Miroslav Hrabica | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

MIROSLAV HRABICA

CO JE V MÉM ŽIVOTĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

 

 

Pane Hrabico, jak byste nejvýstižněji popsal, co je ve vašem životě nejdůležitější?

Životní partner - má manželka, neboť naše vzájemná láska a podpora je základnou pro vše ostatní, co v životě dělám(e). Bezpečný příjemný životní přístav mít a díky němu laskavě i slušně pro všeobecné blaho žít.

MIROSLAV HRABICA - autor knih o zdraví a lidském hledání, který svými citlivými slovy pozitivně koriguje myšlení a následně i jednání člověka. Jeho rady a moudré myšlenky čistí a posilují duše nemocných i trpících a s přispěním jeho hřejivých rukou také léčí jejich těla. Otevírá srdce posluchačů též laskavým humorem. Jeho knihy jsou příležitostí pro krásné viditelné přeměny všech lidí. Láska k člověku, kterou vyzařuje, je výjimečná. Nezapomenete na setkání s ním, ani na hlubokou moudrost a poetiku, kterou najdete v každé z jeho nesčetných knih. Více o autorovi odpovědi na www.hrabica.cz

ZPĚT na blogové příspěvky