JE ČAS NA ZMĚNU

PRAHA – BONUSOVÉ VÍKENDY

Z této nabídky si můžete zvolit jeden další bonusový víkend v každém roce:

Seminář se koná při přihlášení minimálního počtu 10 osob.

 

VÍKEND č. 1 - cena 1.400,- Kč:

 

RODINNÉ KONSTELACE aneb PSYCHOSOMATIKA V RODINĚ A VZTAZÍCH - lektorka: Lenka Koutná /SOBOTA

UMÍRÁNÍ A SMRT - vyrovnání se s touto problematikou v praxi + návštěva hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech - lektorka: Mgr. Jana Ambrožová/ NEDĚLE

 

VÍKEND č. 2 - cena 1.400,- Kč:

 

CO UKRÝVÁ NÁŠ STÍN? - lektoři: Ing. Petr Mihulka, Jana Jagerová/ SOBOTA

TAJE PŘÍRODY SKRYTÉ POD POVRCHEM TOHO, CO SE ZDÁ ZŘEJMÉ - lektoři: Ing. Petr Mihulka, Jana Jagerová / NEDĚLE

 

VÍKEND č. 3 - cena 1.400,- Kč:

 

PROČ ODPOUŠTĚT A JAK TO UDĚLAT? - lektoři: Ing. Petr Mihulka, Jana Jagerová/ SOBOTA

ROZVOJ DARU INTUICE - šamanské cesty do našeho těla - Iva Lišková/ NEDĚLE

 

ANOTACE K VÍKENDŮM:

_________________________________________

Víkend č. 1:

 

SYSTEMICKÉ KONSTELACE aneb psychosomatické souvislosti v rodině a vztazích

Lenka Koutná

účinný nástroj k osobnímu rozvoji, růstu, porozumění našim vlastním pocitům a činům

pomocník k opuštění starých přesvědčení a názorů na život

metoda dovolující nám nabytí úcty a lásky k předchozím generacím, k životu a k nám samotným

pomocník v nalezení pravého místa nejen v rodině, ale i v životě samotném

seminář je prožitkový a dotkne se každého účastníka, i když svoji konstelaci nestaví

 

THANATOLOGIE – nauka o umírání a smrti - Mgr. Jana Ambrožová

Dopoledne: návštěva hospice Dobrého Pastýře – Praha Čerčany

Odpoledne seminář s Mgr. Janou Ambrožovou:

strach ze smrti, dopad na každodenní život

proč je důležité pracovat s emocemi spojenými se smrtí

umírání jako proces

fáze umírání, fáze truchlení

umírání doma / umírání v instituci

umírání a děti

komunikace s vážně nemocnými a umírajícími

postoj člověka ke smrti, odpovědnost za vlastní život i smrt

proč nemá člověk umírat sám?

práce se smrtelně nemocnými: jak můžeme pomoci?

proč se má mluvit o smrti?

______________________________________

VÍKEND č. 2:

 

CO UKRÝVÁ NÁŠ STÍN? 

Ing. Petr Mihulka a Jana Jägerová

Úvodem se seznámíte s tím, co švýcarský psycholog C. G. Jung nazval stínem: Stín je to, co v sobě nechceme nebo nedokážeme vidět, a sami před sebou i před okolním světem to popíráme. Pro příklady netřeba chodit daleko: Pravděpodobně každý máme vnitřního kritika, který nám do omrzení dává najevo, jací bychom měli být oproti tomu, jací jsme, a ve „spolupráci“ s vnitřním sabotérem nám ztěžuje život. Mnohdy v sobě neseme pocity viny za něco, co jsme udělali nebo naopak neudělali, nebo studu z toho, jací jsme nebo nejsme.

Dále se obeznámíte s tím, proč náš vnitřní stín nejen působí na naše vnímání sebe sama, ale také výrazně ovlivňuje to, jak vnímáme jednání našeho okolí. Naučíte se rozeznat různé skryté aspekty své osobnosti a osvojíte si pět základních fází účinného sobě-odpuštění a sebepřijetí.

V praktické části se naučíte používat vybrané praktické pomůcky a postupy sobě-odpuštění a sebepřijetí pro každodenní použití. Na závěr spolu prožijeme příjemný a osvobozující rituál světla a tmy.

 

ODKUD PŘICHÁZÍME A KAM JDEME? Aneb taje přírody skryté pod povrchem toho, co se zdá zřejmé.

Ing. Petr Mihulka a Jana Jägerová

Nejdříve se podíváme se na různé teorie vzniku Sluneční soustavy a vzniku Země jako její součásti. Zamyslíme se i nad tím, jak ve Vesmíru vzniká život a zda může být ještě jinde, než na Zemi, a zda je možné, že by existovali mimozemšťané. Zopakujeme si, co říká o vzniku a vývoji člověka Darwinova vývojová teorie, a co naopak o stvoření člověka píší biblické příběhy. Podíváme se, zda by s pomocí historicky doložených fakt bylo možné, najít u těchto na pohled zřejmých protikladů i styčné body.

Tím se dostaneme k otázce, proč asi jsme se my lidé vyvinuli od dávného humanoida do právě takové podoby, jakou máme dnes – proč máme jen 10% vědomí, jsme v podstatě uzlíčky emocí, mnozí máme problémy se sebehodnotou a v lidské společnosti – jdeme-li k jádru věci – v podstatě přetrvává mentalita otroka a otrokáře. Zmíníme se i o poselstvích, která lidstvu přinášeli dávní proroci, Krista nevyjímaje, a co z toho může dodnes vyplývat pro náš každodenní život.

Společně se dobereme k závěrečnému, pro mnohé překvapujícímu, avšak osvobozujícímu náhledu na to, odkud jsme se tu pravděpodobně ocitli a proč, jaký jsme tím na sebe vzali úkol, a jaký to může mít smysl v kontextu vesmírného dění.

________________________________________________________

VÍKEND č. 3:

 

PROČ ODPOUŠTĚT A JAK TO UDĚLAT?

Ing. Petr Mihulka a Jana Jägerová

Na semináři se nejdříve seznámíte se zákonitostmi toho, proč reagujeme určitým, sobě vlastním způsobem, na události, které se dějí … například něčí jednání nás bolestivě zasáhne nebo naštve, zatímco jiný člověk si jej ani nevšimne. Prohloubíte si poznání mechanismu projekce, který podvědomě používáme jako „pojistný ventil“ naší psychiky, a naučíte se jej vnímat i jako zdroj informací o sobě.
Dále se obeznámíte s tím, proč lze naše vnitřní i vnější reakce, tedy například to, že nás zasahuje něčí jednání, relativně snadno změnit tak, že za to danému člověku nebo sobě odpustíme. Osvojíte si pět základních fází odpuštění, které jsou předpokladem toho, aby k odpuštění došlo „uvnitř“ a nejen v hlavě. Získáte tak dovednost odpouštět, která patří k důležitým milníkům na cestě osobního růstu.
V praktické části se naučíte používat vybrané praktické pomůcky a postupy odpuštění pro každodenní použití. Na závěr spolu prožijeme příjemný a osvobozující rituál odpuštění, který má kořeny u dávných obyvatel Severní Ameriky.
· objasníte si, jak tento proces funguje a jak působí na vaši energii
· zjistíte, proč je odpuštění opravdovým klíčem k našemu osvobození
· dozvíte se, jak při původní ceremonii postupovali původní obyvatelé Severní Ameriky
· projdete osvobozujícím procesem a zcela diskrétně odložíte své hlavní životní zátěže
· procítíte hluboké ulehčení i nově nabytou vnitřní rovnováhu a sílu
· vyjasníte si jak dále postupovat v případě, že máte hlubší životní témata

 

ROZVOJ DARU INTUICE - šamanské cesty do našeho těla

Iva Lišková Balounová

· základy práce s osobním šamanským bubnem
· princip šamanského cestování v těle
· praktické cesty do jednotlivých orgánů - naciťování energetického stavu