vakcína není vakcína | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

 

VAKCÍNA NENÍ VAKCÍNA. PÁCHÁME BUNĚČNÝ KANIBALISMUS?

Videorozhovor si můžete poslechnout prokliknutím ZDE

Dr. René BALAK, odborník např. v oblasti bioetiky a biotechnologie sděluje k očkování proti Covid-19 mimo jiné:

Vpichujeme lidem vakcínu založenou na bázi genových manipulací a nanotechnologií, o které i samotný výrobce uvádí ve svých deklaracích, že může přepsat genetický kód.

Při vakcinaci se aplikuje i technologie mRNA, kde je určité informační poselství, které se přenáší pomocí nanotechnologického nosiče (= rozměr jedna na minus 9). Nanotechnologické nosiče jsou tedy částice, které jsou schopné proniknout přes jakoukoli strukturu a membránu buněčného organizmu. Zde je přímo úmyslem proniknout do živé buňky. Jde o nevyzkoušený experiment. A není fér, že média o těchto závažných skutečnostech veřejnost neinformují.

Porušuje se i několik bodů Norimberského kodexu, tedy souboru deseti zásad medicínské etiky pro experimenty na lidech, který vznikl jako důsledek soudu se zločinci po 2. světové válce.

Samotní výrobci přiznávají ve své vědecké dokumentaci při schvalovacím procesu, že nová technologie mRNA nebyla dosud použita v masovém měřítku a dále že vakcína neprošla všemi stádii výzkumu. Výrobci sami uvádí, že neví, jak bude působit vakcína na buněčné úrovni.

Dle velmi vážných vyjádření špičkových odborníků z celého světa je nutné mít minimálně zdravou vědeckou pochybnost, jak to s vakcínou vůbec je.

 

Dovoluji si zveřejnit článek (i výstižný obrázek) z Facebooku,

s kterým velmi souzním, jehož autorkou je Anthea Réa:

TVOŘÍ SE DVA PARALELNÍ SVĚTY STOJÍME NA PRAHU ROZHODNUTÍ:

ZVOLÍME SI ŽIVOT, ANEBO PŮJDEME PROTI ŽIVOTU?

Začalo to rouškami. Pak přišly lockdowny. Na to navazuje ,,povinně dobrovolné očkování“ (můžete cestovat a stýkat se s lidmi, ale jen s covidpassem). Kam to směřuje? Tato absurdní celosvětová hra graduje, aby umožnila procitnout větší mase lidí.
ŽIJEME V DOBĚ, KDY JSME VEDENI SE ROZHODNOUT, NA JAKOU STRANU SE PŘIKLONÍME.
A nemusíme tomu říkat ,,dobro“ a ,,zlo“. Ostatně, tyto role si v průběhu života mezi sebou různě střídáme.
Je před námi jednoduchá volba: zvolíme si život, anebo se postavíme proti životu?
Zvítězí nad námi strach, anebo nás do nového světa povede láska?
Necháme si zásadně překročit hranice naší osobní svobody a pomůžeme tím vytvořit otrocký systém a třetí světovou válku, kde místo zbraní vládnou technologie a čipy ve vakcínách tvořící z lidí prázdné schránky bez duše?
Anebo ochráníme svůj posvátný prostor natolik, abychom řekli ,,NE“ praktikám, které zásadně narušují svobodu jak lidských práv, tak i života samého?
BUDEME RESPEKTOVAT PRAVIDLA VE HŘE, KTERÁ BYLA CÍLENĚ VYMYŠLENA TAK, ABYCHOM NEMOHLI VYHRÁT?
ANEBO TU HRU JEDNODUŠE PŘESTANEME HRÁT, ZAČNEME ZNOVU ŽÍT A BUDEME TVOŘIT VLASTNÍ ŽIVOT V SOBĚSTAČNÉM, UDRŽITELNÉM SPOLEČENSTVÍ, POSTAVENÉM NA SPOLUPRÁCI MEZI ,,OBYČEJNÝMI“ LIDMI?
Mnozí by si má slova mohli vyložit jako pobídku k anarchii, nebo jako nerespekt a nesoucitné jednání vůči ohroženým skupinám. Chápu, může to tak znít. I já jsem zezačátku respektovala nařízení kvůli lidem, kteří se skutečně bojí. Soucítím se všemi, kteří nemohou jinak.
Teď však mluvím k těm, kteří vidí, co se zde rozehrává za hru, a váhají, na jakou stranu se přiklonit dál.
Ruku na srdce: je v pořádku přijmout něco, co víte, že nechcete a nepotřebujete, jen proto, že je to nařízení autority?
Kdyby vám někdo zazvonil na dveře a vrazil vám do rukou bednu se starým oblečením bez zeptání, zda ji potřebujete, přijali byste ji? Kdyby vás někdo chtěl zatknout bez udání důvodu, přijali byste to?
Vláda se přesně tak chová. Vydává nařízení, která jsou údajně dobrovolná. Tak jaktože je porušení pravidel sankciováno?
VLÁDA NERESPKETUJE NAŠI SVOBODNOU VOLBU A BERE NÁM MOŽNOST BÝT SAMI ZODPOVĚDNÍ ZA SVÉ ZDRAVÍ A ZA ŽIVOT, ABY S NÁMI MOHLA MANIPULOVAT A PROMĚNIT TRŽNÍ EKONOMIKU VE VIRTUÁLNÍ.
SMYSLEM JE VŠEMOŽNÝMI PROSTŘEDKY ZROBOTIZOVAT LIDSKOU RASU V AUTOMATY, PLNÍCÍ SLEPĚ POD ROUŠKOU SVOBODY JAKÉKOLI NAŘÍZENÍ.
Děje se to proto, abychom se rozhodli.
Chceme skutečně respektovat autoritu uměle stvořenou ze Strachu a manipulace? Nebo konečně uvěříme tomu, že ani celosvětově zavedený systém nemá tu moc nám vládnout?
NEEXISTUJE ŽÁDNÁ VYŠŠÍ AUTORITA, KTERÉ BY ČLOVĚK MUSEL BÝT PODŘÍZEN, VYJMA DÉMONŮ, ŽIJÍCÍCH V NAŠÍ HLAVĚ. JEDINÁ SKUTEČNÁ ,,AUTORITA“ JE ŽIVOT SÁM A BOŽÍ SÍLA, UKRYTÁ V KAŽDÉM Z NÁS.
Stojíme na prahu velké zkoušky, zda si uvědomíme, že svoboda nám nespadne do klína. Může kvést jedině v našich rukou, skrze naše činy. Jak se k situaci postavíme, takový vývoj nás čeká v následujících letech. Žádné Bytosti Světla už nepředpovědí, jaké to bude, protože je to JEN NA NÁS.
Když uvěříme, že ta jediná ,,autorita“ je život sám a Boží síla, budeme existencí chránění. Pomůže nám vytvořit most a přejít z nemocného světa do nového, paralelního Nebe na Zemi. Aby se to stalo, je potřeba vzdát se posledních střípků domnělých jistot a strachu z trestů a odnětí svobody.
Zdroj podpoří svou milostí každého, kdo se s odvážnými kroky a soucitným srdcem vydá na cestu pravdivého Života.
NAPŘÍKLAD I LIDÉ, KTEŘÍ CHTĚJÍ JÍT NA TESTOVÁNÍ PROTI COVIDU PROTO, ABY SI UDRŽELI SVÉ PRACOVNÍ MÍSTO, STOJÍ PŘED ZÁSADNÍM ROZHODNUTÍM: ,,ZAPRODÁM SE KVŮLI JISTOTÁM? ANEBO UDĚLÁM TO, CO CÍTÍM JAKO SPRÁVNÉ, I KDYŽ SE BOJÍM, CO BUDE DÁL?“
V těchto dnech mě častují vize, jak moc je Život připraven chránit a vést ty, kteří odvážně, i se svým batůžkem strachu, skočí do jeho náruče.
Lidé, kteří si dovolí být natolik odvážní, že nezamění své poslední zbytky svobody za pracovní jistotu, budou existencí odměněni za svůj čestný záměr. (Nejen) finanční podpora se jim naskytne velmi záhy z jiných, nečekaných zdrojů.
Ale pozor, neznamená to, že jedni jsou trestáni, a jiní obdarováni. Existence miluje každého z nás úplně stejně. Jen nemůže narušovat naši svobodnou volbu. Může nás jedině varovat nebo pobídnout skrze synchronicity a intuitivní vjemy.
Ti, kteří se rozhodnou být nadále mrtvými za živa, se stanou zastrašujícím příkladem pro ty, kteří stále váhají a mají na výběr. Upřímně, cítím velkou vděčnost vůči všem, kteří na sebe vzali roli chudáků umírajících na následky očkování.
Tito lidé si pro to šli na osobní úrovni sami ze své svobodné vůle, protože uvěřili dobrému úmyslu zdravotnictví. Na úrovni vyššího já věděli, do čeho jdou, a splnili tak svou roli v této tragikomické hře, aby mohlo dojít k další vlně probuzení a k jejich novému, lepšímu znovuzrození. Všechna čest těmto lidem.
I TAKTO VYPADÁ VELKÁ OBĚŤ LÁSKY. LÁSKA TAK DLOUHO UKAZUJE, ČÍM VŠÍM NENÍ, ABY KONEČNĚ LIDÉ VĚDĚLI, ČÍM JE, A ROZHODLI SE PRO NI.
(Pro jistotu dopním, že nemluvím pouze z úrovně vhledu. Zkušenost nepodložených účinků a pochybného složení vakcíny na covid potvrzuje mnoho lékařů a odborníků. Jeden z mnoha zdrojů zde: https://zvtv.sk/dialogy/rene-balak/...)
Není to o tom, spadnout do vážného dualistického boje mezi Světlem a Temnotou. I to je pastička.
Ale nemůžeme si už dovolit ani přehlížet, že je potřeba se postavit na jednu nebo na druhou stranu: pro život, nebo proti životu. Pro odevzdání, nebo pro falešné jistoty. Pro svobodu, nebo pro zotročení. Pro rozkvět, nebo úpadek.
ŽIJEME V DOBĚ, KDY NEUTRÁLNÍ PASIVNÍ PŘIHLÍŽENÍ BY ZNAMENALO PODPOŘIT DESTRUKCI. A TAK JSME VEDENI BÝT JASNÍ V TOM, ČEMU ŘÍKÁME ,,ANO“, A ČEMU ŘÍKÁME ,,NE“.
Nikoli z úrovně nesmiřitelné bojovnosti plné strachu a hněvu, ale skrze čistou sílu, pramenící ze Zdroje naší podstaty.
Soucit neznamená podporovat nemocná nařízení skrze pasivní přijetí. Skutečný soucit nebojuje proti nikomu, chápe všechny zúčastněné.
Ale není ani pasivní. Aktivně vyčkává na impuls existence, který nás směřuje k možnostem, jak tvořit nový, lepší svět, postavený na pevných základech harmonie a sounáležitosti.
SOUCIT NENÍ PASIVNÍ SÍLA ,,PŘIJETÍ“. NECHÁVÁ KAŽDÉHO JÍT SVOU CESTOU, ALE ZÁROVEŇ SI JASNĚ VOLÍ, KUDY SE VYDÁ. A KDO SE CHCE PŘIDAT, TOHO S LÁSKOU VEZME S SEBOU.
Sílí tlak na to, aby ti připravení opouštěli stávající pokřivená pravidla hry, a hráli podle pravidel skutečného Života, na základě vyšších morálně-duchovních principů.
Jsme vedeni sjednotit oba póly, a naučit se fungovat jak v mužském stanovení hranic a rozhodnutí. tak i v ženském soucitném přijetí, které neodsuzuje a trpělivě dál a dál rozsévá lásku ke všem lidem, kteří mohou procitnout.
Poslední dny ke mně chodí čím dál naléhavější zpráva:
,,PŘESTAŇTE SE DĚLIT NA ,,DUCHOVNÍ PROBUZENÉ“ A NA ,,SYSTÉMOVÉ SPÍCÍ“. UVĚŘTE UŽ KONEČNĚ TOMU, ŽE JE VÁS, SE SVOBODNÝM A ČISTÝM SRDCEM, MNOHEM VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE.
VE STÁTNÍCH ZAŘÍZENÍCH JSOU LIDÉ, KTEŘÍ ČEKAJÍ NA VAŠI PODPORU A MOTIVACI KE ZMĚNĚ: LÉKAŘI, UČITELÉ, PRÁVNÍCI, EKONOMOVÉ, A MNOZÍ DALŠÍ.
PŘISTUPTE K NIM S OTEVŘENU MYSLÍ A SRDCEM, JAKO K ČLOVĚKU, KTERÝ MOŽNÁ JE JEŠTĚ OVLÁDANÝ STRACHEM, ALE TAKÉ V NĚM ŽIJE LÁSKA A TOUHA PO SVOBODNÉM SOUŽITÍ. JEDINÉ, CO POTŘEBUJE, JE VAŠE SOUCITNÉ PŘIJETÍ A NABÍDNUTÍ NOVÉHO ÚHLU POHLEDU.
UVĚŘTE, ŽE KDYŽ SI ZACHOVÁTE LIDSKÝ PŘÍSTUP NA PRVNÍM MÍSTĚ, A NENECHÁTE SE ROZDĚLIT NÁZOROVÝMI STŘETY, MŮŽE DOJÍT K ZÁZRAČNÝM POSUNŮM JAK VNĚ SYSTÉMU, TAK I MIMO NĚJ. TVOŘTE SPOLEČNĚ, NAJDĚTE SI K SOBĚ CESTU, SPOJTE SE.“
A tak jsme vedeni jít cestou rázného mužského ,,NE“, a zároveň soucitného ženského ,,ANO“, jež nepřestává věřit v lásku.
My jsme život a my si jej volíme. Zůstaňme bdělí a soustřeďme svou energii a pozornost na to, jak tvořit nová pravidla hry a přestat hrát ty staré. Náš čas na Zemi je tak vzácný. Važme si jej a neplýtvejme svou energií na boj, který je dopředu prohraný.
Revoluce nespočívá v boji, ale ve schopnosti ponechat starému systému prostor bez reakce, ať se zhroutí sám.
JÁ MÁM ZVOLENO UŽ DÁVNO. A CO SI VOLÍTE VY?
Skutečná revoluce podle mě spočívá ve vytvoření nové, soběstačné společnosti, žijící v souladu s přírodou. Tuto cestu už s Reonem prošlapáváme díky projektu Ostrovy Svobody - Prostor pro tvoření společenství Nové Země. Jsme vděční za každého, kdo si taktéž dovolí přispět k tvoření svobodného života.
S vírou v úspěšné vytvoření dvou koexistujících paralelních světů, ponechávajících si svobodu,
Margot Gabrielle (Rheónna)