přírodní medicína | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

PRAHA – VOLITELNÉ BONUSOVÉ SEMINÁŘE

 Uskuteční se seminář, o který má skupina největší zájem.

Z této nabídky si  V PŘÍPADĚ ZÁJMU můžete zvolit JEDEN  v každém ŠKOLNÍM roce:

__________________________________

č. 1 - cena 2.400,- Kč /víkend

BRÝLE? ODKLÁDÁM!

aneb jak se vrátit k přirozenému vidění BEZ BRÝLÍ - lektorka Jana Pozlovská

 

 č. 2 - cena 2.200,- Kč / víkend

ODKUD PŘICHÁZÍME A KAM JDEME?

aneb TAJE PŘÍRODY SKRYTÉ POD POVRCHEM TOHO, CO SE ZDÁ ZŘEJMÉ - lektor Ing. Petr Mihulka

 

 č. 3  - cena 1.400,- Kč / 1x neděle

POZNEJ SVOU CESTU - lektor Prim. Mgr. Rostislav Homola, B.Th.

 

č. 4 - cena 1.200,- Kč / 1x sobota

SYSTEMICKÉ KONSTELACE ANEB PSYCHOSOMATICKÉ SOUVISLOSTI V RODINĚ A VZTAZÍCH

Lektoruje: Lenka Koutná

 

ANOTACE K SEMINÁŘŮM:

____________________________________________________________________________

č. 1:  BRÝLE? ODKLÁDÁM!

Aneb jak se vrátit k přirozenému vidění BEZ BRÝLÍ - lektorka: Jana Pozlovská

Všechny alternativní metody zlepšení zraku, ke kterým jsem se v době svého hledání dostala, vycházejí ze stejného principu – oční svaly fungují stejně jako ostatní svaly našeho těla – pokud se nepoužívají, ochabují a ztrácejí svoji funkci. Pokud jsou v napětí, nefungují správně, tedy zůstavají “zaseknuté” v nevhodné poloze a zhoršují nám funkci nejen příslušné části těla, která je využívá, ale mohou zapříčinit i další fyzické problémy – v případě očí jsou to např. i průvodní bolesti hlavy.

Na funkčnost našich očí (stejně jako na jiné části našeho těla) má vliv zcela jistě i náš současný způsob života: dlouhé hodiny u počítače, u televize, umělé osvětlení, kdy nehnutě hledíme dlouho do jednoho bodu, bez mrkání, bez průběžného zaostřování jinam a tedy „cvičení“ našich očí. Tím máme oční svaly v neustálem napětí a přestávají správně fungovat.
Seminář Brýle? - Odkládám! ve své komplexnosti představuje to nejlepší, co na své cestě za přirozeným a zdravým viděním, můžete získat.

Proč?
Je to jednoduché – v průběhu tohoto semináře se budeme věnovat všem oblastem, které mají vliv na správné vidění.
Zaměříme se jak na fyzickou stránku – tedy na oko a jeho okolí a na jeho řádné rozcvičení, tak na to, co si ukrýváme v podvědomí a na základě čeho náš mozek selektuje a vybírá, co a jak vlastně vidíme, když se díváme. Budeme cvičit, ale i relaxovat a povídat si.

Obsah semináře:
- seminář vás provede základní teorií vidění
- naučíme se základní cvičení na uvolnění páteře a kloubů
- projdeme si jak obecné cviky na oči, tak cviky, které jsou zaměřené na konkrétní oční vady
- naučíme se, jak oči správně uvolnit a relaxovat
- užijeme si několik vedených relaxací
- řekneme si, jak vidění ovlivňuje naše vnitřní nastavení, co můžeme dělat s emocemi, které nám do vidění zasahují a pro toho, kdo bude mít zájem, můžeme řadu emocí přímo na místě odblokovat

Seminář vás sám o sobě nezbaví brýlí, ale ukáže vám cestu, jak toho s nevelkým úsilím a pravidelností dokázat v řádu několika týdnů až měsíců (v závislosti na tom, kolik dioptrií máte). A zároveň vám ukáže, jak se uvolnit nejen do vidění, ale do života vůbec.
Všechna cvičení provádíme bez brýlí a očních čoček.
Vezměte si s sebou pohodlné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře.

_____________________________________________________________________________________________

č. 2:  ODKUD PŘICHÁZÍME A KAM JDEME? Aneb taje přírody skryté pod povrchem toho, co se zdá zřejmé 

Lektor: Ing. Petr Mihulka

Nejdříve se podíváme se na různé teorie vzniku Sluneční soustavy a vzniku Země jako její součásti. Zamyslíme se i nad tím, jak ve Vesmíru vzniká život a zda může být ještě jinde, než na Zemi, a zda je možné, že by existovali mimozemšťané. Zopakujeme si, co říká o vzniku a vývoji člověka Darwinova vývojová teorie, a co naopak o stvoření člověka píší biblické příběhy. Podíváme se, zda by s pomocí historicky doložených fakt bylo možné, najít u těchto na pohled zřejmých protikladů i styčné body.

Tím se dostaneme k otázce, proč asi jsme se my lidé vyvinuli od dávného humanoida do právě takové podoby, jakou máme dnes – proč máme jen 10% vědomí, jsme v podstatě uzlíčky emocí, mnozí máme problémy se sebehodnotou a v lidské společnosti – jdeme-li k jádru věci – v podstatě přetrvává mentalita otroka a otrokáře. Zmíníme se i o poselstvích, která lidstvu přinášeli dávní proroci, Krista nevyjímaje, a co z toho může dodnes vyplývat pro náš každodenní život.

Společně se dobereme k závěrečnému, pro mnohé překvapujícímu, avšak osvobozujícímu náhledu na to, odkud jsme se tu pravděpodobně ocitli a proč, jaký jsme tím na sebe vzali úkol, a jaký to může mít smysl v kontextu vesmírného dění.

________________________________________________________

č. 3 - POZNEJ SVOU CESTU

Nalezení osobité vlastní životní cesty s primářem oddělení spirituální péče Nemocnice Písek Mgr. Rostislavem Homolou B.Th.

· laskavý pohled do vlastního nitra, aneb typologie osobnosti, pracovní profily a životní role

___________________________________________________________

č. 4 - SYSTEMICKÉ KONSTELACE ANEB PSYCHOSOMATICKÉ SOUVISLOSTI V RODINĚ A VZTAZÍCH

Lektoruje: Lenka Koutná

- účinný nástroj k osobnímu rozvoji, růstu, porozumění našim vlastním
pocitům a činům
- pomocník k opuštění starých přesvědčení a názorů na život
- metoda dovolující nám nabytí úcty a lásky k předchozím generacím, k životu
a k nám samotným
- pomocník v nalezení pravého místa nejen v rodině, ale i v životě samotném
- seminář je prožitkový a dotkne se každého účastníka, i když svoji konstelaci
nestaví