden na konci stránky/

Kombinovat můžete LIBOVOLNĚ VŠECHNY obory s časovou a finanční výhodností.
________________________________________________________________

JEDNOTLIVÉ OBORY:
________________________________________________________________

1. PŘÍRODNÍ MEDICÍNA a PSYCHOSOMATIKA

- dvouletý obor

CELKEM 18 víkendů, 9 víkendů v prvním i druhém ročníku
- ročník 2021 a 2022 = školné 17.000,- Kč
________________________________________________________________

2. FYTOTERAPIE - TRADIČNÍ ČESKÉ BYLINÁŘSTVÍ

- dvouletý obor
CELKEM 12,5 víkendu

- ročník 2021: 7 víkendů = školné 14.000,- Kč
- ročník 2022: 6,5 víkendu = školné 13.000,- Kč
___________________________________________________________________________

3. ZDRAVÁ VÝŽIVA

- dvouletý obor
CELKEM: 6 víkendů teorie + 6 sobotních vaření v praxi

- ročník 2021: 4 víkendy teorie + 1 sobotní vaření v praxi
= školné 9.000,- Kč
- ročník 2022: 2 víkendy teorie + 5 sobotních vaření v praxi = školné 10.800,- Kč

  • samostatné zdravé vaření v praxi 1500,- Kč/ lekce
    ________________________________________________________________

4. PSYCHOSOMATIKA

- dvouletý obor
CELKEM 11,5 víkendu

- ročník 2021: 6 víkendů - školné 11.500,- Kč

- ročník 2022: 5,5 víkendu - školné 10.500,- Kč

______________________________________________________________

SOUČASNÉ STUDIUM 2 OBORŮ s cenovým zvýhodněním:
________________________________________________________________

1. PŘÍRODNÍ MEDICÍNA a PSYCHOSOMATIKA
+ TRADIČNÍ ČESKÉ BYLINÁŘSTVÍ

CELKEM během dvou let: 19 víkendů

- ročník 2021: 10 víkendů, školné 18.500,- Kč
- ročník 2022: 9 víkendů, školné 17.000,- Kč
________________________________________________________________________

2. PŘÍRODNÍ MEDICÍNA A PSYCHOSOMATIKA
+ ZDRAVÁ VÝŽIVA

CELKEM během dvou let:
18 víkendů + 6 pátečních podvečerů vaření v praxi

- ročník 2021: 9 víkendů + 1 sobotní vaření v praxi
= školné 18.000,- Kč
- ročník 2022: 9 víkendů + 5 sobotních vaření v praxi
= školné 23.500,- Kč
________________________________________________________________________

3. TRADIČNÍ ČESKÉ BYLINÁŘSTVÍ
+ ZDRAVÁ VÝŽIVA

CELKEM během dvou let: 15,5 víkendu + 6 sobotních vaření v praxi

- ročník 2021: 9 víkendů teorie + 1 sobotní vaření v praxi
= školné 19.000,- Kč
- ročník 2022: 6,5 víkendu teorie + 5 sobotních vaření v praxi dle pentagramu
= školné 19.000,- Kč

__________________________________________________________________________

SOUČASNÉ STUDIUM 3 OBORŮ s cenovým zvýhodněním:
___________________________________________________________________________

PŘÍRODNÍ MEDICÍNA a PSYCHOSOMATIKA
+ TRADIČNÍ ČESKÉ BYLINÁŘSTVÍ
+ ZDRAVÁ VÝŽIVA

CELKEM během dvou let: 19 víkendů + 6 podvečerů vaření v praxi

- ročník 2021: 10 víkendů + 1x sobotní vaření v praxi
= školné 19.900,- Kč
- ročník 2022: 9 víkendů + 5x sobotní vaření v praxi dle pentagramu
= školné 23.500,- Kč
________________________________________________________________

SLEVA pro manželské páry:

Jeden ze dvojice platí 100% ceny školného,
druhý pouze 50% po celou dobu studia.
Sleva platí pouze při platbě celého ročníku studia.
Týká se všech oborů, mimo ZDRAVÉ VÝŽIVY.
___________________________________________________________________

INFORMACE K PLATBĚ:

Částku za studium je možné zaplatit buď jednorázově nebo zálohově, tj. první splátka 5.000,- Kč na č. účtu 2700971624/2010 do 14 dnů od přidělení variabilního symbolu pro platbu.

Doplatek:

Při platbě po tomto termínu nebo při dělení školného na více než dvě částky, se připočítává administrativní poplatek 500,- Kč.

Přihláška je závazná momentem uhrazení zálohové či celé částky.
Přijetí přihlášky i platby bude potvrzeno dopisem na uchazečovu e-mailovou adresu.

________________________________________________________

CENÍK – Praha ročník 2020

Kombinovat můžete LIBOVOLNĚ VŠECHNY obory
s časovou a finanční výhodností.
________________________________________________________________

JEDNOTLIVÉ OBORY:
________________________________________________________________

1. PŘÍRODNÍ MEDICÍNA a PSYCHOSOMATIKA

- dvouletý obor

CELKEM 18 víkendů, 9 víkendů v prvním i druhém ročníku
- ročník 2020 a 2021= školné 15.000,- Kč
________________________________________________________________

2. FYTOTERAPIE - TRADIČNÍ ČESKÉ BYLINÁŘSTVÍ

- dvouletý obor
CELKEM 12 víkendů

- ročník 2020: 5 víkendů = školné 9.000,- Kč
- ročník 2021: 7 víkendů = školné 12.000,- Kč
___________________________________________________________________________

3. ZDRAVÁ VÝŽIVA

- dvouletý obor
CELKEM: 4 víkendy teorie + 6 pátečních podvečerů vaření v praxi

- ročník 2020: 5 pátečních podvečerů vaření v praxi
= školné 5.000,- Kč
- ročník 2021: 4 víkendy teorie + 1 páteční podvečer vaření v praxi = školné 8.000,- Kč
________________________________________________________________

4. PSYCHOSOMATIKA

- dvouletý obor
CELKEM 10 víkendů, 5 víkendů v každém ročníku

- školné 8.500,- Kč v ročníku 2020 i 2021

______________________________________________________________

SOUČASNÉ STUDIUM 2 OBORŮ s cenovým zvýhodněním:
________________________________________________________________

1. PŘÍRODNÍ MEDICÍNA a PSYCHOSOMATIKA
+ TRADIČNÍ ČESKÉ BYLINÁŘSTVÍ

CELKEM během dvou let: 19 víkendů

- ročník 2020: 9 víkendů, školné 15.000,- Kč
- ročník 2021: 10 víkendů, školné 16.000,- Kč
________________________________________________________________________

2. PŘÍRODNÍ MEDICÍNA A PSYCHOSOMATIKA
+ ZDRAVÁ VÝŽIVA

CELKEM během dvou let:
18 víkendů + 6 pátečních podvečerů vaření v praxi

- ročník 2020: 9 víkendů + 5 pátečních podvečerů vaření v praxi
= školné 19.500,- Kč
- ročník 2021: 9 víkendů + 1 páteční podvečer vaření v praxi
= školné 15.900,- Kč
________________________________________________________________________

3. TRADIČNÍ ČESKÉ BYLINÁŘSTVÍ
+ ZDRAVÁ VÝŽIVA

CELKEM během dvou let: 14 víkendů + 6 podvečerů vaření v praxi

- ročník 2020: 5 víkendů + 5 podvečerů vaření v praxi
= školné 13.500,- Kč
- ročník 2021: 9 víkendů + 1 podvečerní vaření v praxi
= školné 15.400,- Kč

__________________________________________________________________________

SOUČASNÉ STUDIUM 3 OBORŮ s cenovým zvýhodněním:
___________________________________________________________________________

PŘÍRODNÍ MEDICÍNA a PSYCHOSOMATIKA
+ TRADIČNÍ ČESKÉ BYLINÁŘSTVÍ
+ ZDRAVÁ VÝŽIVA

CELKEM během dvou let: 19 víkendů + 6 podvečerů vaření v praxi

- ročník 2020: 9 víkendů + 5x podvečerní vaření v praxi
= školné 19.500,- Kč
- ročník 2021: 10 víkendů + 1x podvečerní vaření v praxi
= školné 17.100,- Kč
________________________________________________________________

SLEVA pro manželské páry:

Jeden ze dvojice platí 100% ceny školného,
druhý pouze 50% po celou dobu studia.
Sleva platí pouze při platbě celého ročníku studia.
Týká se všech oborů, mimo ZDRAVÉ VÝŽIVY.
___________________________________________________________________

INFORMACE K PLATBĚ:

Částku za studium je možné zaplatit buď jednorázově nebo zálohově, tj. první splátka 5.000,- Kč na č. účtu 2700971624/2010 do 14 dnů od přidělení variabilního symbolu pro platbu.

Doplatek.

Při platbě po tomto termínu nebo při dělení školného na více než dvě částky, se připočítává administrativní poplatek 500,- Kč.

Přihláška je závazná momentem uhrazení zálohové či celé částky.
Přijetí přihlášky i platby bude potvrzeno dopisem na uchazečovu e-mailovou adresu.