přírodní medicína | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

PRAHA – VOLITELNÉ BONUSOVÉ VÍKENDY r. 2020

Seminář se koná při přihlášení minimálního počtu 10 osob. Uskuteční se ten víkend, o který má skupina největší zájem.

Z této nabídky si  V PŘÍPADĚ ZÁJMU můžete zvolit JEDEN bonusový víkend v každém ŠKOLNÍM roce:

__________________________________

VÍKEND č. 1 - cena 1.500,- Kč

BRÝLE? ODKLÁDÁM!

aneb jak se vrátit k přirozenému vidění BEZ BRÝLÍ - lektorka Jana Pozlovská

 

VÍKEND č. 2 - cena 1.400,- Kč

PATOLOGIE - DIAGNOSTIKA OSLABENÍ ENERGETICKÝCH DRAH

lektorka MUDr. Iveta Černá / SOBOTA

TAJE PŘÍRODY SKRYTÉ POD POVRCHEM TOHO, CO SE ZDÁ ZŘEJMÉ

lektor Ing. Petr Mihulka/ NEDĚLE

 

VÍKEND č. 3 - cena 1.400,- Kč

RODINNÉ KONSTELACE aneb PSYCHOSOMATIKA V RODINĚ A VZTAZÍCH

lektorka Lenka Koutná / SOBOTA

THANATOLOGIE - téma UMÍRÁNÍ A SMRTI + návštěva hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech

lektorka Mgr. Jana Ambrožová / NEDĚLE

 

VÍKEND č. 4 - cena 1.400,- Kč

AUTOMATICKÁ KRESBA - PARTNERSKÉ VZTAHY nebo AURA (dle zájmu skupiny) - lektorka Pavla Rosůlková

 

 č. 5 - 3x neděle - cena 2.900,- Kč

POZNEJ SVOU CESTU - lektor Prim. Mgr. Rostislav Homola, B.Th. /3x neděle

 

ANOTACE K VÍKENDŮM:

______________________________________

VÍKEND č. 1:

BRÝLE? ODKLÁDÁM!

Aneb jak se vrátit k přirozenému vidění BEZ BRÝLÍ - lektorka: Jana Pozlovská

Všechny alternativní metody zlepšení zraku, ke kterým jsem se v době svého hledání dostala, vycházejí ze stejného principu – oční svaly fungují stejně jako ostatní svaly našeho těla – pokud se nepoužívají, ochabují a ztrácejí svoji funkci. Pokud jsou v napětí, nefungují správně, tedy zůstavají “zaseknuté” v nevhodné poloze a zhoršují nám funkci nejen příslušné části těla, která je využívá, ale mohou zapříčinit i další fyzické problémy – v případě očí jsou to např. i průvodní bolesti hlavy.

Na funkčnost našich očí (stejně jako na jiné části našeho těla) má vliv zcela jistě i náš současný způsob života: dlouhé hodiny u počítače, u televize, umělé osvětlení, kdy nehnutě hledíme dlouho do jednoho bodu, bez mrkání, bez průběžného zaostřování jinam a tedy „cvičení“ našich očí. Tím máme oční svaly v neustálem napětí a přestávají správně fungovat.
Seminář Brýle? - Odkládám! ve své komplexnosti představuje to nejlepší, co na své cestě za přirozeným a zdravým viděním, můžete získat.

Proč?
Je to jednoduché – v průběhu tohoto semináře se budeme věnovat všem oblastem, které mají vliv na správné vidění.
Zaměříme se jak na fyzickou stránku – tedy na oko a jeho okolí a na jeho řádné rozcvičení, tak na to, co si ukrýváme v podvědomí a na základě čeho náš mozek selektuje a vybírá, co a jak vlastně vidíme, když se díváme. Budeme cvičit, ale i relaxovat a povídat si.

Obsah semináře:
- seminář vás provede základní teorií vidění
- naučíme se základní cvičení na uvolnění páteře a kloubů
- projdeme si jak obecné cviky na oči, tak cviky, které jsou zaměřené na konkrétní oční vady
- naučíme se, jak oči správně uvolnit a relaxovat
- užijeme si několik vedených relaxací
- řekneme si, jak vidění ovlivňuje naše vnitřní nastavení, co můžeme dělat s emocemi, které nám do vidění zasahují a pro toho, kdo bude mít zájem, můžeme řadu emocí přímo na místě odblokovat

Seminář vás sám o sobě nezbaví brýlí, ale ukáže vám cestu, jak toho s nevelkým úsilím a pravidelností dokázat v řádu několika týdnů až měsíců (v závislosti na tom, kolik dioptrií máte). A zároveň vám ukáže, jak se uvolnit nejen do vidění, ale do života vůbec.
Všechna cvičení provádíme bez brýlí a očních čoček.
Vezměte si s sebou pohodlné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře.

______________________________________

VÍKEND č. 2:

PATOLOGIE - DIAGNOSTIKA OSLABENÍ ENERGETICKÝCH DRAH dle TČM

MUDr. Iveta Černá /sobota

· diagnostika oslabení meridiánů dle tradiční čínské medicíny

· některé terapeutické možnosti

ODKUD PŘICHÁZÍME A KAM JDEME? Aneb taje přírody skryté pod povrchem toho, co se zdá zřejmé 

Ing. Petr Mihulka / neděle

Nejdříve se podíváme se na různé teorie vzniku Sluneční soustavy a vzniku Země jako její součásti. Zamyslíme se i nad tím, jak ve Vesmíru vzniká život a zda může být ještě jinde, než na Zemi, a zda je možné, že by existovali mimozemšťané. Zopakujeme si, co říká o vzniku a vývoji člověka Darwinova vývojová teorie, a co naopak o stvoření člověka píší biblické příběhy. Podíváme se, zda by s pomocí historicky doložených fakt bylo možné, najít u těchto na pohled zřejmých protikladů i styčné body.

Tím se dostaneme k otázce, proč asi jsme se my lidé vyvinuli od dávného humanoida do právě takové podoby, jakou máme dnes – proč máme jen 10% vědomí, jsme v podstatě uzlíčky emocí, mnozí máme problémy se sebehodnotou a v lidské společnosti – jdeme-li k jádru věci – v podstatě přetrvává mentalita otroka a otrokáře. Zmíníme se i o poselstvích, která lidstvu přinášeli dávní proroci, Krista nevyjímaje, a co z toho může dodnes vyplývat pro náš každodenní život.

Společně se dobereme k závěrečnému, pro mnohé překvapujícímu, avšak osvobozujícímu náhledu na to, odkud jsme se tu pravděpodobně ocitli a proč, jaký jsme tím na sebe vzali úkol, a jaký to může mít smysl v kontextu vesmírného dění.

________________________________________________________

VÍKEND č. 3:

SYSTEMICKÉ KONSTELACE aneb psychosomatické souvislosti v rodině a vztazích

Lenka Koutná / sobota

-- účinný nástroj k osobnímu rozvoji, růstu, porozumění našim vlastním

pocitům a činům

-- pomocník k opuštění starých přesvědčení a názorů na život

-- metoda dovolující nám nabytí úcty a lásky k předchozím generacím, k životu

a k nám samotným

-- pomocník v nalezení pravého místa nejen v rodině, ale i v životě samotném

-- seminář je prožitkový a dotkne se každého účastníka, i když svoji konstelaci

nestaví

THANATOLOGIE – nauka o umírání a smrti/ neděle

Dopoledne: návštěva hospice Dobrého Pastýře – Praha Čerčany

Odpoledne seminář Mgr. Jany Ambrožové

-- strach ze smrti, dopad na každodenní život

-- proč je důležité pracovat s emocemi spojenými se smrtí

-- umírání jako proces

-- fáze umírání, fáze truchlení

-- umírání doma / umírání v instituci

-- umírání a děti

-- komunikace s vážně nemocnými a umírajícími

-- postoj člověka ke smrti, odpovědnost za vlastní život i smrt

-- proč nemá člověk umírat sám?

-- práce se smrtelně nemocnými: jak můžeme pomoci?

-- proč se má mluvit o smrti?

_____________________________________________________________

VÍKEND č. 4:

AUTOMATICKÁ KRESBA - Pavla Rosůlková

AUTOMATICKÁ KRESBA - PARTNERSKÉ VZTAHY
- komunikační a sebepoznávací techniky pomocí automatické kresby
- emoce, city, etika
- rozvoj vnitřních dovedností
- harmonizace energetických center OMChanting
- ukázka kresby aury

AUTOMATICKÁ KRESBA - AURA
- kresba aury a její harmonizace
- duchovní úkol
- ukázka kresby vztahů

Automatickou kresbou rozvíjíme své mimosmyslové vnímání.
Automatický pohyb tužkou známe všichni - když telefonujeme a najednou začneme čmárat nějaké tvary, bez účasti našich myšlenek. Tak to je začátek. Teď už stačí si jen dobře položit otázku, nechat malovat ruku a přečíst zprávu naší duše.
V našich hravých a léčivých setkáních s automatickou kresbou se učíme rozumět sami sobě i našemu okolí - formou automatického pohybu a kresby.

Náš život je mnohdy pro nás nesrozumitelný, nečitelný, dáváme si často otázku - proč právě já? Hledáme cesty, jak se cítit dobře a radostně, jak být v harmonii, aby nám jako učební lekce nepřicházely stále jen nemoci nebo bouřlivé a bolestivé vztahy.
Jednou formou sebepoznávání je kreslení si svých pocitů, vznikají kresby, grafy, obrazce, barevná vyjádření našich situací s kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Když to uvidíme na papíře a v barvách, učíme se postupně rozumět těmto vzkazům a najednou se v nás otevře nová oblast vnímání a my náhle víme co v  sobě změnit/přijmout, co nám v  takových situacích brání být sami sebou. Stačí si vše jen uvědomit a vpustit toto poznání do svého života.

Je zajímavé vidět graficky znázorněnou auru, energetická centra, je přímo dobrodružné učit se číst v pohybech tužky, tlaku, síle, směru, v  barvách.
Kurzy automatické kresby jsou otevřená setkání lidí, kteří jsou na cestě sami k sobě.

_______________________________________________

č. 5 - CYKLUS 3 nedělních seminářů POZNEJ SVOU CESTU

Nalezení osobité vlastní životní cesty s primářem oddělení spirituální péče Nemocnice Písek Mgr. Rostislavem Homolou B.Th.

· laskavý pohled do vlastního nitra, aneb typologie osobnosti a pracovní profily

· stvořeni pro něco lepšího, aneb hledání duchovních darů

· osobní jedinečná cesta, aneb jak poznat Boží vůli ve svém životě

____________________________________________________

ENERGIE KRAJINY  - lektoruje Ing. Pavel Kozák

Teoretická část:

· léčivá místa v přírodě a jejich účinky
· léčení a filosofie pomoci
· energeticky významné sakrální stavby
· co umějí krystaly
· možnosti energie kamene včetně léčení
· astrální bytosti a jejich typy
· komunikace s bytostmi
· astrální těla zemřelých lidí

Praktická část v těchto lokalitách:

· Karlův most, Malá Strana
· pražský Děvín - lokality Ctirad a Žvahov (v případě nepříznivého počasí Anežský klášter)