JE ČAS NA ZMĚNU

POKRAČOVÁNÍ - PŘÍSPĚVKY OD ČÁSTI 11  ZDE

Na této stránce máte možnost setkávat se s komentáři lektorů Školy přírodního léčení TILIA, ev. dalších zajímavých osobností.

Téma: KORONAVIROVÁ PANDEMIE aneb DOBA ROUŠKOVÁ.

Co nám má tato světová pandemie říci? Jakou změnu člověka (systému) má nastartovat?

Většina příspěvků se snaží doplnit mainstreamové zpravodajství, které zcela zapomíná na skutečnost, že člověk je DUCHOVNÍ PODSTATY.

Bránit se pouze technicky - slepá víra POUZE ve vědu - je ignorací hlubšího poznání.

Část desátá, zveřejnění dne 14. května 2020

Pokračuji ve zveřejňování videí se šokujícím svědectvím. Neposlouchám POUZE zprávy předkládané veřejnoprávními médii, ale i další různé zdroje, názor si utvářím SAMA. Totéž doporučuji i všem ostatním.

Na povrch vyplouvají informace, které - jak pevně věřím - povedou ve svém důsledku k vytvoření věku nové medicíny. Medicíny, která PROPOJÍ to nejlepší z moderních LÉKAŘSKÝCH postupů (léčba urgentních stavů, operativní a diagnostické postupy, život zachraňující léky....) s tím nejlepším, co nabízí MEDICÍNA PŘÍRODNÍ (celostní zaměření, šetrnost k lidskému zdraví, vedení k osobní zodpovědnosti...). Urgentní stavy budou patřit vždy do rukou lékařů, ale u těch ostatních si budou moci pacienti vybrat, zda chtějí použít dosavadní praktikované způsoby léčby (většinou chemická léčba léky) nebo zda chtějí využít péči lékaře školeného v šetrných postupech. Ušetřilo by se mnoho utrpení lidí i lidských životů, nepochybně i peněz daňových poplatníků.

Mým osobním přáním je založení fakult Přírodní medicíny jako plnohodnotných lékařských fakult. Za důležité považuji i vznik psychosomatických klinik v každém krajském i okresním městě. V Německu tento systém praktikují už dávno..... Přestat se orientovat na nemoc, pozornost zaměřit na ZDRAVÍ. Prociťte si tato dvě slovní spojení, mají stejný význam, ale úplně jinou energii: "nechci být nemocná" nebo "chci být zdravá".

Tvořte vize věku nové medicíny a snažte se pro to i něco konkrétního udělat. Kdy jindy, když ne TEĎ?  

                                                                                                                                                                    Eva Trávníčková

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V kontextu dvou NÍŽE uvedených příspěvků!!!! vám zde ráda ocituji krátkou pasáž z knihy "NEMOC DAR TRANSFORMACE" od manželů Hanáčkových, která pojednává o Petrově cestě k uzdravení z vážné diagnózy přirozenou cestou. Tato část mi připadá velmi symbolická pro dnešní dobu, kdy se mluví o mutaci koronavirů NETOPÝRŮ:

Cituji ze strany 88: "V tu chvíli vlétli  Petrovi do pokoje 3 netopýři, několikrát mu zakroužili nad hlavou a opět odlétli. Petr jim stihl říci jen "Nazdar kluci" a vyprávěl nám to jako humornou historku.

Když jsme později dohledávali symboliku této události, dočetli jsme se, že netopýr je symbolem něčeho skrytého, protože žije za tmy v noci, ale také čehosi, co se dalo do pohybu. Je také symbolem znovuzrození. V asijských zemích je symbolem štěstí, hojnosti, víry. Netopýřím mottem je Věř své intuici. Tento tvor také může rozvněž znamenat impuls k tomu, aby člověk ztratil strach ze smrti, protože ta je jedinou opravdu jistou součástí života, nebo aby nechal zemřít staré vzorce, špatné vztahy a nic nepřinášející zvyklosti.

Ve spirituální rovině nás netopýr může učit uvolnit se, důvěřovat a nechat k sobě přijít nové věci."   Konec citace. Pokud si poslechnete dvě níže uvedená videa, pochopíte, proč vypisuji právě tento citát.

 

 

VIDEO: SKRYTÁ AGENDA ZA COVID - 19

ke shlédnutí ZDE

Dr. Judy Mikovitsová, KDYSI JEDNA Z NEJŠPIČKOVĚJŠÍCH VĚDKYŇ SVÉ GENERACE, VYPOVÍDÁ...

Sděluji, že video soustavně cenzurují a odstraňují ze stránek. Možná se v tuto dobu budete muset spokojit jen s přepsaným překladem videorozhorovu, což už není tak působivé.

Vnímejte své POCITY, ty jsou vaší jedinou PRAVDOU.

Sbírejte si informace z různých zdrojů a názor na pozadí koronavirové pandemie si dělejte SAMI.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VIDEO: PRAVDA O VAKCÍNÁCH   / DOKUMENT

Nejsem odmítačem OČKOVÁNÍ, jeho filozofii naopak považuji za geniální. Nekladu si otázku, zda očkovat či neočkovat, požaduji BEZPEČNÉ OČKOVÁNÍ!

Co se mne v tuto chvíli znepokojuje nejvíce?

 • Testování účinnosti vakcín provádí farmaceutické firmy, které vakcíny následně také vyrábí a vydělávají na nich (farmaceutické společnosti jsou akciové společnosti založené za účelem zisku). Za těchto okolností považuji za naivní předkládaným údajům SLEPĚ důvěřovat.

 • Žádné vakcíny nemají studie či dvojitě slepé studie účinnosti, které jsou běžně prováděné u léků uváděných na trh. Neexistuje tedy srovnávací NEOČKOVANÁ skupina, na které by bylo dokázáno, že je očkování skutečně účinné a bezpečné. Pohybujeme se tak v oblasti VÍRY, nikoli objektivních vědeckých důkazů, kterými se v ostatních případech medicína stále zaštiťuje. Pouhý průkaz protilátek považuji za nedostatečný, neboť onemocnět mohou plně očkované děti a naopak ty neočkované onemocnět nemusí.

 • Vzhledem k dlouhodobým a stále sílícím podezřením přicházejícím z celého světa, že vakcíny stojí za mnoha civilizačními chorobami (autismus, alergie, nádory...), požaduji klinické studie s kontrolní skupinou statistického významu  minimálně u všech vakcín z povinného očkování. Jen tak je možné tato podezření vyvrátit.

 • Nelíbí se mi očkování nejmenších dětí s nezralou imunitou.

 • Nesouhlasím s nadbytečným očkováním - v povinném očkování se nachází i očkování proti před pár lety ještě běžným dětským nemocem (spalničky, zarděnky, příušnice). Pokud se bavíte s opravdu zkušenými pediatry, skoro každý z nich vám potvrdí, že tyto nemoce byly pro dětskou imunitu jakousi "zkouškou z dospělosti" fungování jejich imunitního systému. Možnost proškolit se tímto přirozeným způsobem byla očkováním dětem odebrána. Divíte se, že imunita následně selhává?

 • Nesouhlasím s aplikací vakcín složených z mnoha původců nebezpečných chorob, např. Hexavakcína. Je proti přirozenosti, abychom se mohli setkat se šesti původci takto těžkých chorob NAJEDNOU.

 • Do vakcín jsou přidávány v malém množství životu a zdraví nebezpečné látky, např. formaldehyd či rtuť.

 • Při výrobě vakcín jsou používány tzv. HeLa buňky = nádorové rychle se množící buňky, a to z důvodu rychlé a levné výroby vakcín.

 • Používají se i buňky z potracených lidských plodů. Etické hledisko se u vakcín neřeší.

 • Zároveň se odkazuji na video uvedené v části č. 9 tohoto seriálu, kde největší světový investor do výroby vakcín - Bill Gates - na konferenci sděluje pro mne šokující informaci: "Díky vakcínám se dá populace zredukovat o 10 - 15%." JEHO VEŘEJNĚ SDĚLENÉMU VÝROKU NEMOHU STÁLE UVĚŘIT!

 • Při kombinaci výše uvedených (a mnoha dalších) faktorů, u mne očkování ztrácí důvěryhodnost. Vytratil se původní zřejmě dobře míněný záměr. Zároveň věřím, že vakcíny se dají vyrábět bezpečným způsobem s náležitým testováním, pokud v pozadí nebudou stát lidé bez svědomí a charakteru. Můžete-li nějak pomoci, prosím, udělejte to.

                                                                                                                                                                                              Eva Trávníčková

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Závěrem desáté části nechť promluví samotný PARACELSUS:

"Světlo přírody nelže, ale teoretikové je obrátili proti přírodě. Je-li člověk převrácený, převrací také světlo přírody.

Hledejte tedy nejdříve říši pravdy, tak pro ni učiníte víc, než se kdy na Zemi učinilo. Nikdy nepochybujte o Bohu, našem největším lékaři."

 

Část devátá, zveřejnění 7. května 2020

 
Dnešní devátá kapitola zaměřená na téma: MANIPULACE S LIDMI a GENOVÁ MANIPULACE

přináší informace znepokojující, až ŠOKUJÍCÍ. Na níže uvedené stránce publikuji, jak snadné je modifikovaný virus vyrobit, rozšířit a následně spustit cílenou kampaň šířící STRACH a ZKRESLENÉ INFORMACE. Jde to tak udělat s koronavirem stejně jako s čímkoli jiným.

Co odhaluje  ZÁKULISÍ  prostřednictvím BILLA GATESE, Hollywoodu, MUDr. Soni PEKOVÉ,

MUDr. Heleny MÁSLOVÉ a anglického lékaře MUDr. Bena GOLDACRE ?

_____________________________________

VIDEO: BILL GATES - INOVATING TO ZERO! - české titulky

Na konferenci o energii a klimatu na níže uvedeném videu sděluje Bill Gates cca v čase od 3:10 do 4:55 minut, cituji překlad:

"Na světě je 6,8 miliardy lidí. Když se nám bude dařit vyrábět nové vakcíny, zlepšovat lékařskou nebo reprodukční péči, mohli bychom to číslo snížit tak o 10 až 15%….."

A dále v 17. minutě sdělení, že: "pro redukci oxidu uhličitého (CO2) by rád vybral… vakcínu…. " 

Na konci jeho přednášky mu celý sál tleská ve stoje!

Bill Gates (viz desítky videorozhovorů na netu):

1. považuje za hlavní problém lidstva demografický růst

2. tvrdí, že je nutné proočkovat celé lidstvo proti Covidu-19

3. je největší investor do vakcín na světě, v současnosti investuje do všech 7 hlavních institucí vyvíjejících vakcínu proti Covidu-19

4. finančně štědře podpořil WHO, o den později WHO vyhlásilo pandemii pro celý svět

_____________________________________________________________

 

VIDEO:     VYSTOUPENÍ ZE STÍNŮ

Dokument odhaluje, jak mainstreamová média

a Hollywood manipulují lidmi šířením propagandy, kterou  POVOLUJÍ  lidé "za kulisami".

Je velmi lehké podsouvat lidem určité typy zpráv, využít

k tomu v praxi ty, kterým důvěřujete,

NEŽÁDOUCÍ INFORMACE OZNAČIT ZA DEZINFORMAČNÍ,

ovlivňovat tak myšlení lidí, MANIPULOVAT.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOVÝ KORONAVIRUS POVAŽUJI ZA UMĚLE VYTVOŘENÝ

Videorozhovor s molekulární bioložkou

MUDr. Soňou PEKOVOU, PhD.

vedoucí laboratoře se sympatickým názvem

TILIA LABORATORIES

Celý rozhovor je vlemi zajímavý. Ale pokud nemáte čas si ho poslechnout celý, doporučuji zejm. odpověď na otázku, která je Lucií Výbornou položena cca v 10. minutě:

 

Z následné odpovědi se dozvíte, že metoda genové manipulace CRISPR = genom editační technologie měnící genovou informaci naprosto přesně, která je ve svých důsledcích a závažnosti v kategorii ATOMOVÉ BOMBY, je běžně dostupná ke koupi na internetu. Objevitelé musí své bádání dopodrobna publikovat, jejich vědecké práce tedy z veřejně dostupných zdrojů může kdokoli vyhledat. CRISPR je nyní k použití pro každého běžného studentíka biologie....

Dále na začátku už  ve 4. minutě  MUDr. Peková sděluje, proč se domnívá, že virus je uměle vytvořený. Z 265 písmen genového jádra je zaměněných celých 27. Těžko si představit, že by toto bylo přírodně vytvořeno.

V rozhovoru dále sděluje, že o dramatických skocích u koronavirů (SARS, MERS, COVID) nikdo neslyšel před dobou, kdy je možné s geny  UMĚLE MANIPULOVAT.

____________________________________________________________________________________________________________________

Rozhovor s gynekoložkou a psychosomatickou lékařkou  MUDr. Helenou MÁSLOVOU  na serveru www.lidovky.cz - ZDE.

V jeho poslední třetině mluví paní doktorka o tom: PROČ POCHYBUJE O FARMAKOTERAPII? Mluví o monopolizaci farmakologického průmyslu, i o tom, jak má pravdu ten, kdo má peníze. Informuje o financování výzkumu nových léků manipulativním farmaceutickým průmyslem, konkrétně sděluje: "Je naivní si myslet, že o něco takového je možné se opřít. Končí věk víry v objektivní poznání."

_____________________________________________________________________________________________________________________________

MUDr. Ben GOLDACRE - odkaz na knihu  ZKORUMPOVANÁ FARMACIE  - ZDE

Oficiální informace ke knize:

"Tato šokující kniha ukazuje, jak lidé trpí a umírají, protože lékařská profese připustila, aby zájmy farmaceutického průmyslu předčily zájmy pacientů. Farmaceutické firmy provádějí zkreslené výzkumy svých léků, překrucují a zveličují výsledky, podplácejí lékaře formou dárků a placeného vzdělávání. Tato kniha tak demonstruje, jak dochází ke zkreslování vědy a ke zkáze zdravotnických služeb, a jak snadné by bylo je napravit. Měla by se stát povinnou četbou všech lékařů, pacientů i novinářů."

Můj dodatek: Doufám, že tak farmafirmy nekonají vždy. Nicméně kniha odkazuje na desítky konkrétních podvržených farmaceutických studií a má podtitul: "JAK FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI KLAMOU LÉKAŘE A ŠKODÍ PACIENTŮM".

________________________________________________________________________________________________________________________

Cítím potřebu krátkého osobního dodatku. Jsem velmi vděčná za svědomitou, poctivou práci všech lékařů, zdravotníků, jejich znalosti, ochotu i schopnost pomáhat. Některé technologie, léky či konkrétní medicínské postupy mají zejména v urgentní medicíně život zachraňující roli. Jsem vděčná za dostupnost zdravotní péče, součinnost s dalšími složkami systému. Všichni máte můj hluboký DÍK!!

ALE!!! Zároveň jsem přesvědčená, že i oni jsou z určité části obětí systému, zákulisních her mocných bez charakteru a svědomí.

Věci můžeme dělat jinak! Tvořte VIZE spravedlivějšího zdravějšího systému ve všech oblastech (systém bankovní, právní, zdravotní, školský...) a věřte v DOBRO a LÁSKU, radujte se ze života, našeho výjimečného DARU.

Přišel čas na změnu!!! Eva

Část osmá, zveřejnění 30. dubna 2020

Týmy vědců po celém světě hledají vakcínu proti COVID - 19.

Jaké je NESDĚLOVANÉ zákulisí očkovací lobby? Co často nevědí ani lékaři, kteří své pacienty V DOBRÉ VÍŘE očkují?

Švýcarka ANITA PETEK prostudovala 30 000 stran!!! literatury o očkování, kterou podrobně ANALYZOVALA.

Ve své přednášce přináší mnoho šokujících informací, např. že do dnešní doby je očkování založeno pouze na VÍŘE, nikoli na DŮKAZECH.

Nebo že vakcíny se vyrábějí např. na usmrcených lidských plodech nebo na rakovinných buňkách (označení HeLa), neboť ty se rychle množí, což umožňuje vytvořit rychle a levně konkrétní vakcínu....

Shrnuje i jiné důvody, proč nemoci samy časem vymizí i bez očkování.... atd.....

 

PRAVDA O OČKOVÁNÍ - přednáška ANITY PETEK

 

Toto video slouží k doplnění informací, které k tématice OČKOVÁNÍ od svých lékařů dostáváte.

Abychom se mohli správně rozhodnout, je třeba mít všechny dostupné informace (nejen ty režimem povolené).

 

___________________________________________________________________________________________

Aktuální příspěvek MUDr. Tomáše LEBENHARTA, lektora školy TILIA:  PRAVDA POD ROUŠKOU

Cítím potřebu se vyslovit k situaci kolem koronavirové pandemie a to v širších souvislostech, včetně nepřehlédnutelného fenoménu ROUŠKY. Vnímám ze strany vlád i epidemiologů – tedy našich momentálních kapitánů a kormidelníků, nepochopení a bezradnost. Ta vyúsťuje do chaotického a neúčelného jednání, což se pak přenáší na většinu obyvatel, jež „nutně potřebuje“ nějaké vedení. Většina lidstva pluje na jedné velké lodi neznámo kam, jelikož nefunguje navigace a kapitán neumí číst z hvězd… Ostatní lidé to s jistými obavami sledují, drží se na pevné zemi a snaží se pocítit smysl virové mise a naději, že v brzké době většina lidských bytostí pochopí, že již nelze pokračovat v destrukci přírody i lidstva a ignoraci kosmických zákonů.
Nechci se kriticky dotýkat klasických epidemiologických opatření, jež přišla poměrně rychle a měla zásadní smysl na počátku epidemií. Málokdo asi tušil, co se děje a dít může. Dnes se již v tomto dění můžeme základním způsobem orientovat. Chci (ze svého pohledu) upozornit na velký – takřka osudový omyl. Veškeré síly a finanční prostředky jsou směrovány částečně neefektivně. Můžeme začít u těch roušek…
Dezorientace a bezradnost je na úrovni vedení mnoha států – a my jsme zářným příkladem, kompenzována „chytrými“ soubory epidemiologických opatření. Osa i symbol je ona rouška, u nás navíc spojená s jakýmsi hrdinstvím obyčejných lidí, kteří je nezištně šijí a vozí potřebným… říká se, že když je nám nejhůř, semkneme se. To je vcelku přirozený instinkt a myslím, že platí na celé planetě. Jestli my Češi v něčem vynikáme a něco si vyloženě užíváme, tak je to (mimo piva), obřadné obracení se k MINULOSTI. Stále si něco připomínáme a jsme takřka denně z mainstreamových médií k tomu nabádáni. Shodou okolností jsou to samé velmi negativní události. Války, invaze nepřátelských vojsk, padlí, sebeupálení, pomordovaní, atd… dokonce i malé děti jsou voženy do těch energeticky nejděsivějších míst (např. Osvětim, Lidice či různé mučírny), aby se NIKDY nezapomnělo… A tak zcela pohlceni negativními obrazy minulosti, může nám snadněji unikat energie fašismu, jež se v PŘÍTOMNOSTI nenápadně rodí… Vrátím se k tomuto tématu v závěru.
Od roku 70 (jestli dobře počítám, tak půl století) se „pohybuji“ ve zdravotnictví. A to v nejrůznějších pozicích. Od zřízence vozícího těla zemřelých na patologii až po celostního lékaře. Jako student 5. a 6. ročníku Medicíny jsem na chirurgickém oddělení nemocnice Pod Petřínem po nocích pracoval jako zdravotní sestra. Je docela pravděpodobné, že jsem byl v této zemi první sestřičkou s koulema. Pro ještě větší odlehčení textu se s vámi podělím o jednu roztomilou příhodu z té doby. Byla letní nedělní noc uprostřed historické Prahy. Napíchal jsem půlnoční antibiotika a ulehl sobě vprostřed sesterny na pojízdný vozík vylepšený polštářem s nápisem FN POD PETŘÍNEM, založil si ruce za hlavu a usnul jsem spánkem spravedlivých. Kdyby něco, zvonek mne spolehlivě vzbudí… Vzbudila mne však hlavní sestra, jež se nade mnou zjevila ve své načesané majestátnosti. Občas takto jako tichošlápek chodila na noční kontroly sestřiček – v kapse klíče od všech sestráren i tajných pokojíčků… Vidíte? Taky vzpomínám na průsery.
Nikdy však nezapomenu její památnou větu pronesenou konejšivým, leč varujícím hlasem: „Pane doktore. Sestra ve službě nesmí spát!“ Jako kdyby mluvila ke dvěma lidem… k budoucímu lékaři, tedy potenciálně jí brzy nadřízenému, navíc tehdy sličnému mládenci polonahému, ležícímu v posteli, a k jí podřízené sestře ve službě. Posadil jsem se na vozíku, až trochu popojel a lehce ji šťouchl do břicha, mžoural na ni, prsatou padesátnici a zakňoural: „Já jedu za pár hodin do školy, víte…“ A ona – s jistým mateřským přídechem, pohladila mě po dlouhých černých vlasech a pak jen vztyčila ukazovák. Dlouze na mne pohlédla, povzdychla a měla se k odchodu. Ve dveřích se ještě otočila a smutně ke mně byla pravila: „Nesmíte nám tu kazit morálku, Tomáši…“ a vyrazila na další razii.
Za těch padesát let jsem získal jistou rutinu a přehled o tom co ve zdravotnictví je důležité, co méně, co vůbec a co funguje a co ne. Z této pozice se nyní vyjádřím k rouškám. Fungují a mají svůj zásadní smysl. Při operacích (účastnil jsem se mnoha břišních a prsních operací), v anasteziologicko -resuscitační a infekcionistické péči. Také při porodu. Nošení roušek mimo tyto specifikované situace a z hlediska přenosu infekce kapénkovým způsobem, zejména u imunitně oslabených lidí, NEMÁ praktický smysl. Praxe to dostatečně ukazuje. Jejich striktní nošení se nijak nápadně nepromítá do šíření viru. Většina zemí jejich nošení nepožaduje, někde jsou dokonce velmi neochotně tolerovány a jejich nošení budí obecný i odborný odpor. Konečně i WHO (Světová zdravotnická organizace) jejich extenzivní nošení nedoporučuje, protože rizika převažují prospěch. A máme zde například Turkmenistán, kde jsou přísně zakázány v rámci programu naprostého se distancování od pandemie. Nesmí se tam dokonce ani o ní mluvit a snad ani pomyslet. Takové stanovisko se někomu může zdát jako totalistické, leč může to být zcela jinak: K moudrosti méně civilizovaných národů, které zachovávají časem osvědčené tradice, patří i vesmírný zákon – čemu nevěnuji pozornost a od čeho se zásadně oddělím, nemá v mém životě místo. A na co upínám svou pozornost, stane se skutečností. V celé věci spatřuji důležitost mentálního či frekvenčního naladění. Švýcaři o sebe tradičně až úzkostlivě pečují. Tam je nošení roušek považováno za nebezpečné. Zrovna tak je tam např. zakázaná mamografie.
My jsme laděni na strach z infekce, ze smrti, jsme laděni na virus a na utopickou naději hmotných opatření. Jeden z alibistických štítů naší vlády jsou tedy i nefunkční ochrany a to včetně izolace. Pokud strach a myšlenky koncentrované na koronavirus jsou intenzivní, může se totiž stát, že takový člověk onemocní i v izolaci. Kvantoví fyzikové prokázali, že tělo si dokáže syntetizovat z vnitřních zdrojů jakýkoliv virus. Někdy to bývá dokonce ku prospěchu jeho uzdravení. Například, pokud onkologicky nemocný neztrácí víru v uzdravení, navzdory svému okolí, jeho tělo frekvenčně přitáhne potřebný viru či bakterii a v extrémním případě si potřebný mikroorganismus vyrobí. Je mnoho zdokumentovaných evidencí, že pokud člověk i s pokročilým nádorovým onemocněním dosáhne vyšší teploty (přes 38,5), jeho imunita se zmobilizuje a může rakovinu z těla vymítit. Často byla prokázána Streptokoková či Hemofilová infekce – viry se prokazují těžko v běžných nemocničních podmínkách. Problém ovšem nastane, pokud je takový člověk hospitalizován. Jsou mu okamžitě nasazena antibiotika a teplota je chemicky srážena. A šance uzdravit se je pryč. Je ale také pravdou, že takový pacient se může ocitnout na energetické hraně života a smrti a bez chemického zásahu může odejít…
Čili tělo je moudré a naše mysl tvoří naši realitu. Myslím, že jediná inteligence v celém tom pandemickém dění onen virus! Virus je VŽDY inteligentní. Dá se říci, že představuje informaci (zabalenou do bílkoviny) a má svůj „program“. Ten je z hlediska minimálně této naší planety inteligentní ve smyslu narovnání nerovnováhy. Zde ponechám na každém čtenáři, jakým způsobem (a zda vůbec) byla během staletí rovnováha a jednota energeticky i fyzicky narušována – a jak funguje onen program. Zdali chytře nebo hloupě. A dále, jak fungují ona opatření proti němu – zda chytře nebo hloupě (a zda vůbec).
Ještě k rouškám, ústřednímu tématu tohoto sdělení. Je prokázáno, že běžné viry dokážou projít porcelánovou stěnou. Možná, že koronáč díky své mikrokošatosti porcelánem neprojde. Ale plátěnou či bavlněnou rouškou…. Navíc lidé s rouškou v masové většině neumějí zacházet. Lidem (včetně politiků v televizi) běžně nad rouškou vykukují jejich nozdry, takže huhlají, ale zároveň jejich případné viry lítají po miliónech nosem do vzduchu a případně na lidi kolem. Běžně je vidět, jak si lidé na vteřinku sundají roušku, aby si mohli pořádně kýchnout, vysmrkat se nebo si odplivnout. Skoro nikdo roušky po půl hodině nestřídá, nevyvařuje je nebo odborně nelikviduje. A tak se rouška stává v praxi zdrojem šíření infekce, navíc se nedostatečnou ventilací zakyselujeme hromadícím se kysličníkem uhličitým. Další negativní rozměr mají zakryté obličeje z hlediska psychiky. Ještě před půlrokem jsme horovali proti zakrývání tváře! Běháme jako šílenci vlevo a vpravo. Naše loď nemá směr. Dnes můžete v bance vidět samé potenciální lupiče. Masky, rukavice, už jen ta bouchačka chybí….
A tak naše roušky zakrývají  PRAVDU  o pandemii, o jejím smyslu a poslání. Zůstáváme slepí a hluší a navíc si zakrýváme tvář. Před REALITOU. Covid 19 brzy odejde. Přijdou ale další nabídky… Záleží jen na nás, kdy se probudíme. Do jiného světa! Nebo zda tady budeme chtít do nekonečna pobíhat sem a tam. Vězte, že jsme národ, který nijak zvlášť světovou rovnováhu nenarušil. Proto u nás není úmrtnost na virus vysoká. Vezměte si, že dle statistik v naší zemi zemře denně v průměru 300 lidí. Například čtyři v důsledku dokonané sebevraždy. Denně. Neměli bychom se věnovat třeba tomuto tématu? Nebo skutečné pandemi cukrovky, rakoviny, psychiatrických poruch… Když už chceme něco za každou cenu „řešit“…?
Ohledně případné prevence a léčby: Big Pharma slibuje vakcínu (některé státy v čele kupodivu s Dánskem a nekupodivu s USA) již chystají v podstatě fašistické zákony k povinné celoplošné vakcinaci – kdy u neposlušných bude povolána asistence policie, nebo se půjde cestou restrikcí (odebrání řidičáku, zákaz vstupu do mnoha institucí včetně veřejné dopravy, zákaz vycestování, atd.). Dále se začínají zkoušet některé léky – a to experimentálně. V podstatě pokusy na lidech. Při tom jsou známy netoxické prostředky jak se před virem uchránit a jak posílit přirozeně svou imunitu. Je tu ověřená homeopatie, autopatie, kysličník chloričitý, a spousta tradiční bylinné medicíny + vitamíny C a D, případně E, jenž zvyšuje slizniční kondici. Kdo se přeci jen bojí a chce něco smysluplného dělat, může. Nenechte se chytit do pasti těch, kteří nevědí, kam jejich loď pluje. Materiální vědecká medicína NENÍ jediná spása! I když v extrémních velmi vážných případech být může (umělá ventilace např.).
A ještě vám něco řeknu: Je mnoho lidí a stále více se s nimi setkávám, kteří jako by ožili a cítí se nyní mnohem lépe… tak jako asi i příroda a Země. A mohu i říci, že ke Covidu mají kladný vztah. Myslí si někdo, že TAKOVÉ lidi tento virus bude chtít zabít?? Nejlepší ochrana před jakýmkoliv virem či infekcí je pokora, laskavost a touha být dobrým člověkem, který má radost z dávání víc než z braní…
PS: Asi za půl hodiny jsem zavolal do vrátnice v nemocnici Pod Petřínem: „Už je pryč?“ „Jo, před chvilkou vodjela“, oznámil noční vrátný. A tak jsem si ještě pár hodin schrupnul – ale nikde to neříkejte, hlavně ne na Malé Straně, vás prosim…

Část sedmá, zveřejnění dne 23. dubna 2020 - Poselství od Marcely LOCHOVSKÉ,

lektorky školy TILIA doplňujících volitelných seminářů:  ŠKOLA INTUICE a INTUITIVNÍ ASTROLOGIE

Doba roušková plodí mnoho aktuálních otázek: Proč se nám to děje? Jak se zbavit strachu? A kdy to skončí? Víme, že Vesmír silami neplýtvá a že vše se děje pro naše Dobro, ač to teď tak nevypadá. Inspirujme se minulostí. Chrám Kom Ombo na břehu Nilu byl zasvěcen dvěma protichůdným silám: síle chaosu a síle pořádku. Egypťané vzdali holt dualitě Vesmíru, která dovoluje dělat chyby, aby mohlo dojít k realizaci vědomí. Chyby považují za neutrální. Pravá východní část chrámu je zasvěcena Sobekovi – muž s krokodýlí hlavou, nevědomý, zastupuje chaos, ignoranci, animálnost. Levá západní část Hórovi – muž se sokolí hlavou, zastupuje pořádek, moudrost, konec reinkarnací. Každý má svůj vchod a svatyni, bohové jsou uctíváni odděleně. Spojují se až v sále nazývaný Dům života, kde se vzdělávali a tvořili žáci pod vlivem dvou protichůdných sil, a to už ve 2.století před n.l. - Boží podstata je v každém z nás. Máme obrovskou šanci obrátit svoji mysl dovnitř sebe sama, transformovat své vědomí. „Náš život je dohodnutá informace, až lidé zjistí, že sami tvoříme realitu, nastane nebe na Zemi“, říká profesor jaderné a kvantové fyziky Jan Rak. Já věřím, že to tak je. Jak to máte, vy?    Objímám s Láskou. Marci

_______________________________________________

Video: ZÁSLUHOU VIRU SE STANEME NESMRTELNÝMI

Co mne ve videu zaujalo?

 • uklidněte se..

 • nemluvte stále o viru, mluvte o sobě...

 • koronavirus přišel, aby nám pomohl pochopit, jak se s jeho pomocí transformovat (= změnit), ne jak se mu bránit chemicky...

 • virus nám ukazuje, jaký svět jsme si vytvořili, svět v kterém v podstatě často trpíme, neb jsme se stali OTROKY SYSTÉMU ... (já dodávám, že i svého EGA)

 • nemějte strach z viru, ale strach, abyste správně vyhodnotili přítomný okamžik a učinili správné závěry, jak můžete svůj život utvářet jinak...

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Usnul jsem v jednom světě, ale vzbudil jsem se v jiném.
Disney najednou přestal být kouzelným, Paříž už není romantická, New York už není hlavním městem světa, Čínská zeď už není pevností, Mekka je prázdná...
Objetí a polibky se staly zbraněmi, nenavštěvování rodičů a přátel se změnilo v projev lásky...
Najednou mi došlo, že moc, krása a peníze nemají cenu, a nemohou sehnat kyslík, který tak potřebuješ.
Svět žije dál a je krásný. Jen zavřel lidi do klecí. Zdá se mi, jako by nám říkal:
"Vy tu nejste nezbytní. Vzduch, země, voda a nebe jsou nádherné a obejdou se bez vás. Až se vrátíte, nezapomeňte, že jste mými hosty a nikoliv pány!"

Text neznámého autora z internetu.

__________________________________________________

Video s PRUNE HARRIS - odbornicí na práci s energií těla

6 minut, namluveno do češtiny

Vhodné energetické ošetření pro podporu imunitního systému a dýchání.

Můžete využít při prevenci i samotné léčbě.

 

Část šestá, zveřejnění dne 16. dubna 2020Poselství Ing. Petra Mihulky

lektora Školy přírodního léčení TILIA, vede semináře: LÉČIVÉ ODPUŠTĚNÍ, CO UKRÝVÁ NÁŠ STÍN?, ODKUD PŘICHÁZÍME A KAM JDEME?

 
Přemýšlel jsem, jaké moudro v této koronavirové situaci napsat, a nic mě nenapadalo. Až cestou do Teska mi blesknul hlavou nápis, který byl na bílém autě, jež jsem nedávno potkal na ulici: Srdce Bohu, ruce lidem. Cestou zpět jsem o tom začal přemýšlet…


Srdce Bohu
Na jednom z našich seminářů si vykládáme o tom, odkud jsme se my lidé vzali, jak se vyvíjíme, kam směřujeme v kontextu vesmírného dění, a jakým způsobem se v tom celém projevovala a stále projevuje neviditelná ruka Stvořitele. Ilustrujeme si přitom mj. skutečnost, že celkově vzestupný trend vývoje má ve skutečnosti tvar horské dráhy, která má vrcholy a údolí. Je úchvatné ohlížet se do vzdálené i bližší minulosti za tím, jak tato horská dráha vývoje vynášela vzhůru a posléze bořila jako domeček z karet pradávné civilizace i méně dávné státy.
Dnes se rádi chlácholíme tím, že nás už se to netýká. Žijeme přece v jiné době a koneckonců máme výdobytky moderní vědy, družice a internet. Nás – na rozdíl od našich méně dokonalých předků – už přece nemůže nic zaskočit. A pak se objeví prťavý světoběžník odkudsi z daleké Asie a my jsme vůči němu přes všechny výdobytky moderní civilizace v podstatě bezmocní. Ukáže nám, nač jsme zapomněli, a obrátí vzhůru nohama naši stupnici hodnot. Ještě nedávno šlo o tržní podíl, o termín dodání a třeba o místo pro exotickou dovolenou. Teď sedíme doma, řešíme, kde sehnat gumičky na roušku a doufáme, že to brzy skončí…
Zapomínat je lidskou přirozeností a upadat do iluze o tom, co je a co není důležité, je normální.
Co když se ten neviditelný mrňous objevil, aby nás lidi zase po čase vyvedl z iluze a aby nám opět připomněl, co je důležité? Aby nás opět postavil nohama za zem a ukázal nám, kde je naše místo, co smíme, a co už bychom neměli? Aby nám zopakoval, že tato Země nám nepatří a není tu proto, abychom ji zkonzumovali? Aby nám zvědomil, že to, co považujeme za jedině správné, za určitých okolností správné být nemusí? Aby nám pomohl se rozpomenout, že jsme součástí něčeho mnohem většího, než jsme my sami, a že nad námi je něco mnohem vyššího?
Stejně jako se střídá den s nocí, střídají se výšiny a údolí pomyslné horské dráhy existence lidstva. Když přijde večer, považujeme za normální, že do rána bude tma, ale že i přesto to ráno zase přijde. Víme, že noc je tu k tomu, abychom se zastavili a nabrali síly do nového dne, a že ráno je moudřejší večera. Údolí lidského vývoje jsou podobné nocím. Dávají prostor pro sebereflexi a třeba i pro určitou katarzi, pro to, abychom se naučili odložit strach a získali důvěru, že opět přijde nový den; pro to, abychom o něco vyspěli a do toho nového dne vstoupili o něco moudřejší, než jsme byli dosud. Na okraj jednoho takového údolí nás potvůrka s názvem COVID-19 přivedla – zatím nevíme, jak bude hluboké a jak široké…
Mnozí lidé ví, a mnoho lidí více či méně tuší, že člověk není jenom stroj z masa a kostí, ale že má i duši, která jej propojuje s něčím neviditelným, čemu říkáme „to nad námi“. Všichni máme logicky starost o to, aby působením viru neutrpělo naše tělo. Ale co naše duše? Zde si vzpomínám na mou babičku, od které jsem coby dítko slýchával „nic na světě není jen tak mír nix dýr nix“. Ona to tak asi nemyslela, ale přeneseno do širšího kontextu to může znamenat, že ve Vesmíru, jehož jsme součástí, má všechno svůj důvod a místo. Od toho už je jen krůček k otázce, zda horská dráha vývoje není cílená na vývoj lidské duše. My lidé jsme totiž takoví, že když nám je dobře, užíváme si to, ale naše duše zakrňuje. Zato když nám je ouvej, otevírá se šance, že aspoň někteří do svého myšlení zahrneme nad rámec konzumních témat i širší souvislosti, a že do svého srdce kromě sebe vložíme i soucítění s ostatními – a také jakousi vnitřní potřebu pomáhat a přiložit ruku k dílu … „postavit se k pumpě“, jak zaznělo z úst vysokého ústavního činitele. Obojí – tj. přemýšlení o širších souvislostech, i soucítění a pomoc – jsou pomyslným hnojivem pro růst a rozkvět lidské duše. Údolí na cestě vývoje jsou tu mimo jiné proto, aby dala vyrůst lidské duši – aby ji přiblížila ostatním lidem, a posléze Bohu…


Ruce lidem
„Bůh nemá jiné ruce, než ty tvoje“, říkávala také moje babička. Jinými slovy, jsme to my, kdo si musí vyhrnout rukávy. Každý z nás má jiné možnosti, jiné schopnosti a jiné předpoklady. Mnoho lidí přišlo doslova přes noc o práci, a tedy o příjem. To je obzvláště za současných okolností hodně svízelná situace. Ale skrývá v sobě i šanci – poskytuje čas a prostor se naučit něco, co se může stát novým zdrojem příjmu. Já práci zatím mám – pracuji jako “ajťák”, byť momentálně z domova, pro jednu finanční instituci. Na chvíli mě dokonce zamrzelo, že se kvůli pracovnímu vytížení, a taky proto, že doma nemáme šicí stroj a vlastně neumím šít, nemůžu podílet na šití roušek. Pak mi ale došlo, že mé místo je prostě jinde, a že udržet v chodu bankovní systém, k čemuž svou prací přispívám, je za současné situace veledůležitý úkol – je těžko představitelné, co by následovalo, kdyby se zastavily banky.
Ať už jsme v jakékoliv situaci, pokusme se pokud možno s chladnou hlavou si udělat inventuru toho, co je potřeba. Klidně začněme u sebe – přece jenom nevíme, zda právě nás nemoc dočasně nevyřadí „z provozu“. Sepišme základní informace pro naše blízké – kde co najdou, hesla k telefonu, k počítači, k internetovému bankovnictví, k platebním kartám, k emailu, kód k trezoru.... Současně s tím si položme otázku, zda a jak bychom mohli pomoci komukoliv v blízkém či vzdálenějším okolí. Spektrum možností je široké – od každodenního zavolání staré mamince až po výpomoc při rozvozu potravin či roušek.
Začali jsme zmínkou o seminářích a opět jí skončíme… Na jiném z našich seminářů se učíme o fyzikálním principu precese (neboli „princip káči“ – když roztočíme káču, „vrtí“ se) a o tom, že to není jenom fyzikální princip, ale že má konkrétní dopady i do lidského života. V kontextu lidského života a konání princip precese říká toto:
Toho, co máš dělat, se nedočkáš nečinností. Nevíš-li co dělat, dělej cokoliv – tj. buď v pohybu. Jsi-li v pohybu, pak ve vhodný okamžik nastane příležitost, která tě odkloní, resp. nasměruje, tam, kde máš právě být.

Jsme v bodě A. Protože nevíme nic lepšího, domníváme se, že bychom měli dosáhnout cíle B a pohybujeme se směrem k němu. Díky tomu, že jsme v pohybu, se v bodě X vyskytne příležitost a vychýlí nás směrem k bodu C, který v dané situaci je (resp. může být), naším skutečným úkolem. Kdybychom nebyli v pohybu k domnělému cíli B, nedošli bychom do bodu X a nedostali příležitost…
Snad to nevyzní jako laciná rada – nemáte-li práci nebo nevíte-li, jak pomáhat, začněte jakkoliv – hlavně se uveďte do pohybu; tím otevíráte prostor pro příležitost. A co říci závěrem?
Pokusme se v tomto nesnadném období si uchovat čisté srdce beze strachu a jasnou mysl ve vědomí, že po “noci“ zase přijde „ráno“. Způsobem, který nám je blízký, ať už v myšlenkách, v pocitech, či v modlitbě, se s pokorou obracejme k Vyšší Moci – lhostejno, zda pro nás znamená Boha, Stvořitele, Vyšší Princip, Absolutní Esenci nebo něco jiného. A konečně tak, jak nám síly a životní situace dovolí, se pokusme přiložit své ruce k dílu ku pomoci sobě, svým blízkým, i svému okolí.

Část pátá, zveřejnění 9.4.2020 - Poselství Ing. Simony Stejskalové, lektorky oboru FYTOTERAPIE ve škole TILIA v Č. Budějovicích, lektorka letních pobytů školy pro studenty i veřejnost KOUZELNÉ BYLINKY, více o lektorce ZDE


Nebe je znovu vysoké a čisté, krajinu zahalilo ticho a uspěchané kroky lidí zpomalují. Od srdce k srdci je teď blízko a možná už dnes zaslechneme tichý hlas moudré Přírody, na který jsme zapomněli. To Velká Matka našich předků k nám v tomto Čase proměn vysílá rostlinné spojence a pomocníky, kteří nás nikdy neopustili a ani teď nás neopustí. Stačí jen naslouchat a důvěřovat.

 

VIDEO

ZŮSTAT PRAVDOU V DOBĚ KRIZE.

MOODY a jeho vyjádření k dnešní situaci.

O vzrůstajících obavách, kterým jako lidstvo čelíme. Užijte si jeho moudrost, laskavost, pokoru a vděčnost....

 

Část čtvrtá, zveřejnění 6.4.2020, MUDr. Tomáš LEBENHART: Můj pohled na pandemii

Lektor víkendového semináře" CO SKUTEČNĚ UZDRAVUJE?"

ve Škole přírodního léčení TILIA, více o lektorovi ZDE

Každé onemocnění na individuální rovině má svůj hlubší zdroj v psychice a emočním stavu mysli nemocného. Nemoc, chorobný příznak, obtíž i z nezdravotní oblasti jsou zákonitě v souladu s psychosomatikou. Dále často bývá ve hře ještě karma, tj. energetické vyrovnávání našeho odchýlení od božského řádu a své přirozenosti. Na současnou pandemii zprostředkovanou virem SARS CoVid 2 je možno hledět i tímto způsobem. Ano, i ona má svoji „psychosomatiku“ i komické důvody. Pouze nejde o individuální rovinu, nýbrž globální, resp. národní. Stmívá se. Přichází tma…
Před touto situací jsme jako západní civilizace byli mnohokráte varováni (naposledy např. Indiány kmene Kogi), avšak tato nesčetná varování jsme nebrali ve své většině dostatečně vážně. Vybraný typ běžného koronaviru byl naprogramován nepozemskými ajťáky. Mám o tom informace z několika nezávislých zdrojů, jež jsou schopni kvalitního channelingu. Tento velmi inteligentní program může být kdykoliv deaktivován. Vše záleží jak brzy a zda vůbec kritické množství populace pochopí jeho smysl! Zatím převažuje panika, chaos a soustředění na nepodstatné, zástupné věci (jako např. nošení roušek či usilovná práce na „léku“ a očkování).

Můžeme si všimnout, že si virus vybírá především lidi produktivního věku a bohaté části Země. Z hlediska národů lze detekovat jasnou karmickou stopu. Perská říše, Římská říše, Španělští dobyvatelé a Angličtí a Francouzští kolonizátoři, Němci… Bílí Američané. Ti všichni svou jangovou expanzí významně narušili energetickou rovnováhu našeho světa. Nastal čas vyrovnávání a pravdy. Poslední staletí život převážné části lidstva (té, tzv. civilizované a bohaté) ovládaly stínové energie arogance, nenasytnosti, lhostejnosti a setrvačnosti. Z člověka se stal opravdový predátor. Myslí si někdo, že většími predátory jsou tygři nebo žraloci? Vězte pak, že tygr či žralok napadne ročně několik desítek lidí a patrně k tomu má nějaký přirozený důvod. Z toho takové napadení nepřežijí jednotlivci. Za stejné období ovšem člověk zabije stovky tygrů a statisíce žraloků – a to buď ze zábavy, nebo pro obchod. Ani mikrosvět není naším nepřítelem. Je tady pro nás. Jednak nám umožňuje vůbec žít a také nám zprostředkovává pokyny shůry, když to vyjádřím trochu poeticky. Vše (včetně počasí, jež svými živlovými energiemi očišťuje planetu) stojí při nás při lidech. Vše je tu pro nás a jediní kdo nám škodí, jsme my sami! TO je třeba pochopit!
Zastavme se na chvíli u pozitivních dopadů, které již nyní můžeme pozorovat. Vidíme náhle zcela obnaženou nefunkčnost všech možných systémů. Jsem lékař, a proto zůstanu u systému, který dlouho a dobře znám. Již v roce 1970 jsem krátce pracoval jako student na velkém oddělení jedné velké pražské fakultní nemocnice. Vykonával jsem práci zřízence neboli sanitáře. Již tenkrát mne šokovalo několik případů smrti vyhladověním. Babička neměla sílu se sama nakrmit a tak jí bylo jídlo vždy odneseno, aniž by měl někdo čas nebo zájem ji 3x denně nakrmit. I dnes umírají lidé v našich nemocnicích na buněčnou podvýživu, i když jsou velmi obézní. Pumpujeme do nich jedy, které nazýváme léky… Mimo operativu a urgentní medicínu zdravotnictví nefunguje a nyní je to jen více vidět. Padají masky a odkrývá se holá pravda. A my si ve zmatku nasazujeme nefunkční roušky a zahalujeme se před neviditelným nebezpečím…
Jsme hluší a slepí. Spoléháme na svůj rozum a vsázíme na hmotu. Na soutěž a cítíme povinnost stále se zvyšující prosperity a navyšování majetku. Naše lhostejnost spočívá k nevnímání utrpení jiných lidí, zvířat a přírody. Jsme lhostejní a hluší i k vnitřní moudrosti dané nám Stvořitelem v genech. Ignorujeme vnitřní hlas a své pocity – jež jsou vždy pravdivé. Není totiž v možnostech mysli a rozumu rozeznat pravdu od nepravdy… a tak se děje, co se děje a čas harmonie uzrál. Teď ještě musíme my, lidé uzrát a dospět. Dospět do prostoty a plné důvěry v Život. Nesnažit se ho řídit a mít pod kontrolou, nýbrž oddat se mu. („Děj se vůle tvá, Pane, nikoliv má.“) Naše naprostá bezmoc vůči inteligentnímu viru je do očí bijící. Naší šancí je pochopit, složit (z hlediska programátorů legrační zbraně) a nastolit místo konkurence kooperaci. Hezky česky táhnout za jeden provaz a uvědomit si Jednotu lidstva a všeho…
Ještě několik praktických rad, abychom, přeci jen stoupli nohama na zem. Viru nemá rád teplo. Doporučení zní: Zateplujte se, zejména zevnitř. Pijte jen teplé nápoje, byť třeba jen vodu. Nic mraženého, studeného. Můžete jíst pálivé papričky, pepř, nejlépe kayenský – což jsou vlastně speciální papričky, jež vytvoří vnitřní teplotu. Viru má v sobě mj i program nestimulování vysoké teploty napadeného organizmu. Dále je dobré zvyšovat (lépe řečeno zinteligentňovat) protivirovou imunitu. Např. houbou Ganoderma Lucidum nebo-li Reishi. Já osobně každý den inhaluji koncentrovaný roztok MMS (24,5% chloritan sodný + 3,4% kyselina chlorovodíková. Může být i citrónová nebo hydrogensíran sodný). Poměr 1:1. Stačí 3+3 kapky a tři hluboké nádechy a výdechy vzniklého kysličníku chloričitého. Na sliznicích respiračního traktů spolehlivě zničí přítomné viry. V prevenci postačí jednou za den. Velmi se též preventivně osvědčuje Citomix – homeopatická komplexní informace. 2x denně 3 kuličky rozpustit v čistých ústech. Taktéž autopatie z vařeného dechu může být jek dobrou prevencí tak i léčbou. Kvalitní koloidní stříbro (kolem 20 ppm) je také dobrým pomocníkem. A samozřejmě vitamín C, nejlépe z přírodního zdroje, např. z rakytníkového extraktu a to v liposomální úpravě. Tedy obalený tukem, aby se pod žaludkem v tenkém střevu mohl vstřebat do krve. 3 gramy denně jako prevence stačí – ve třech dávkách, lépe po jídle. Je spousta dalších možností jak držet viry na uzdě a něco smysluplného dělat.
Důležitou roli má také hluboké dýchání a posilování energie plic a brzlíku. Několikrát za den si můžete ohnutými prsty zaklepat na oblast horní části hrudní kosti. Aktivujete si tak thymus (brzlík) jeden z imunitních orgánů. A když si zabubnujete pěstmi (jak to dělají gorily) na horní části hrudi (plicní hroty), aktivujete prokrvení plic. Velmi jednoduché je i ošetření korejskou tradiční metodou su-jok. Nějakým ostrým předmětem si můžete stimulovat energii plic a i horních cest dýchacích. Ty jsou na mapě ruky na vnitřní plošce palcového kořene, tzv. thenaru.
Všimněte si, kolik desítek tisíc lidí se v Číně a Korey uzdravilo. Oni se tam totiž léčí! Tradiční bylinnou medicínou, která zahrnuje i zdravou stravu. To se v západním světě neděje, protože je to nevědecké. Jak ubohý a nebezpečný argument našich odborníků. Chtěl bych zde vysvětlit pojem odborník a věda. Odborník (expert) velmi dobře rozumí dané oblasti. Má ji dobře prostudovanou a časem v ní získává zkušenosti a hromadí přečtenou či napsanou odbornou literaturu. Ve svém oboru se tedy vyzná mnohem lépe než ostatní lidé. Pokud ale zároveň nemá milující otevřené srdce a jeho základní úmysl není nezištně pomáhat, není takový znalec nikomu prospěšný. Totéž platí i o jakékoliv nauce a vědě jako takové. Dokonce to platí i o církvích a náboženských hnutích.
Opusťme tedy veškerá náboženství – včetně materiální vědy a hledejme Božství! A hledejme Ho v sobě! Pak může přijít jitro a světlo… Přeji nám všem klidnou mysl a oheň v srdci. Buďme srdeční i srdnatí. Mějme nádhernou vizi šťastného lidstva.


MUDr. Tomáš Lebenhart: Východ versus Západ

Ano, pandemie tradičně přicházejí z východu, konkrétně z přelidněných oblastí Číny. Největší pohromu ale způsobují u nás na západě. Proč?
Po mnoho desetiletí se západní země stále více a více oddělují od přirozenosti a naturality. Nejvíce se to nevyplácí právě v oblasti zdraví a zvládání chorob. Nynější drastická situace s podivně se chovajícím koronavirem mj i toto očividně prověřuje. Sbírám informace nejen z různých internetových vyjádření (tam dost přebírám), ale zejména ty autentické, tedy od lidí znalých tradičních léčebných systémů, někdy přímo z těch zemí (např. Srí Lanka).
Zatímco zde na západě je zdravotnictví v podstatě bezradné a omezuje se na epidemiologická a diagnostická opatření (to není špatně), léčba neexistuje. Lidé po tisících umírají před očima lékařů…
Na východě se ale nemocní lidé většinou (odhad z 80 %) léčí! Pomocí svých moudrých časem prověřených přírodních postupů a prostředků. Není v možnostech jednoho člověka tyto systémy zmapovat. Tak jen namátkou…
Čínská tradiční medicína má osvědčené bylinné směsi. A také výtažky z léčivých hub. A také je ve hře důležitý faktor, a sice výživa. Až půvabný je zdokumentovaný případ 103leté Číňanky, která se z koronavirové infekce uzdravila za pět dní. Její imunitní systém musel být navzdory věku v dobré kondici. Řekl bych, že skromná strava a klidná mysl zde hraje hlavní roli.
Např. v Nepálu se zatím všichni nakažení uzdravili. A asi to není jen čistým vzduchem. V některých zemích se používá také vykuřování prostor různými mocnými bylinami. Např. takto je ošetřován celý Turkmenistán – na základě nařízení prezidenta. Kadidlo z Ománu má jistě také svůj smysl, bílá a černá šalvěj, levandule, a mnohé další lokální (někdy šamanské) byliny. Západní myšlení je tak materiálně a racionálně zaměřené, že tyto fungující procesy nechápe a ani nechce.
Velký význam má pro boj s viry vitamín C – nejlépe v liposomální formě, kdy je nejlépe tělem využit. 3-4 gramy denně pro dospělého by mělo být v prevenci a podpoře léčby dostatečné. Dále např. badyán, lékořice, žen šen, reishi – je z čeho si vybrat. To je jen namátkou z toho, co zde je dostupné. Mám dobrý typ na ayurvédské směsi, které jsou z hlediska koronavirové infekce důležité: jde o ajurvédské směsi, jež dobře znám - Aur Fresh (Phylantus embica, indicky Amalaki, srílansky Neli), extrémní působení na protiinfekční imunitu. Dále Ayur Cold (anathoda vasica – hlavní bylina) – podpora energie a odolnosti plic. Ale také obyčejná syrová cibule nebo česnek nebo i křen (náš žen šen) mají jistě smysl. S čerstvě rozkrojenou cibulí můžete spát. Ta nejlepší noční společnost v této době…
Zásadní význam v prevenci – a to obecné dlouhodobé, ale i v krátkodobé má rázné omezení příjmu sacharidů, zejména těch koncentrovaných, tedy cukru a škrobu. Za podstatné v této neblahé situaci (možno mluvit o selhání snad všech západních civilizačních vymožeností) je také to, že v tzv. třetím světě jsou celé věky zvyklí se vyrovnávat s nejrůznějšími infekcemi včetně parazitárních. Což u nás jaksi ne. Západní medicína se neumí vyrovnat ani s kandidou nebo Borrelií. To je realita. A tak si myslím, že tato pandemie („poslaná“ nám z východu) nás má i v tomto smyslu probrat. No, uvidíme…
Neodpustím si ještě jeden postřeh…. I Západ disponuje vysoce účinnými prostředky k uzdravení. Např. informační léčbu (homeopatie, autopatie, Bachovy esence, fyziologická regulační medicína, aj.), chlorové netoxické sloučeniny (MMS, CDS…). I na západě rostou léčivé byliny a bylinářské tradice… Tyto tzv. „alternativy“ ale vládnoucím systémem uznávány a bohužel jsou i zakazovány a zesměšňovány. Agresivní farma průmysl působí ve svůj prospěch. Nikoliv prospěch nemocných. Tento fenomén ve východním světě nenalezneme. Ve všech těchto zemích je tradiční medicína respektována nebo dokonce ctěna. Dokonce i v komunistické Číně nebo i v Rusku, zejména na Sibiři. U nás v západní civilizaci je samozřejmostí neúcta k osvědčeným tradicím. To se projevovali již od středověku, ovládaném katolicismem a inkvizicí. Tuto sveřepou štafetu převzala vědecká medicína.
Upřímně vám říkám, že bych si teď připadal bezpečněji a radostněji na Srí Lance. Ale lety jsou zrušeny a tak i já jsem nucen směřovat do větší pokory…

                               část třetí, zveřejnění dne 1.4.2020:     Asha Ra-Sheeba 2020

"Babi, co se stalo na planetě Zemi tenkrát v roce 2020?"

"Chlapče, virus strachu byl aktivován, aby ovládl celý svět. Lidstvo se rozdělilo na Vědomé a Nevědomé. A vznikl chaos, ve kterém si málokdo všiml, co se skutečně v pozadí děje. Nevědomí byli příliš zaměstnáni sledováním čísel, šířením strachu a hádáním se mezi sebou. Drželi se tak vzájemně na nejnižší úrovni, kde strádal jejich duch i tělo. Jejich pozornost směřovala k programu přežití, který byl tenkrát ještě aktivní a probouzel v nich pudové jednání na nejnižší úrovni.

Vědomí se jim snažili pomoci, ale i pro ně byl mistrovský kousek zachovat si svou úroveň vědomí ve vtahujícím víru energie, která se šířila ve společné mysli celou planetou Zemí. Pro lidstvo to byla velká rána. Ne v množství škod na tělech fyzických, ale rozsahem ran na úrovni ducha. Přitom stačilo jen zachovat klid a pustit Lásku do svých srdcí. Protože tam kde je Láska, není místo pro strach ani nemoc. Chlapče, skutečná Láska je čistá moc, která svou přítomností dokáže měnit celý svět, vyplnit ho sama sebou a přímo v něm vytvořit nový. Vždyť tak jsi vznikl i ty."

"A proč bylo pro ně tak těžké ji přivolat?"

"Protože byli odpojení od Zdroje, který je stvořil, chlapče."

"Co se tedy stalo babi, že jsme my po tom všem tady, že lidstvo úplně nezaniklo?"

"O tom ti povím zase příště maličký. Teď pojďme spát."

zdroj Internet

________________________________________________________________________

Milý Koronavire – dopis, který by si měl přečíst každý, autorka: Venuše Rybová, zdroj: Internet

Milý Koronavire, moc tě zdravím z České republiky.

Osobně se neznáme a budu moc vděčná, když to tak zůstane. Už pár dní o tobě přemýšlím, mimo jiné si říkám, zda rád dostáváš dopisy. Jestli jsi jako já, tak je miluješ, jsi prostě ten typ, co má rád blízká i vzdálená setkání. Nebo se pletu? Není nad to otevřít schránku a najít v ní psaní. Tím nemyslím dopis od úřadů, to asi nemáš rád ani ty. Zvlášť když v něm stojí černé na bílém, že tě všichni nenávidí, bojí se tě a schovávají se před tebou. Já mluvím o přátelském dopise, od někoho, kdo tě chápe a rozumí tomu, co chceš říct, od někoho, kdo tě nesoudí. Takový bych ti ráda dnes napsala.

Víš, všichni jsme doufali, že se nás netýkáš a týkat nebudeš. Co by se taky nám v Evropě mohlo stát. Mysleli jsme si, že jsi nějakou čínskou netopýří záležitostí. I já jsem si tak trochu dělala legraci z tvé existence. Omlouvám se ti! To byla nejspíš moje pýcha. Ale zdá se, že ty nejsi z těch, co se stáhnou kvůli výsměchu druhých. Jsi silný a v Evropě jsi dokázal velké věci.

Moudří říkají, že když nás něco bolí, tělo nás upozorňuje na to, že máme něco změnit. Bolest je signál, že je čas přehodnotit svůj život. Něco na tom jistě bude. Ty už jsi způsobil velmi mnoho bolesti a opakovaně nás nutíš měnit vnitřní hodnoty a postoje.

Víš, upřímně ti musím napsat, že mě bolí smrt, kterou způsobuješ na zranitelných starých lidech. Víš, já je před sebou úplně vidím. Dusí se, protože jsi jim napadl plíce, opuštění, odříznutí od svých rodin. Ta bolest, co způsobuješ, je doslova hmatatelná. Takto nechce umírat nikdo. To bys měl vědět. I když ti musím napsat, že tvoje přítomnost je šance pro nás všechny. Ta bolest, co nám působíš, je způsob varování a to děláš skvěle. Také se tě bojím.

Ale necítím se paralyzovaná. Cítím naději, naději na změnu, naději, kterou jsem dlouho necítila. Jsi katarzí pro lidstvo jako celek. Přemýšlím o tobě denně, o tom, co nám přinášíš a co nám vezmeš. Jak oklešťuješ naši duši až ke samotné dřeni. Ptám se, jakou cenu budeme muset zaplatit za změnu v našich životech, kterou nám dost drsně přinášíš. Necítím k tobě nenávist. Ty tu jsi, protože jsme si o to řekli.

Víš, co mě na tobě fascinuje, jak jsi krásný. Je to trochu rozpor. Jsi nebezpečný, neštítíš se zabít, ale když vidím tvé snímky pod mikroskopem, říkám si, jak krásný jsi vir. No opravdu, to není lichotka. I dětem ses na obrázku líbil.

A víš co, dokázal jsi velké věci. Tedy pokud se snažím vnímat tvoji přítomnost jako dar a ne jako trest. Dnes mi jeden starý pán říkal, že jsi trestem od Boha, já říkám, že jsi darem od Boha. Tedy můžeš být, pokud to dokážeme vzít za správný konec.

Dokázal jsi víc než všichni duchovní vůdci za posledních sto let. Ovlivnil jsi duši milionů lidí. Zavřel jsi nám bary, restaurace, kina, divadla i nákupní centra a vrátil jsi nás k sobě. Nás neohrožené bohaté lidi, žijící v blahobytu. Najednou cítíme tlukot svého srdce a zkoumáme svůj dech. Cítíme svůj strach a nejistotu. Už nejsme nesmrtelní, ale jsme zranitelní. Jsme díky tomu tady a teď. Cukrátka a třpytky světa zmizely. Ulice jsou tiché, prázdné. Najednou víme, že to nejdůležitější není stav našeho konta, že náš manžel nebo manželka jsou prostě báječní, protože když si uvědomíme, že bys nám je mohl vzít, rázem víme, že všechny ty hádky o špinavých ponožkách uprostřed koupelny, všechny ty slovní přestřelky a pocity ublížení, že to všechno bylo hloupé a nepodstatné.

Dívám se na tvoji fotku a vidím to všechno, co jsem kdy udělala špatně a vím, že teď v této situaci, kdy jsi mě zavřel doma se 4 dětmi, se vracím k tomu, kdo opravdu jsem. Vracím se k tomu, kdo jsou moje děti a co skutečně potřebují, a i když jsem i před pandemií byla s dětmi hodně, stejně je to pro mě drsná lekce. Někdy je to strašidelné, to mi věř. Ale nezlobím se na tebe, vím, že jsem to dávno potřebovala a věřím, že nejenom já.

Donutil jsi světové vlády zavřít továrny a všichni se rázem diví, jak neznají své děti, manželské partnery, jak s nimi neumí vycházet a trávit s nimi čas, jak těžké je být jako rodina celé dny spolu. Jsme překvapeni, že se nad velkými městy ukazuje modré nebe, které bylo ještě nedávno ukryto v oblacích smogu a špíny. Ten pocit, nevzbudit se do šedi, ale vidět sluneční paprsky. To muselo být pro obyvatele Číny jako zázrak.

A v Itálii? Víš, tam tedy řádíš na můj vkus až moc… nebudu ti do toho mluvit, ale potěšil jsi mě delfíny v Benátkách. Když jsem byla před pár lety v Benátkách, nic jsem o tobě nevěděla a nikdy by mě nenapadlo, že tak krásné místo projde tak těžkou zkouškou. Jinak přírodě se tichost, která v benátských kanálech nastala, moc zamlouvá. Voda je průzračnější a zvědavé labutě proplouvají městem, aby si nerušeně prohlédli ta místa, kam se dříve neodvážily. Itálie je krásná země, chápu, že se ti tam líbí, ale prosím, nemohl bys ji už nechat být? Je to jen přátelský návrh. Nechci tě naštvat.

A u nás v Čechách? Žasnu, jak odkrýváš štědrost našeho národa, jeho pohotovost a ochotu nezištně pomáhat. Kdybys to viděl. Celý národ šije roušky. Nepadli jsme na kolena a nečekáme, co nám kdo dá! Šijeme nejen pro sebe, celé dlouhé dny běží šicí stroje a lidé z vlastních zdrojů šijí pro nemocnice, domovy důchodců nebo své sousedy. Děkuji ti za tuhle lekci.

Děkuji, že vidím, že můj národ je plný dobrých lidí. Já vím, co si myslíš. Nejsou takoví všichni, ale to dobro je teď hmatatelné a voní vzduchem jako první květy hyacintů. Mimochodem měl bys vědět, že hyacinty a jejich vůni miluji, stejně jako vůni šeříku. Vidíš, i to je jedna z věcí, kterou jsi za pár týdnů dokázal. Lidé sdílejí své fotky z přírody s popisem, jak blaženě jim venku bylo.

Zavřel jsi nás v našich domech, a tak si teď vážíme každé procházky, každého slunečního paprsku, každého odstínu jarní zelené. Donutil jsi nás nasadit si roušky a skrýt svoji tvář. Daleko víc se teď dívám lidem do očí a jsem překvapená, jak krásné oči jsou a kolik toho umí říct. Měla jsem kamaráda, nevím, kde mu je teď konec a ten, když se mi díval do očí, říkával, zda vím, že oči lépe mluví, než vidí. Teď si na něj často vzpomenu, když vidím oči, jak se usmívají, oči, jak mají strach, oči, jejichž majitel má starosti. Ukazuješ nám, že se máme víc dívat na krásu, která je uvnitř druhých. Víc než na krásu tváře, kterou jsi nám schoval za roušky.

A ještě k tomu šití. To ti musím taky napsat, než na to zapomenu. Dnes mi psala jedna kamarádka, že si říkala, že se letos naučí šít…no a šup…tys jí to splnil. Šije roušky pro potřebné a jde jí to skvěle.

A mně jsi taky něco dal. Smíření. To především. Jistoty neexistují. Smysl je v tom dávat lásku všude, kde má moje ruka moc to udělat. Také odhaluješ povahu lidí v mém okolí, to je myslím hodně cenná zkušenost.

Víš, moc bych si přála, abyses naší rodině vyhnul, abys v naší zemi nezabíjel, abychom tvoji lekci pochopili a přijali rychle, a tak jsi mohl odejít. Snad to dokážeme. Jasně, že se o svoji rodinu bojím, bojím se o svoje kamarády, co řídí tramvaje, pracují v nemocnicích nebo sedí za pokladnou v obchodech, ale díky tomu strachu vím, kde je moje místo. Zase častěji peču chleba, to víš, snažíme se tě nepotkat. Prý brouzdáš obchoďáky a máš rád taková ta madla u nákupních vozíků. Častěji s dětmi maluji a hraji stolní hry, a ještě víc miluji místo, kde žiji. Chci ti prostě jen říct, že nejsem z těch, co tě vidí jen černě.

Ukázal jsi nám všem, v jak křehké bublině žijeme a jak nikdy nevíme, jaké bude naše zítra, ukázal jsi nám, že dnešek je důležitý a že čas je vzácný a naše rodiny mají vědět, jak moc je milujeme.

Doufám, že tě dopis potěší a porozumíš, proč ti ho píšu. A také doufám, že budeš respektovat vládní nařízení a budeš se pohybovat venku jen s rouškou. Chráníš tak sebe i druhé. Kdybys nemohl sehnat, napiš a já ti nějakou také ušiji.

S úctou, respektem a vděčně Venuše

 

část druhá, zveřejněna dne 26.3.2020:      Alice Bláhová, lektorka metody EFT (techniky emoční svobody) ve škole TILIA v Č. Budějovicích

EFT proti koronaviru a celkově na posílení imunity

Imunitu oslabuje stres. Strach, že člověk onemocní, je pro tělo stres. Strach, ať už je jakkoli velký, nemá schopnost nás ubránit před nemocemi. Je to dokonce přesně naopak. Čím větší strach člověk zažívá, tím víc je jeho imunitní systém oslaben. A z hlediska Zákona přitažlivosti to, na co myslíme, tím se stáváme.

Naše tělo poslouchá naše myšlenky. Máme-li v myšlenkách strach z nákazy, mozek se zabývá nákazou, strachem a startuje stresový režim. Pojďme opět nastolit harmonii a vnitřní klid.

Podrobně jsou afirmace popsány ZDE a můžete pojem "strach z koronaviru" zaměnit za jakýkoukoli jinou afirmaci např. "bolest ramene"...

více o lektorce ZDE

Ing. Adriána Kašparová - lektorka semináře "výroba přírodní kosmetiky a léčivých bylinných preparátů" v Č. Budějovicích a v Praze

Zde máte její 2 typy, jak si vyrobit domácí desinfekci:

Desinfekce č. 1:

90 ml nejméně 60% alkoholu smíchejte s cca 10ml alespoň 3%peroxidu ( jedna lžíce). Nalejte do rozprašovače a používejte kdekoliv na cokoliv jako desinfekci. Můžete i na ruce (doporučuji před tím ruce umýt mýdlem, pokud je to možné).

Je možné i do tohoto prostředku doplnit esenciální oleje viz níže desinfekce č. 2.

Desinfekce č. 2 =  3v1:

60 ml alespoň 40% alkoholu smíchejte s 20 ml alespoň 3%peroxidu (jsou to 2 lžíce) a přidejte:

20 ml vody a jednu lžičku jakéhokoliv oleje (řepkový...) do uvedené směsi přidejte cca100 kapek nějakého z níže uvedených esenciálních olejů (nebo jejich kombinaci, aby výsledné množsví bylo cca 100 kapek).

Můžete použít: nejlépe - Tea tree, Rosalina, Smrk, Citronela, Borovice     nebo také - Jalovec, Cedr, Pačuli, Cypřiš, Grep, Geránium

Máte jich tam více, jsou opravdu účinné, nejsou drahé a jsou dostupné. Navíc budete pěkně vonět.

Opět vše smíchejte dohromady, nalejte do rozprašovače a používejte. Nezapomeňte před použitím vždy protřepat. Desinfekci č. 2 můžete používat i jako vůni domova a osvěžovač vzduchu i jako deodorant (prostě se tím před odchodem z domova, nebo po příchodu postříkejte).

Kdo má doma glycerin může tam přidat lžičku gylcerínu, přípravek bude navíc hydratační.

Takže máte desinfekci, deodorant a osvěžovač vzduchu v jednom = 3v1.

Miluji, když se dá produkt využít na více způsobů a ještě je jednoduchý.

Přejieme vám krásné chvíle s tvořením vlastních desinfekčních prostředků.    Více o lektorce ZDE.

část první - zveřejněna 23.3.2020:    Italský básník Andrea Melis Parolaio nabízí krátký text pro zamyšlení i potěšení:

Nejvíce kontaminovaný povrch bylo naše srdce. Tento virus je dar země. Zastavil svět, přinutil nás podívat se do sebe a kolem sebe. Snížil na polovinu znečištění ve velkých zemích. Naučí nás mnoho. Uvidíte. Někdy přichází Kristus, jindy je to Bůh stejně neviditelný a mikroskopický, který nám říká o nové potřebné lidskosti. Pokud počítáme mrtvé, je to nezbytná cena. Naslepo jsme nemohli jít dál. Toto je virus pro meditaci. Buďme vděční, že se můžeme zastavit, být s našimi dětmi, myslet s láskou na staré, slabé, ohrožené. Hodnotu věcí chápeme, když nám chybí. Virus, který nám bere možnost obejmout druhého, přišel, aby nás zachránil. A neodejde, dokud to nepochopíme. Zůstat doma a otevřít si srdce – to udělá virus užitečným. A ještě více jít do lesa, kontemplovat moře, sednout si a pozorovat řeku, abychom si připomněli, že příroda je domov, dnes více než jindy. Pokud z takového útěku uděláme vakcínu proti strachu, posvětíme tím i práci a námahy lékařů, zdravotních sester a tolika dalších.    Zdroj - z internetu.

Konstelace - koronavir jako symptom (italská verze)

Postavili jsme konstelaci na téma koronoviru. Proč přišel? Co přináší? Co máme dělat? Ukázalo se nám následující:

1) Korona vir je symptom. Není ani zlý ani dobrý. Je to důsledek porušení zákonitosti řádu života. Jako gravitace - když zakopneš, spadneš. Přišel (byl aktivován) protože došlo k porušení rovnováhy. Je jako program. Přišel lidi a život zachránit, ne zničit. Lidé jako jednotlivci i společnost se ocitli mimo rovnováhu. Je potřeba posun. Něco je vylučováno, potlačováno nebo to nemá své místo.

2) Dotýká se všech. Vyžaduje individuální změnu. Strach sice nikomu nepomůže, ale vir nezajímá. Nejvíc ho přitahují Ti, kteří se myslí, že se jich to netýká. Týká se všech. A dotkne se každého. Někoho dříve, někoho později.

3) Individuálně je nástrojem pro vývojový posun vědomí jednotlivce. Učí každého uvidět, kým ve skutečnosti je. Ne tím kým by chtěl být, ale tím kým skutečně je – tj. člověkem se svými strachy, myšlenkami, touhami, pudy... Přišel nás doslova „vysvléci do naha“. Kdo se bude bránit, toho vysvleče silou. Je hodně silný. Skrze posun všech jednotlivců přináší změnu společnosti.

4) Je potřeba se přijmout jaký jsem. To je první krok. Další úrovní je přijetí koronaviru - uvědomí, že koronavirus přišel v souladu s vyšším řádem. Není to špatně ani dobře. Přišel, protože došlo k porušení rovnováhy a tak je potřeba ji opět nastolit.

5) Učí nás přijetí života takového jaký je. Ne takového jaký bychom ho chtěli mít. To nás učí úctě, pokoře a vděčnosti. A to nám dává sílu být sami sebou a přijmout svoji odpovědnost.

6) Je to příležitost. Pokud by nepřišel, život na Zemi by byl ohrožen. Jedná se o ochranu života na zemi. Z pohledu vědomí se jedná o vývojový posun. Z pohledu energiií o „navýšení vibrací“. Pokud nepochopíme a symptomu se zbavíme „technicky“, přijdou další, silnější (z pohledu našince horší.)

Co máme dělat? Co se máme naučit? Co pomůže?

1) Základní vnitřní ochranou je symptom přijmout. Dát mu místo a úctu, která mu náleží. Je tady. Je to součást reality. Patří k nám a možná navždy. Nic nesmí být vylučováno. „Odmítaného chleba největší krajíc.“

2) Vnější ochrana – integrita je potřeba, pokud nemoc propukne. „Když hoří, nejdříve hasím a pak až se dívám, co je to pro mě za zprávu.“ Požár ale zatím nepropukl. Stále je ještě čas zapracovat na přístupu. Individuální vědomé vystavování se nebezpečí je přitahování si symtomu. Bránit se pouze technicky - slepá víra pouze ve vědu - je ignorací hlubšího poznání.

3) Je to příležitost ke změně. Učí nás přijetí sebe, druhých a světa v realé podobě. A tím přijetí osobní odpovědnosti vůči sobě i druhým. Když pochopíme, může odeznít. Pokud ho nepřijmeme a vytlačíme ho bojem - technicky, přijde jiný, silnější. Postupně v dalších vlnách.

Závěr:

Protagonista (člověk, stát,… ) je vždy vnitřně aktivní v tom mít nebo nemít symptom. Tj. buď si ho aktivně přitahuje, udržuje nebo se snaží aktivně porozumět, co symptom znamená a v důsledku této aktivity pak symptom mizí. Výjimkou jsou pouze děti. Ty se samy vysvobodit nemohou. Ty mohou vysvobodit jedině jejich rodiče. (Je více než zajímavé, že tento symptom nechává děti více méně bez povšimnutí, zatímco jiné virové empidemi postihují právě nejvíce děti.)

Korona virus je evidentně symptomem starší generace – starých vzorců a struktur (nemyslím to pejorativně). Což je s ohledem na to, že se jedná o symptom „společensky vývojový“ pochopitelné. Starší generace má s přijetím "nového paradigmatu" obecně podstatně větší problém než děti a mládež. Starší generace je více solidární se zaběhlými pořádky a brání se změně. Život je ale jedna velká, neustálá změna, to je třeba také přijmout.

Další kvalitou symptomu koronavirus je jeho „úpornost“ - nechce se nechat vyléčit. Z konstelačního pohledu je to ale příležitost podívat se na hlubší souvislosti. Symptom nepustí, dokud nevykoná svoji práci. Můžeme to vnímat jako neštěstí, stejně jako milost projevenou v příležitosti.

Je důležité také vidět a dát úctu té části těla, která symptom nese a dát jí úctu. V případě korona viru jsou to plíce, orgán, který nese esenci vnímání svobody – „svobodně se nadechnout“.

Symptomu je nutné vzdát úctu, bez toho není změna možná. Pokud je symptom vytlačen silou (např. léky, operací), aniž by byl pochopen, objeví se symptom nový a horší. Platí zde věta: „Miluj svůj symptom, je to brána na tvé cestě.“

Použitá lieratura:

Pavlčák, Igor; Kunclová Martina: Symptom ve službě

Helinnger, Bert: Skrytá Symetrie lásky

Zdroj: Internet

POKRAČOVÁNÍ - PŘÍSPĚVKY OD ČÁSTI 11  ZDE