O životě, škole TILIA… Eva Trávníčková | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

Níže uvádním dvě videa, která jsem natočila pro Inovaci Republiky s Robinem Čumpelíkem v září 2023. Neformální povídání o životě, mojí rodině, o často nefunkčním léčení chronických pacientů oficiálním zdravotním systémem, ale i o škole TILIA ....

Přidávám rozhovor s Martinou Kociánovou - IDEOLOGIE SE INFILTRUJE JAKO DOBRO! BDĚME!