MUDr. Jan Hnízdil psychopati v době covidu | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

1.MUDr. Jan Hnízdil a Bc. Michal Tříska - PSYCHOPATI V POLITICE V DOBĚ KORONAVIRU

2. Catherina Austine Fittsová - o současné situaci /PLANETÁRNÍ LOCKDOWN

______________________________________________________________  zveřejnění 12.3.2021

Moje vize, v jaké energii žiji:    

V lednu 2021 při pohledu z okna do zahrady jsem zachytila zajímavý vjem. Obraz obrovských oslav v ulicích našeho města. I když jsme v r. 1989 chodili zvonit klíči na náměstí a byla tam úžasná atmosféra, tak v této vizi šlo o jinou energii. Připomínalo mi to scény známé z fotek a filmů  jako oslavy ukončení 2. světové války, osvobození od fašizmu.

Lidé v ulicích dělají obrovské řetězy, drží se za ruce, zpívají a radují se. Roušku nikde nevidíte, naopak úsměvy jsou všudypřítomné. Nikdo se nikoho nebojí, všichni se objímají a nemohou se toho nabažit. I staří lidé vychází ven, kdo může zapojuje se do oslav, ostatní sedí na židlích u domů, pláčou radostí a vděčností, že se dočkali té změny. Pochopili jsme, že naši sílu umocňuje naše JEDNOTA. Jsme schopni vzájemné tolerance bez ohledu na rozdílné názory, zmizela potřeba nutit člověka k jednání, s kterým on není v souladu.  Z lidí srší zdravé sebevědomí, odvaha, zodpovědnost zrozená z umožnění svobodné volby, ale i hrdost, že jsme tento krok po složitých útrapách zvládli.

Vidím se, jak lidem v ulicích nabízím makové buchty, které jsem jim s radostí upekla. Nejsem zdaleka sama. Kdo může, dělí se s ostatními ze srdce a rád. Je živou vodou svobodně vyjít ven bez roušky, i bez pocitu viny či ohrožení sebe a ostatních. Oslavy nemají hranic, stejně jako nyní covid. Myslím, že jsem viděla oslavy ukončení covidového období. Bylo to někdy v létě (rok nebyl určený) - všichni jsme měli letní šaty!! Věřím, že vítězství je daleko blíže než se nám v realitě  života jeví.

V té vizi jsme slavili vítězství nad neviditelným nepřítelem. Paradoxně jím nebyl žádný covid, ale naše nenasytné ego, strach, zloba, závist a manipulace, které se skrývaly pod rouškou covidu. Do svých srdcí jsme pozvali všeobjímající lásku, naději, čistou dětskou radost z každého nádechu, pravdivost. Děkujeme Bohu za všechny cenné zkušenosti z posledních let. Některé z nich nebyly příjemné, ale jejich skutečná hodnota má cenu zlata.

_______

V této energii žiji, pokud na covid pomyslím. Cítím vděčnost za výjimečnou příležitost, kterou všichni nyní dostáváme. Vnímám úžasnou proměnu nás všech, naše srdce září jak diamanty, nedá se to přehlédnout. Kompletní změna je možná do druhého dne, pokud se k tomu rozhodneme. Tak to v mé představě je už nyní!

Vy jste LÁSKA, vy jste KLID A MÍR, vy jste kreativní tvůrci, to je vaše podstata. I když vás cokoli vykolejí z této zóny klidu, zase se do ní vraťte jako se vrací loď z rozbouřeného moře do bezpečného přístavu. Nečiní mi problémy setkat se s informacemi, které nepatří k těm povzbuzujícím. Díky nim se mohu zodpovědněji rozhodovat o svém zdraví a životě, lépe rozumím realitě, přiměřeně si informace dávkuji. Ale z rozbouřeného moře se s klidem vracím do bezpečného přístavu.

Dvě videa z rozbouřeného moře uvádím níže.   Eva Trávníčková

 

Toto video MUDr. Jana Hnízdila a Bc. Michala Třísky mi mluví z duše a přichází doslova v hodině dvanácté.

Většina lidí nechápe současnou situaci zejména proto, že nemají znalosti či osobní zkušenosti s psychopaty. Slepě důvěřují autoritám z pozice titulu či funkce, i těm, které s nimi pod rouškou dobra vědomě či nevědomě manipulují. Běžný člověk je soucitný, má zájem o blaho své i ostatních. Nedovede si vůbec představit (a připustit), že by mohli ti milí lidé v prestižních funkcích cíleně páchat zlo, které by národ mohlo poškozovat až cíleně likvidovat (narážím na video s C. Fittsovou). Rozum ani srdce si s informacemi, které jsou šokující, nedokáží poradit. Šok je tak velký, že je nejjednodušším způsobem informaci zařadit do kolonky "konspirace". Na nějakou chvíli to stačí.... než sklapne past.

Představte si situaci, že by pan VIDOUCÍ na začátku druhé světové války prohlásil, že budou lidé odváženi po milionech do koncentráku, tam fyzicky a psychicky týráni a nakonec po milionech usmrceni plynem. Pokud by to tehdy někdo prohlásil, v tom lepším případě by ho jen zavřeli na psychiatrické oddělení, v tom horším umlčeli natrvalo. Proč? On přece říkal pravdu, viděl dál než ostatní, chtěl je varovat. Ale uvěřit těmto zprávám běžný lidský mozek zřejmě opravdu nedokáže, je to pro nás za hranicí představitelného... O osudu milionů lidí tehdy rozhodovali psychopati /viz téma dr. Jana Hnízdila/.

Pokud ještě stále máte pocit, že tady jde opravdu jen o virus (a nic víc), podívejte se na video Dr. Hnízdila. Chcete-li více rozkrýt možné pozadí celé covid agendy v celosvětovém měřítku, shlédněte i video níže - rozhovor s Catherine Austine Fittsovou a udělejte si svůj názor SAMI.   E.Trávníčková

Jaké jsou hlavní rysy psychopatů?

Zdroj textu níže: kniha Energetičtí upíři od Christiane Northrupové:

 • nemají stud a svědomí, udělají cokoli bez pocitu viny, jsou pomstychtiví

 • zastávají významné pozice ve vládě, firmách, církvi, armádě, medicíně

 • bývají okouzlující a charismatičtí

 • obklopují se podobně jako guruové svými přívrženci, kteří hltají každé jejich slovo a "zobou jim z ruky"

 • psychopaté páchají své nejtěžší zločiny nepozorováni a jakmile se na ně namíří hledáček kamery, stávají se z nich příkladní občané; jako politici v médiích přetékají soucitem, když je kamera vypnutá, nacpávají si kapsy daňových poplatníků

 • působit dobrým dojmem - to je jedna z jejich nejlépe střežených hodnot, takže snaha konfrontovat je s jakoukoli jejich slabostí nebo navrhovat nějaké zlepšení, vyvolává jejich zuřivost či obstrukce

 • jejich sebeúcta se odvozuje od vnějších osobních výdobytků - jak vypadají, v jakém domě bydlí, jakým autem jezdí....

 • vědí, co kdy komu říct

 • společnost dovedou okouzlit tak, že mohou skoro bez přehánění uniknout postihu i za vraždu

 • jsou to patologičtí lháři, v lepším případě mluví polopravdy

 • mistrně umějí přimět ostatní, aby pro ně udělali první poslední

 • jsou posedlí touhou po moci a úspěchu, slávě a uznání.

 • nechápou pocity a potřeby druhých

 • mají pocit nadřazenosti a dle toho jednají

 • zveličují své úspěchy, chtějí chválit a obdivovat

 • často jsou to sociopaté, narcisté

 • jsou teatrální, emotivní, mají nepředvídatelné myšlení a chování

 • opakovaně porušují práva druhých

 • nepřijímají odpovědnost za své činy, vždy vinu hodí na někoho druhého

 • pokud se neplní jejich očekávání, jsou až agresivní, vznětliví či násilní

 • dovedou být arogantní, myslí si, že jsou něco extra

 • mají přemrštěná očekávání stran přízně a výhod

 • závidí druhým, jsou lakotní

 • někdy jsou nápomocní, jindy vůbec - okolí svou vrtkavostí dohání k šílenství

 • uvnitř sebe mají propast, kterou nemůžete nikdy naplnit, ať se snažíte sebevíc

 • přehnaně se starají o svůj vzhled

 • když přestanete uspokojovat jejich potřeby, bez mrknutí oka vás odvrhnou

 • obviňují druhé z vlastních zraňujících činů a vyvolávají výčitky svědomí, aby se ten druhý citil špatně

BEZMYŠLENKOVITÁ ÚCTA K AUTORITĚ JE NEJVĚTŠÍ NEPŘÍTEL PRAVDY.  Albert Einstein

 

Planetární lockdown – rozhovor s Catherine Austine Fittsovou o současné situaci

proklikněte ZDE