JE ČAS NA ZMĚNU

Přednáška pro odbornou i laickou veřejnost.