JE ČAS NA ZMĚNU

PRAHA – BONUSOVÉ VÍKENDY r. 2020

Seminář se koná při přihlášení minimálního počtu 10 osob. Uskuteční se ten víkend, o který má skupina největší zájem.

Z této nabídky si můžete zvolit JEDEN bonusový víkend v každém ŠKOLNÍM roce:

__________________________________

VÍKEND č. 1 - cena 1.500,- Kč:

ZDRAVÉ VIDĚNÍ aneb jak se vrátit k přirozenému vidění BEZ BRÝLÍ - lektorka: Jana Pozlovská

 

VÍKEND č. 2 - cena 1.400,- Kč:

CO UKRÝVÁ NÁŠ STÍN? - lektor: Ing. Petr Mihulka / SOBOTA

TAJE PŘÍRODY SKRYTÉ POD POVRCHEM TOHO, CO SE ZDÁ ZŘEJMÉ - lektor: Ing. Petr Mihulka/ NEDĚLE

 

VÍKEND č. 3 - cena 1.400,- Kč:

PROČ ODPOUŠTĚT A JAK TO UDĚLAT? - lektor: Ing. Petr Mihulka/ SOBOTA

ROZVOJ DARU INTUICE - šamanské cesty do našeho těla - Iva Lišková/ NEDĚLE

 

VÍKEND č. 4 - cena 1.400,- Kč

AUTOMATICKÁ KRESBA - PARTNERSKÉ VZTAHY nebo AURA (dle zájmu skupiny) - Pavla Rosůlková

 

VÍKEND č. 5 - cena 1.400,- Kč:

PATOLOGIE - DIAGNOSTIKA OSLABENÍ ENERGETICKÝCH DRAH - MUDr. Iveta Černá / SOBOTA

BIOCHEMIE - RNDr. Klára Sopková / NEDĚLE

 

ANOTACE K VÍKENDŮM:

______________________________________

VÍKEND č. 1:

ZDRAVÉ VIDĚNÍ aneb jak se vrátit k přirozenému vidění BEZ BRÝLÍ - lektorka: Jana Pozlovská

Bude doplněno na podzim r. 2019.

______________________________________

VÍKEND č. 2:

CO UKRÝVÁ NÁŠ STÍN? 

Ing. Petr Mihulka

Úvodem se seznámíte s tím, co švýcarský psycholog C. G. Jung nazval stínem: Stín je to, co v sobě nechceme nebo nedokážeme vidět, a sami před sebou i před okolním světem to popíráme. Pro příklady netřeba chodit daleko: Pravděpodobně každý máme vnitřního kritika, který nám do omrzení dává najevo, jací bychom měli být oproti tomu, jací jsme, a ve „spolupráci“ s vnitřním sabotérem nám ztěžuje život. Mnohdy v sobě neseme pocity viny za něco, co jsme udělali nebo naopak neudělali, nebo studu z toho, jací jsme nebo nejsme.

Dále se obeznámíte s tím, proč náš vnitřní stín nejen působí na naše vnímání sebe sama, ale také výrazně ovlivňuje to, jak vnímáme jednání našeho okolí. Naučíte se rozeznat různé skryté aspekty své osobnosti a osvojíte si pět základních fází účinného sobě-odpuštění a sebepřijetí.

V praktické části se naučíte používat vybrané praktické pomůcky a postupy sobě-odpuštění a sebepřijetí pro každodenní použití. Na závěr spolu prožijeme příjemný a osvobozující rituál světla a tmy.

 

ODKUD PŘICHÁZÍME A KAM JDEME? Aneb taje přírody skryté pod povrchem toho, co se zdá zřejmé.

Ing. Petr Mihulka

Nejdříve se podíváme se na různé teorie vzniku Sluneční soustavy a vzniku Země jako její součásti. Zamyslíme se i nad tím, jak ve Vesmíru vzniká život a zda může být ještě jinde, než na Zemi, a zda je možné, že by existovali mimozemšťané. Zopakujeme si, co říká o vzniku a vývoji člověka Darwinova vývojová teorie, a co naopak o stvoření člověka píší biblické příběhy. Podíváme se, zda by s pomocí historicky doložených fakt bylo možné, najít u těchto na pohled zřejmých protikladů i styčné body.

Tím se dostaneme k otázce, proč asi jsme se my lidé vyvinuli od dávného humanoida do právě takové podoby, jakou máme dnes – proč máme jen 10% vědomí, jsme v podstatě uzlíčky emocí, mnozí máme problémy se sebehodnotou a v lidské společnosti – jdeme-li k jádru věci – v podstatě přetrvává mentalita otroka a otrokáře. Zmíníme se i o poselstvích, která lidstvu přinášeli dávní proroci, Krista nevyjímaje, a co z toho může dodnes vyplývat pro náš každodenní život.

Společně se dobereme k závěrečnému, pro mnohé překvapujícímu, avšak osvobozujícímu náhledu na to, odkud jsme se tu pravděpodobně ocitli a proč, jaký jsme tím na sebe vzali úkol, a jaký to může mít smysl v kontextu vesmírného dění.

________________________________________________________

VÍKEND č. 3:

PROČ ODPOUŠTĚT A JAK TO UDĚLAT?

Ing. Petr Mihulka

Na semináři se nejdříve seznámíte se zákonitostmi toho, proč reagujeme určitým, sobě vlastním způsobem, na události, které se dějí … například něčí jednání nás bolestivě zasáhne nebo naštve, zatímco jiný člověk si jej ani nevšimne. Prohloubíte si poznání mechanismu projekce, který podvědomě používáme jako „pojistný ventil“ naší psychiky, a naučíte se jej vnímat i jako zdroj informací o sobě.
Dále se obeznámíte s tím, proč lze naše vnitřní i vnější reakce, tedy například to, že nás zasahuje něčí jednání, relativně snadno změnit tak, že za to danému člověku nebo sobě odpustíme. Osvojíte si pět základních fází odpuštění, které jsou předpokladem toho, aby k odpuštění došlo „uvnitř“ a nejen v hlavě. Získáte tak dovednost odpouštět, která patří k důležitým milníkům na cestě osobního růstu.
V praktické části se naučíte používat vybrané praktické pomůcky a postupy odpuštění pro každodenní použití. Na závěr spolu prožijeme příjemný a osvobozující rituál odpuštění, který má kořeny u dávných obyvatel Severní Ameriky.
· objasníte si, jak tento proces funguje a jak působí na vaši energii
· zjistíte, proč je odpuštění opravdovým klíčem k našemu osvobození
· dozvíte se, jak při původní ceremonii postupovali původní obyvatelé Severní Ameriky
· projdete osvobozujícím procesem a zcela diskrétně odložíte své hlavní životní zátěže
· procítíte hluboké ulehčení i nově nabytou vnitřní rovnováhu a sílu
· vyjasníte si jak dále postupovat v případě, že máte hlubší životní témata

 

ROZVOJ DARU INTUICE - šamanské cesty do našeho těla

Iva Lišková Balounová

· základy práce s osobním šamanským bubnemprincip šamanského cestování v těle
· praktické cesty do jednotlivých orgánů - naciťování energetického stavu

___________________________________________________

VÍKEND č. 4:

AUTOMATICKÁ KRESBA - Pavla Rosůlková

AUTOMATICKÁ KRESBA - PARTNERSKÉ VZTAHY
- komunikační a sebepoznávací techniky pomocí automatické kresby
- emoce, city, etika
- rozvoj vnitřních dovedností
- harmonizace energetických center OMChanting
- ukázka kresby aury

AUTOMATICKÁ KRESBA - AURA
- kresba aury a její harmonizace
- duchovní úkol
- ukázka kresby vztahů

Automatickou kresbou rozvíjíme své mimosmyslové vnímání.
Automatický pohyb tužkou známe všichni - když telefonujeme a najednou začneme čmárat nějaké tvary, bez účasti našich myšlenek. Tak to je začátek. Teď už stačí si jen dobře položit otázku, nechat malovat ruku a přečíst zprávu naší duše.
V našich hravých a léčivých setkáních s automatickou kresbou se učíme rozumět sami sobě i našemu okolí - formou automatického pohybu a kresby.

Náš život je mnohdy pro nás nesrozumitelný, nečitelný, dáváme si často otázku - proč právě já? Hledáme cesty, jak se cítit dobře a radostně, jak být v harmonii, aby nám jako učební lekce nepřicházely stále jen nemoci nebo bouřlivé a bolestivé vztahy.
Jednou formou sebepoznávání je kreslení si svých pocitů, vznikají kresby, grafy, obrazce, barevná vyjádření našich situací s kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Když to uvidíme na papíře a v barvách, učíme se postupně rozumět těmto vzkazům a najednou se v nás otevře nová oblast vnímání a my náhle víme co v  sobě změnit/přijmout, co nám v  takových situacích brání být sami sebou. Stačí si vše jen uvědomit a vpustit toto poznání do svého života.

Je zajímavé vidět graficky znázorněnou auru, energetická centra, je přímo dobrodružné učit se číst v pohybech tužky, tlaku, síle, směru, v  barvách.
Kurzy automatické kresby jsou otevřená setkání lidí, kteří jsou na cestě sami k sobě.

_______________________________________________

VÍKEND č. 5:

PATOLOGIE - DIAGNOSTIKA OSLABENÍ ENERGETICKÝCH DRAH - MUDr. Iveta Černá / SOBOTA

· diagnostika oslabení meridiánů dle tradiční čínské medicíny

· některé terapeutické možnosti

BIOCHEMIE - RNDr. Klára Sopková / NEDĚLE 


· jak funguje náš organismus?
· co potřebujeme, abychom žili a přežili?
· je lepší snídat chleba s máslem nebo jogurt s vločkami?
· kam doběhneme se zadrženým dechem a proč nás po práci bolí svaly?
· co je to metabolismus, jaké jsou jeho základní složky a dráhy?
· co máme společného s baktérií a rostlinou?
· co se děje s cukry, tuky a bílkovinami, které přijímáme v potravě?
To vše a mnohem více o nás v přednášce ze základů biochemie.