ukrajina – moje vize ukončení konfliktu | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

APEL NA AMERICKÝ NÁROD ZE SLOVENSKA

Namluvený vzkaz  ZDEŇKA KEDROUTKA  je z mého pohledu výstižný a souzním s ním.

Pokud můžete a chcete, prosím, věnujte mu pár minut svého času a PROKLIKNĚTE ZDE.

UKRAJINA - moje vize ukončení konfliktu

aneb CHLAPEC, KTERÝ ZMĚNIL CELÝ SVĚT

Před pár dny jsem si v meditaci položila otázku: "Jak mohu pomoci ukončit konflikt na Ukrajině?"  Před sebou jsem uviděla tento překvapující obraz:

Ukrajinský panelák na kraji města, v jeho těsné blízkosti se vedou boje, slyším výbuchy a vidím hořící auto. Z okna pozoruje situaci starší paní. Je děním venku velmi zaujatá. Nevnímá, že její vnuk, malý asi 6 letý chlapec, v tichosti odchází z domu podívat se na tu válku naživo sám. A tak jde.... V jednu chvíli babička u okna zkamení hrůzou - na plácku u domu, kde se nepřetržitě střílí, vidí stát svého vnoučka.

Vytahané tepláčky, tričko s krátkým rukávem, udiveně se dívá na tu spoušť kolem.... Velký úlek zažívá nejen babička, která šokem není schopná se pohnout z místa. I vojáci na obou stranách - Ukrajinci i Rusové, v úžasu přestanou pálit ze svých zbraní. Co je to?

Malý klučík jde k "nepřátelům" blíž, nikdo ani nedutá. V tu chvíli se z bezpečného místa zvedá Rus,  otevřeným územím, kde ho může kulka "protivníků" zasáhnout bez problému, jde k chlapci a zvedá ho do náručí. Doma má také malého syna a vybavuje si chvíle loučení s ním a manželkou. Tekly slzy a nikdo tehdy nevěděl, zda se ještě všichni uvidí živí a zdraví. Podívá se chlapci do očí a pohladí ho. Pevným krokem se vydává na "nepřátelskou" stranu. Z ukrajinské barikády vybíhá muž, otec to klučiny. Míří k sobě a Rus mu předává syna. Ale stane se něco nečekaného. Klučina se jednou rukou drží kolem krku svého otce, ale tou druhou nepřestává držet "nepřítele" Rusa. A tak se oba "nepřátelé" na chvíli dostanou do velmi blízkého kontaktu. Mají pocit, že svět se na chvíli zastavil. Dlouze se dívají jeden druhému do očí. Oba jsou špinaví, unavení, zoufalí, ale slova mezi nimi nejsou potřeba. Tak moc si najednou rozumí. Oba mají doma malé děti a své rodiny, oba si nepřáli válku, oni dva obyčejní lidé by se uměli domluvit. Proč vlastně stojí proti sobě? Jaký význam tahle hrůza má? Hlavou jim oběma běží stejné myšlenky: válkou se konflikty neřeší, tomu už pomáhat nechceme, pojďme to utrpení změnit! Oba jednou rukou stále v náručí drží malého chlapce, ta druhá je volná... a najednou oba volnou ruku zvedají...., padají si kolem krku, objímají se jako bratr bratra, po zaprášených tvářích jim tečou slzy dojetí, úlevy, radosti. V objetí tak zůstávají dlouho všichni tři.

"Nepřátelé" na obou stranách jsou v údivu. Co se to děje? Tohle fakt nikdo nečekal.... Oba beze slova pokládají chlapce na zem a jdou za svými muži. Každý z nich bere do ruky prapor své země, staví se vedle sebe bez zášti a nenávisti, bojovníci jejich pluků odkládají zbraně též a staví se za své muže. A vydávají se s chlapcem v náručí na pochod městem. Lidé nevěřícně zírají. Každý, kdo je vidí, prvních pár vteřin nechápe, co se děje. Ale rychle to všem dochází. Stal se ZÁZRAK, další a další lidé se k nim přidávají. Tváře skřivené hrůzou posledních dnů se vyjasňují, srdce všem buší jako o závod.

Jsou svědky BODU OBRATU.  ZMĚNY, KTERÁ v dalších dnech a měsících ZASÁHNE CELÝ SVĚT!!!

První silný hlas v čele průvodu pronášející: Abvún d-bá šmája... není dlouho osamocený. K mužům se přidávají ženy, děti.... všichni, kdo píseň slyší, připojují se. Zpěv modlitby Aramejského Otčenáše spojuje všechny do jednotné vibrace. Lidé s překvapením získávají obrovskou sílu, odvahu KE ZMĚNĚ. 

Realitu před sebou vidí i váleční reportéři světových médií. Ani oni nemohou uvěřit. Kamerami míří na už velmi početný dav s malým klučinou v popředí. V agentuře Reuters, kam následně svůj dokument posílají, jsou zděšení. Příkaz je vytvářet repotážemi emoce hrůzy, ukazovat zlé Rusy, nic jiného není povoleno. Toto je šokující, to odvysílat nemůžeme!! Ale i v agentuře je jeden člověk, který nemůže přeslechnout silný hlas svého svědomí. Ví, že toto je nejdůležitější zpráva posledních let a že ji do vysílání dostat musí, i kdyby ho to mělo stát vlastní život. A tak je zpráva odvysílána, i ve válce se dějí ZÁZRAKY. Během jediného dne PRŮVOD USMÍŘENÍ A NADĚJE  vidí celý svět a přidává se na jeho stranu. Na všech kontinentech se statisíce, miliony, nakonec celé miliardy lidí symbolicky přidávají k mírovým průvodům. Před pár měsíci holá utopie, nyní miliardy lidí jdou k vidině nové země, kterou každý národ dle své osobitosti zcela autenticky vytvoří.  Samotné jádro Země duní v rytmu ARAMEJSKÉHO OTČENÁŠE. Síla ZNOVUZROZENÍ světa se UŽ NEDÁ NIČÍM ZASTAVIT.

Války probíhají i na jiných místech planety - ale i tam se tato obrazová zpráva dostává. Mladí zdraví muži ve válkách na celém světě už dlouho sní o zcela jiném smysluplném životě. Pro válku už nechtějí nikdy opouštět své manželky, děti, rodiče, sourozence, kamarády.... a už více nechtějí ničit, ani nikoho zabíjet.  Nechtějí ztrácet síly nezdravým konkurenčním bojem. Wau! Jak skvěle se nyní cítí! Svět se otřásl v základech pod tíhou kamení, které z jejich srdcí pomyslně spadlo.

V Ě D O M Í   nové budoucnosti přichází jako blesk z čistého nebe, jde o mimořádně silný impulz, který doslova a do písmene PŘEPISUJE JEJICH genetický kód DNA. Ještě včera tímto způsobem vůbec nepřemýšleli.  Postupně, ale velmi rychle, odhazují své zbraně.  PŘIŠEL ČAS NA ZMĚNU!!  Lidé po celém světě přestávají poslouchat své MORÁLNĚ ne-mocné vůdce, generály či šéfy. Jsou svědky toho, jak dříve mocní vládci svou moc ztrácejí. Konají tak bez výjimky všichni lidé... A protože je jich oproti jejich vůdcům jasná početní přesila, jsou  JAKO ZÁZRAKEM  ukončeny války na celém světě.

Vy jste tou silou! Vy jste tou změnou! 

Eva Trávníčková, 7.3.2022

P.S. A které válečné straně fandím já? Moc fandím Ukrajincům! A moc fandím Rusům! Opravdu ze srdce oběma národům přeji, aby utichly zbraně A VŠICHNI SPOLEČNĚ usedli ke kulatému stolu k vzájemné dohodě, smíru v míru a přátelství. Když zavřu oči, vidím kruh Ukrajinců a Rusů na hranicích jejch zemí. Kruh tvoří muži i ženy, děti, dospělí i starší lidé. Drží se za ruce, společně s vděčností tančí tance přátelství a míru. Jak se kruh pohybuje a točí, polovinu času jsou lidé na území Ukrajiny, polovinu na území Ruska. Ti obyčejní lidé nemají důvod se nenávidět, oni války neplánují a nezačínají.... ale jsou to právě oni, kdo ve válkách umírají, ne jejich vůdci, kteří je do válek posílají - nyní mluvím obecně, nikoli jen o současném žhavém konfliktu.

Ano, popsala jsem vám nějaký ideální (zatím neexistující) obraz. Zdánlivě nemožné se může naplnit pokud (stejně jako u covidu) umíte vnímat věci za oponou viditelného a médii zuřivě prezentovaného, hrajícího na vaše city: soucit jen s jednou stanou a nenávist k té druhé. Dříve očkovaní a neočkovaní, nyní Ukrajinci a Rusové. Každá rodina nebo národ se rozdělením oslabí a to je pro globalisty a jejich vládní (a další) loutky a poskoky ideální. Za prachy a moc udělají cokoli, minulé dva roky byly dobrým testem kdo je kdo. Potřebují vaše emoce, čas, peníze, energii, časem zdraví i život. Vše ale prezentují přesně naopak, tedy že vše dělají pro vaše blaho, zdraví, ochranu....  Vyvolávají neustávající vlny problémů na světě, který by bez nich skvěle fungoval. Strach z terorismu, uprchlické vlny, pandemické vlny, válečná hysterie.... nikdy to nebude mít konec, pokud jim to dovolíme!!!  Dobrou zprávou je, že záleží jen na nás, nikoli na nich, jak se bude svět vyvíjet dál. Nás zdánlivě obyčejných lidí je obrovská početní převaha, kterou nic nezastaví, pokud se rozhodneme společně konat. Nejsme oběti, jsme úžasní tvůrci!!!

Veřejnoprávním médiím nevěřím. Jejich dva roky hlásaná "pravda" o covidu či očkování je mi dostatečnou zárukou "pravdivosti" zpravodajství současného. Uvědomete si, prosím, že ti samí lidé vám připravují současné zprávy.

Máte-li zájem, podívejte se na video na konci stránky, kde můžete čerpat informace, které vám opět veřejnoprávní média nepřináší. Velmi fundovaně na něm mluví Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. ekonom, prognostik a filosof, bývalý poradce slovenských prezidentů - video s názvem: NA AKTUÁLNÍ TÉMA.    

ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ

Pokud to tak sami cítíte, přidejte se silným hlasem ke společné modlitbě.

Pokusme se tak na celém světě převibrovat energii strachu a manipulace do energie ODVAHY, VDĚČNOSTI, LÁSKY, SOUCITU.....

Citlivým duším posílám dvě videa, která jsou mi poměrně blízká a která vás mohou vést do stavu klidu, propojení se sebou samými a svým srdcem:

  1. SilvieRei - SOUCIT VŠEM!

  2. Tereza Kramerová - ZLO JE NEDOSTATEK SVĚTLA. JAK PODPOŘÍME MÍR?

Aktivujme  V PRAXI   beze strachu svůj duchovní potenciál tak, jak jsme nejvíce schopni. Vysílejme soucit a lásku z celého srdce VŠEM - bez ohledu na to, na jaké straně stojí..... VŠICHNI NAŠI LÁSKU POTŘEBUJÍ.

 

 

NA AKTUÁLNÍ TÉMA:

Rozhovor s ekonomem, prognostikem a filosofem

Prof. Ing. Peterem Staňkem, CSc.,

 který vede historik PhDr. Josef Skála, CSc.

živě vysíláno 3.3.2022