Petra Nel Smolová | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

Petra Nel SMOLOVÁ - karmická astroložka

Jak rozlišit PRAVDU a LEŽ? Jak se vyhnout MANIPULACI?

1. Paní Nel, co je hlavním posláním karmické astrologie v každodenním životě?

Mohu mluvit za sebe, jak s karmickou astrologií zacházím. Využívám ji k tomu, aby člověk uviděl souvislosti a mohl tím rozvíjet svou osobnost. Dokázal překonat svá traumata, strachy a nalezl v sobě sílu, aby rozvíjel pozitivní stránky své osobnosti. Vždy máme v sobě a v osudu něco dobré, jen záleží, jestli to využijeme a rozvineme. Je to hodně o důvěře v sebe sama. Abych mohl věřit sám sobě, potřebuji se poznat se vším všudy, tedy i se strachy. Když vím, s čím v sobě zacházím mohu snadněji směřovat k rozvoji a rozpoznat nezdary a jednat tak, aby se neuskutečnily. Pokud znám své citlivé místo, své zranění, vědomě reaguji na nové podněty. Přestávám se bát zranění, které nevím odkud pochází a nechápu jeho význam. Je to vždy o výzvě. Všichni to známe - když se poohlédneme do svého života, zjistíme, že ty nejdůležitější a nejinspirativnější situace byly ty, které byly náročné a bolestné.

Nemusí to být ale stále, můžeme se učit a vyvíjet i bez těžkých zkoušek. Je to o vědomé práci na sobě. Již nepotřebuji bolestnou situaci, abych něco pochopil, ale už mi stačí situace, ve které dokáži vidět inspiraci a pochopení. V tomto případě stačí jen informace a pak následně postačí myšlenka. To vede ke stále větší citlivosti k poznání a vývoji sama sebe. Učební lekce a vývoj tak jde jemnějším způsobem. Člověku může život prožívat radostnější a lehčeji. K tomu se snažím využívat astrologii. Propojuji astrologii právě s vývojem člověka a nabízím praktické návody, jak si poradit v každodenním životě s náročnými situacemi. Vedu klienty k nalezení své vlastní síly. K tomu potřebují znát, co, jak a proč funguje.

2. V současné době je slovo „pravda“ pro hodně lidí relativním pojmem. Jsme zaplaveni mnoha kontroverzními zprávami, společností jsou přijímány věci před pár lety ještě nepřijatelné, lidi se ztrácí v tom, co je a co není pravda, a to se všemi důsledky. Jak odlišit pravdu a lež, jak se vyhnout manipulaci?

Ano, to se děje, je na nás vypouštěno velmi mnoho informací a naše mysl zpracovává vědomě i nevědomě veškeré informace, které se kolem nás objevují. Reklama kolem nás na každém kroku, zprávy z celého světa, spousta tvrzení. Rychlost výměny informací se několikrát zrychlila díky technologiím. Náš mozek však zůstal stále stejný. Naše vědomí se ale rychle mění stejně tak jako technologie. Pro naši dobu je potřeba naučit se používat svou mysl vědomě, tedy umět třídit a rozhodovat, jakými informacemi nechám ovlivňovat svou mysl a jak očistit své nevědomí. Jak pracovat se svým nevědomím, kam se vše ukládá. Jak rozpoznat pravdu od lži. To nás vede k tomu, abychom poznali podstatu věci. Z čeho vycházíme, abychom znali, jak fungují energie, univerzální zákonitosti, a především se stali svobodnými a sebevědomými lidmi. Když znám sebe, nepotřebuji si nic dokazovat či zavděčovat se, pak nelze se mnou manipulovat. Nejsem na ničem závislý a reaguji pravdivě, tedy autenticky. Když žijeme pravdu sami k sobě, vždy poznáme pravdu. Přirozeně naše energie kolem nás zapříčiní, že lež je velmi záhy ukázána, možno i „náhodou“. Zároveň v sobě máme takový radar. Uprostřed hrudi, na prsou si můžete všímat určitého „šimrání, nepříjemného pocitu“. To je reakce, když vám někdo říká lež. Když se na hrudi rozleje příjemné teplo, je vám říkána pravdu. Můžeme dát na pocit a důvěřovat sami sobě. Je to tedy opět o tom, že je potřeba rozvíjet sám sebe. Je to o nás.

3. Ve svých přednáškách i horoskopech mluvíte i o nepříjemných tématech. Přesto do nich nikdy nevnášíte strach a beznaděj, naopak přinášíte do života optimismus. Proč je pro vás právě tento postoj důležitý?

Má to několik příčin. Když prozrazuji něco z mého poznání, je to o tom, že každá negativní situace, pocit, pracuje pro světlo. Vše vychází ze světla a tma nás učí v sobě zvětšovat a aktivovat více světla, víry a naděje. Z toho plyne, že strach a tma je také světlo. Nebo lze i říct, že strachy a tma neexistují, je to výplod naší mysli, naší reakce. Představte si, že máte žárovku na 60 W a do té žárovky je puštěno 100 W. Co se stane? Praskne, protože na to není uzpůsobena. Stejně tak, když je do nás „puštěno“ více energie - světla, zareagujeme negativně, protože s takovou silou neumíme pracovat a v prvním reakci to vynese strachy a destrukci. Postupně se s tím učíme zacházet, až se dostaneme do kultivování této silné energie. Nahlížím proto na to, co se děje, z jiného úhlu pohledu. Já sama jsme někdy překvapena, že vždy dojde k optimistickému pohledu. Přestože by rozum možná říkal něco jiného. Tím, že má mysl se napojuje na informační pole kosmického vědomí, vidím vše z větší perspektivy. Je to velmi těžké vysvětlit. Nedokážu vám vysvětlit, proč to tak je, prostě cítím, že to tak je. Vidím to v obrazech, příbězích, v symbolech a metaforách a snažím se to přeložit do srozumitelnosti pro lidi. Je to přirozený vývoj lidského vědomí, že se jednou setkáte s temnotou a dokážete k ní pocítit lásku, milovat ji a tím se pro vás rozpouští. Jde to, je to možné, a proto předávám to, co je možné. Nalézt ve všem světlo, ponaučení a umět z toho vytěžit to dobré.
Máme v sobě lidskou a božskou přirozenost. Lidská přirozenost podléhá strachům o svou existenci, traumatům a obavám. Božská přirozenost má v sobě stále světlo, moudrost a potřebu vývoje, aby se navrátila do světla. Aby prosvětlila lidskou přirozenost a stala se také světlem a láskou. Blažeností.
Když na život nahlížíme jako na celek viditelného a neviditelného světa, zůstane v nás vždy naděje a optimismus. V druhých tak aktivujeme božskou přirozenost, na kterou se mohou rozpomenout a spojit se s ní. Mé poslání je vést druhé k procítění vlastní božské podstaty v sobě.

Petra Nel Smolová – životopis

Vítám Vás milí poutníci mezi světy.

Mou doménou je porozumění vesmírným a pozemským zákonitostem, které se střetávají v astrologii, aby pomohly v člověku probudit jeho pravý potenciál, jenž ho dovede až k probuzení vlastního božství v sobě. Jsme uvnitř ve vesmíru (ve smíru) a zároveň vesmír je v nás. Jsme vzájemně propojeni a to co se děje ve hvězdách, to se zároveň děje i uvnitř nás. V nás samotných je celý vesmír a proto rezonujeme na pohyby planet.
Astrologii jsem začala studovat v roce 1997. Od 17. 10. 2005 se astrologii a terapeutické práci věnuji profesně. Díky spojení astrologie a vlastní zvolené cesty sebepoznání, která mi odhalovala tajemství o mně, se mi postupně otevíralo vědomí. Díky této cestě se mi dostalo probuzení mých darů. Astrologie, bez pochopení hlubokých principů těla, mysli, duše, psyché, fyzikálních zákonitostí a celistvosti stvoření, zůstává pouhou technikou. Proto mě nejvíce oslovila karmická astrologie, která odhaluje příčinu a následek, vede k pochopení vlastního života, možnému vysvobození vyrovnání karmy, probuzení potenciálu a darů. K tomu používám různé techniky: meditace, konstelace, rituály a působení Světla.

Vytvořila jsem desítky prožitkových seminářů a meditačních večerů, kde učím jak porozumět sám sobě, zákonitostem života, jak zacházet sám se sebou a v každodennosti vše používat. Což je nejdůležitější součástí poznání, praktikovat v životě, jinak poznání zůstává pouhou informací. Zároveň pracuji s tématy, které jsou v dané chvíli, z pohledu kolektivního vědomí, nejaktivnější. Kvalitu času popisuji v pravidelných týdenních horoskopech.

Důležitou součástí je pro mě zpětná vazba mých klientů, tam nacházím velké obohacení a projevení nekonečné pestrosti života. Jak jeden aspekt se může projevit nesčetnými způsoby. Proto je pro mě velmi důležitý individuální přístup ke každému klientovi. Jsem vděčná, že se klienti ke mně vrací a já mohu pozorovat jejich vývoj. Zkušenosti dále prohlubují můj vhled do horoskopů a do práce s klienty při seminářích.
Uvnitř nás je vědomá bytost (Duch), která je stále spojena s božstvím. Bohužel je překryta různými mentálními vzorci, strachy, traumaty, iluzemi, domněnkami, které jsme nasbírali zkušenostmi během různých životů. Právě v horoskopu každého člověka je zapsána minulost, přítomnost a budoucnost. Porozuměním a odhalením těchto vrstev, které překrývají naše božství v nás, se stáváme probuzenými, vědomími lidmi, kteří využívají svůj potenciál. Stávající se zářícími bytostmi na Zemi, úspěšnými lidmi, kteří obohacují a inspirují druhé. Stávají se tvůrci vlastního života, přítomnosti i budoucnosti a konají v zájmu VE SMÍRU.
Vítám Vás na cestě poznání…

ZPĚT na blogové příspěvky