bezpečné a dobrovolné očkování | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

Zveřejnění 21.12.2020

 

MUDr. Ludmila Eleková

VAKCÍNY BRZDÍ VÝVOJ!

Srozumitelně podané informace z praxe dětské doktorky, která bere vážně Hippokratovu přísahu.

Zveřejnění 14.12.2020

 

Lubomír Volný – projev ve Sněmovně 5.12.2020

– vakcinace na Covid-19

... nedovolíme, aby kdokoli lidi šikanoval z důvodu očkování proti Covidu-19....

...vakcinovat se chtějí zejm. ti, kteří o tom očkování nic neví, a to vč. lékařů.....

Zveřejnění 27.11.2020     Vakcína na COVID-19 ve firmě ASTRA ZENECA je připravena k expedici.

Podívejme se na příbalový leták, co tato vakcína obsahuje a jak byla připravována?

Např. se dozvíte, že vakcína obsahuje rekombinantní molekuly DNA vytvořené laboratorními metodami genetické rekombinace, to znamená molekulárního klonování. Spojují tedy genetický materiál z více zdrojů a vytváří tak sekvence, které by se jinak v genomu nenacházely. Použita je lidská buněčná linie MRC-5, která je produktem výzkumu plicní tkáně 14 denního potraceného lidského plodu.

Podrobnosti a krátké VIDEO si   proklikněte ZDE.

Můj dodatek:

 Je důležité, abyste věděli, že metoda genetické manipulace při výrobě očkovací látky pro lidi nebyla nikdy dříve použita! Její zejm. dlouhodobý vliv na člověka není známý (jde o novinku ve světě očkovacích látek). Z tohoto důvodu je tlak na proočkování co největšího množství populace v dějinách lidstva bezprecedentním POKUSEM na lidech. Připomínám důležitá fakta:

  1. Dle poslední metaanalýzy WHO (analýza více než 70 studií z celého světa) je úmrtnost na Covid-19 menší než na chřipku.

  2. Prodělání nemoci údajně nezachovává dlouhodobě protilátky - např. Krajské hygienické stanice mají instrukci z MZ, aby s lidmi, kteří Covid-19 prodělali před více než 3 měsíci, postupovali ve stejném režimu, jako by jím nikdy neonemocněli. Pokud vás i samotné prodělání nemoci ochrání na tak krátkou dobu, JAKÝ SMYSL MÁ PAK OČKOVÁNÍ?

ŽALOBA NA LÉKAŘSKÝ SYSTÉM v ČR z důvodu odmítání účinné léčby onemocnění covid - 19, jež se běžně používá v zahraničí, a kterou může užívat každý.

Autor žaloby je Václav Hrabák, text k přečtení proklikněte ZDE.

 

Video: MUDr. Igor  B U K O V S K Ý

Pokud máte stejně jako my pochybnosti o účinnosti testování či očkování proti Covidu-19, doporučuji sledovat některá videa slovenského lékaře MUDr. Igora Bukovského. Zajímavá jsou konkrétní fakta, která pokaždé sděluje bez negativních emocí.

Zde je zveřejněn jeden z mnohých jeho příspěvků.

Zveřejnění 26. září 2020     Šokující video, které prokazuje extrémní hodnoty CO2, které vdechujeme my a naše děti při nošení ROUŠEK.

Ke shlédnutí proklikněte ZDE

Lékaři při doporučování nošení roušek postupují stejně jako při praktikování své běžné léčby - např. když bolí koleno, řeší jen koleno, neumí posoudit ŠIRŠÍ souvislosti fungování lidského těla nebo psychosomatiku. Nikdo je to ve škole nenaučil. S rouškami je to úplně stejné - díky určitému snížení infekční dávky nevidí následky v jiných oblastech - fyziologie či psychosociální dopad. Shlédněte video a názor si udělejte sami.

________________________________________

Zveřejnění 26. září 2020   ODMÍTÁNÍ PLOŠNÉHO NOŠENÍ ROUŠEK VE ŠKOLÁCH: Otevřený dopis ředitelce školy od MUDr. Jarmily Klímové, kopie z FB profilu dr. Klímové

Milí přátelé, včera jsem zde sdílela svůj příspěveck, který začínal slovy: "Před nějakou dobrou jsem zde sdílela dopis pro ředitele školy..."
Měl takový ohlas, že jsem nevěřila vlastním očím a tímto všem děkuji za vaše úžasné reakce.
Navíc jsem byla mnohými z vás vyzvána, abych sdělila, jak se situace vyvíjí. Tak vyhovuji těmto žádostem a dávám k dispozici vyjádření paní ředitelky školy a moji následnou reakci.

Vážená paní Klímová,

respektujeme Váš názor, nicméně škola je povinna řídit se právními předpisy a opatřeními centrálních orgánů ČR.

Škola je povinna řídit se § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle něhož školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

S ohledem na současnou situaci je podle našeho názoru povinnost nosit roušky ve škole zcela adekvátním řešením. Jejich nenošení bude vnímáno jako porušování hygienických opatření, která byla celostátně nařízena. Krajní možností řešení situace je izolace žáka bez roušky od ostatních žáků. K Vaší argumentaci o právech připomínáme, že tato práva mají i ostatní lidé ve škole, tedy i ostatní žáci a pedagogové, kteří mohou spadat do rizikových skupin. Pokud jde o domácí vzdělávání, toto je možné realizovat v souladu s § 41 školského zákona. O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, nelze jej tedy realizovat jednostranným rozhodnutím zákonného zástupce. V případě, že dítě nebude docházet do školy a nepřítomnost dítěte nebude řádně omluvena, bude situace posouzena jako neplnění povinné školní docházky a věc bude předána orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

S pozdravem vedení školy.

Zde odpověď MUDr. Jarmily Klímové:

Vážená paní ředitelko,
určitě se mnou budete souhlasit, že předpokladem dohody je ochota se dohodnout. Proto s dovolením reaguji na Vaši odpověď.
Hned v úvodu Vaší odpovědi se dovoláváte znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a to konkrétně § 29 odst.2. Odvoláváte se ve Vaší argumentaci na odstavec (2), což je ovšem v této izolované argumentační formě v přímém rozporu se zněním v odstavci (1), kde se doslovně píše:
„Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.“
Nepřetržité nošení roušky během školní výuky nejen že odporuje základním fyziologickým potřebám dětí, ale ve svých důsledcích přímo podporuje vznik sociálně patologických jevů jako například, že nošení roušky bude tímto brzy považováno za normu. A to, jak sama musíte uznat, je poněkud zvrácené.
Navíc výše uvedené znění zákona v § 29 odst.2 se nevztahuje na současná opatření, jež mají mimořádnou povahu.
V mém předchozím sdělení jsem explicitně zmiňovala, že plošné nařízení tohoto typu je v přímém rozporu se zákonnou normou a porušuje stávající právní předpisy tím, že překračuje pravomoc ministerstva. Pakliže, jak sama píšete, je škola povinna řídit se právními předpisy, byla bych Vám velmi vděčná, kdybyste mne informovala o tomto právním předpisu, jež splňuje parametr zákonné povinnosti. Zatím jsem takový předpis nikde nenašla.
Další Vaše argumentace se již opírá jen o Váš názor, že povinnost nosit roušky je ve škole zcela adekvátním řešením. Ano, také respektuji Váš názor, ale pokud zůstává nepodložený právním předpisem, nemáte právo na jeho vymahatelnost. Takže, pokud se Vaše odpověď opírá jen o tyto dva argumentační body, není pro mne při vší úctě dostatečně důvěryhodná, abych ji byla ochotna plně respektovat.
Také další Vaše sdělení o tom, že můžete tuto situaci řešit izolováním žáka od ostatních, mi má potvrdit moji obavu, že jste ochotni se uchýlit k sociální šikaně? Pevně doufám, že ne. Uplatňujete toto opatření i na žáky, kteří mají ADHD a jsou zbaveni povinnosti roušku nosit? A pokud ne, jsou snad méně nebezpeční než moje zdravá dcera?
Prosím tedy o nalezení společného konsenzu. Nepožaduji nic jiného, než aby moje dcera nemusela mít roušku nasazenou ve vyučovacích hodinách. Proti dalšímu nošení roušky ve společných prostorách školy a doprovodným hygienickým opatřením jsem nenamítala nic.
Stále věřím, že dohoda je možná a předem Vám děkuji za snahu z Vaší strany.
S úctou
Jarmila Klímová
Nenechám zadupat lacinými argumenty a jdu dál.
Nenechte se ani vy ostatní. Protistrana prostě nemá právní argumenty. Jen to zkoušejí, jestli svěsíme hlavu a necháme naše děti obětovat. Já tedy rozhodně NE.

__________________________________

Zveřejnění 24.září 2020 -  Na tomto prokliku ZDE  si můžete přečíst i podepsat

PŘIPOMÍNKY ČÁSTI VEŘEJNOSTI K DOKUMENTU MZČR – „NÁRODNÍ STRATEGIE OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19“

Očkování proti koronaviru bylo celosvětově od začátku více politickým než zdravotnickým tématem. Veřejnoprávní média vytrvale šíří strach a beznaděj, stejně tak jako politici. Diktát peněz, prestiže a akademických titulů bez vize společně s upadající morálkou vytvořil smrtící koktejl naší společnosti. Trénujme čtení informací "pod rouškou dobra", které se nám morálně nemocní mocní snaží vnutit. A tvořme souběžně VIZE NOVÉ ZEMĚ, prostoru, kde byste chtěli žít a radostně tvořit, nikoli jen živořit a poslouchat vojenské příkazy.

 Radostné vize ve všech oborech (zdravotnictví, školství, bankovní a právní systém, ekologie, výroba potravin....), vize života na planetě zemi dle známých MORÁLNÍCH ZÁSAD. V tuto chvíli je to nezbytně nutné. Vize předchází realitu. Konejme to nejlepší, co v dané chvíli je možné dle našich sil, schopností i faktických možností. Propojujme se navzájem. Přejme si vzájemně jen to nejlepší. I přes všechny vnější  zdánlivě nepříznivé vlivy buďme v důvěře a klidu. Nepřestávejme volně dýchat, vědomě a radostně, ŽIVOT je vzácný dar!!     Eva Trávníčková

________________________________

Zveřejnění 24. září 2020 - STOP POVINNÉMU NOŠENÍ ROUŠEK VE ŠKOLÁCH

Zdá se vám také krajně nevhodné, aby vaše zdravé dítě celý den VE ŠKOLE  vdechovalo odpadní látky svého dýchacího systému, aby mu bylo bráněno v přívodu životadárného kyslíku, kterého je v uzavřených třídách už tak nedostatek???

Pak si přečtěte tento dopis řediteli školy A JEDNEJTE V SOULADU SE SVÝM SVĚDOMÍM A VLASTNÍMI POCITY - text proklikněte ZDE.