JE ČAS NA ZMĚNU

ČESKÉ BUDĚJOVICE – BONUSOVÉ VÍKENDY

 

Z této nabídky si můžete zvolit jeden další bonusový víkend v každém roce:

Seminář se koná při přihlášení minimálního počtu 10 osob.

___________________________

VÍKEND č. 1 - cena 1.000,- Kč

PŘÍRODNÍ ZAHRADY - přednáška a komentovaná prohlídka přírodní zahrady - lektorka Jana Jungová

ENERGIE KRAJINY - LÉČIVÉ MANHIRY BLANSKÉHO LESA /Kleť/ - celodenní praxe v terénu věnovaná léčivým menhirům na vrcholu Kleti - lektor Václav Klimeš

_____________________________

VÍKEND č. 2 - cena 1.000,- Kč

RODINNÉ KONSTELACE aneb PSYCHOSOMATIKA V RODINĚ A VZTAZÍCH - lektorka Lenka Koutná

KINEZIOLOGIE ONE BRAIN - Mgr. Aneta Bicanová

____________________________

VÍKEND č. 3 - cena 1.200,- Kč

CO UKRÝVÁ NÁŠ STÍN? - lektoři Ing. Petr Mihulka a Jana Jagerová

ODKUD PŘICHÁZÍME A KAM JDEME? aneb TAJE PŘÍRODY SKRYTÉ POD POVRCHEM TOHO, CO SE ZDÁ ZŘEJMÉ

- lektoři Ing. Petr Mihulka a Jana Jagerová

 

ANOTACE k víkendům:

_____________________

VÍKEND č. 1:

 

ENERGIE KRAJINY - LÉČIVÉ MENHIRY BLANSKÉHO LESA /Kleť/

- celodenní praxe v terénu věnovaná léčivým menhirům na vrcholu Kleti - lektor Václav Klimeš

- podpůrné léčení menhiry
- seznámení s místy vhodnými pro podpůrnou léčbu onemocnění hlavy, ledvin, kloubů, tenkého a tlustého střeva, gynekologických orgánů, psychiky, ale i křečových žil, nedoslýchavosti, tinitu, nádorů, místem posilujícím ženskou plodnost i zlepšujícím spánek

____________________________

VÍKEND č. 2:

RODINNÉ KONSTELACE aneb PSYCHOSOMATIKA V RODINĚ A VZTAZÍCH - lektorka Lenka Koutná

· účinný nástroj k osobnímu rozvoji, růstu, porozumění našim vlastním pocitům a činům
· pomocník k opuštění starých přesvědčení a názorů na život
· metoda dovolující nám nabytí úcty a lásky k předchozím generacím, k životu a k nám samotným
· pomocník v nalezení pravého místa nejen v rodině, ale i v životě samotném
· seminář je prožitkový a dotkne se každého účastníka, i když svoji konstelaci nestaví

 

KINEZIOLOGIE ONE BRAIN - metoda odblokování příčiny psychických, fyzických či životních potíží
lektorka: Mgr. Aneta Bicanová

Teoretická část:

· Základní techniky v kineziologii
· Svalový test
· Barometr chování
· Odblokování emocionálního stresu
· Korekce

Praktická část:

· Příklady z praxe
· Odblokování jednoho z účastníků semináře
· Příklady korekcí vhodné pro každého z nás v denním životě
· Svalový test
· Vytestování textu z Bachových esencí pro každého na téma „Co potřebuji aktuálně pochopit v rámci svého současného vývoje?“

___________________________________

VÍKEND č. 3:

CO UKRÝVÁ NÁŠ STÍN? - lektoři: Ing. Petr Mihulka a Jana Jagerová

Úvodem se seznámíte s tím, co švýcarský psycholog C. G. Jung nazval stínem: Stín je to, co v sobě nechceme nebo nedokážeme vidět, a sami před sebou i před okolním světem to popíráme. Pro příklady netřeba chodit daleko: Pravděpodobně každý máme vnitřního kritika, který nám do omrzení dává najevo, jací bychom měli být oproti tomu, jací jsme, a ve „spolupráci“ s vnitřním sabotérem nám ztěžuje život. Mnohdy v sobě neseme pocity viny za něco, co jsme udělali nebo naopak neudělali, nebo studu z toho, jací jsme nebo nejsme.

Dále se obeznámíte s tím, proč náš vnitřní stín nejen působí na naše vnímání sebe sama, ale také výrazně ovlivňuje to, jak vnímáme jednání našeho okolí. Naučíte se rozeznat různé skryté aspekty své osobnosti a osvojíte si pět základních fází účinného sobě-odpuštění a sebepřijetí.

V praktické části se naučíte používat vybrané praktické pomůcky a postupy sobě-odpuštění a sebepřijetí pro každodenní použití. Na závěr spolu prožijeme příjemný a osvobozující rituál světla a tmy.

 

ODKUD PŘICHÁZÍME A KAM JDEME? aneb taje přírody skryté pod povrchem toho, co se zdá zřejmé.

lektoři: Ing. Petr Mihulka a Jana Jägerová

Nejdříve se podíváme se na různé teorie vzniku Sluneční soustavy a vzniku Země jako její součásti. Zamyslíme se i nad tím, jak ve Vesmíru vzniká život a zda může být ještě jinde, než na Zemi, a zda je možné, že by existovali mimozemšťané. Zopakujeme si, co říká o vzniku a vývoji člověka Darwinova vývojová teorie, a co naopak o stvoření člověka píší biblické příběhy. Podíváme se, zda by s pomocí historicky doložených fakt bylo možné, najít u těchto na pohled zřejmých protikladů i styčné body.

Tím se dostaneme k otázce, proč asi jsme se my lidé vyvinuli od dávného humanoida do právě takové podoby, jakou máme dnes – proč máme jen 10% vědomí, jsme v podstatě uzlíčky emocí, mnozí máme problémy se sebehodnotou a v lidské společnosti – jdeme-li k jádru věci – v podstatě přetrvává mentalita otroka a otrokáře. Zmíníme se i o poselstvích, která lidstvu přinášeli dávní proroci, Krista nevyjímaje, a co z toho může dodnes vyplývat pro náš každodenní život.

Společně se dobereme k závěrečnému, pro mnohé překvapujícímu, avšak osvobozujícímu náhledu na to, odkud jsme se tu pravděpodobně ocitli a proč, jaký jsme tím na sebe vzali úkol, a jaký to může mít smysl v kontextu vesmírného dění.