MUDr. Tomáš Lebenhart | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

JE TŘEBA VYŽADOVAT SVÁ PRÁVA A SDÍLET JEJICH PORUŠOVÁNÍ.


Autor: MUDr. Tomáš LEBENHART  -  lektor Školy přírodního léčení TILIA

 

Dlouholetý lékař pro děti a dospělé v Železné Rudě i pošumavských střediskových obcích, krátce pracoval jako dětský neurolog v klatovské nemocnici. Po r. 1989, kdy se otevřely nové možnosti poznání, začal dále intenzivně studovat. Seznámil se s 5 základními homeopatickými evropskými systémy, bylinářskými medicínami – nejvíce ho oslovila ayurvéda. Učil se ji od ayurvédských mistrů na Srí Lance, kam každý rok se skupinou zájemců pravidelně jezdí. Poznával různé náboženské a spirituální směry.

V roce 2006 učinil zásadní životní rozhodnutí, vystoupil z oficiálního medicínského establishmentu a otevřel si ordinaci přírodní medicíny v Klatovech. V letech 1982 - 2011 nepřetržitě sloužil jako lékař lékařské služby první pomoci, aby neztratil kontakt s živou urgentní medicínou.

Několik let přednáší pro laickou veřejnost i pro lékaře o přírodní medicíně i duchovních otázkách. Postupně navázal spojení s výtečnými léčiteli, alternativní onkologii se učil od skutečných mistrů. Pořád se učí….

Z tvých přednášek ve Škole přírodního léčení TILIA si asi nejčastěji vybavuji větu, s kterou velmi souzním, že nejdůležitější v životě je cítit klid a mír v duši. Co tě k tomuto postoji vede? A jak si klid a mír v duši dlouhodobě udržet?

Není nejdůležitější, co jíme a zda vůbec.
Není nejdůležitější, co si myslíme (a zda vůbec).
Jediné, co se opravdu počítá, je pocit. Vztah k sobě a Životu. Nebát se, chtít pro sebe i jiné to nejlepší. A chtít to pořád! Mít otevřené srdce, ale nedovolit nikomu, aby vám ubližoval. Současný lidský svět je predátorský. Postarat se o sebe je nutnost. Být zdravý a silný je naprostá přirozenost. Pocit je vždy pravdivý. Trvale dobrý pocit ze sebe je klíčem k šťastnému životu. Kdo je šťastný, není schopen škodit... a naopak.

Napsal jsi několik knih, které se staly ve světě přírodního léčení bestsellery. V knize "Bez pláště" popisuješ svůj pád na dno, kdy ti šlo doslova o život, i svoji náročnou cestu vzhůru zpátky do života. Všechna média nám podsouvají myšlenku, že je třeba být dokonalý a úspěšný skoro za každou cenu. Tvá kniha sdělovala silným osobním příběhem něco úplně jiného. Bylo pro tebe těžké příběh zveřejnit? Pokud ano, tak proč? A jaké pocity jsi měl, když kniha vyšla?

Již během té krize, ale hlavně pak po ní, pociťoval jsem, že to prostě napsat musím. Dokonce mne chvílemi přicházelo na mysl, že jsem to prožil, abych to mohl popsat... Vedla mne ale hlavní myšlenka, ukázat, že na dně může být úplně každý, že nikdo není svatý a že o to snad ani nejde... Chtěl jsem dodat naději mnoha zoufalým a trpícím... že dokud dýcháte, není nic ztraceno! Že jsme milováni a existuje Milost... která přichází, když to nevzdáváme a pokorně o ni prosíme. Také je moc dobré, když trable nevnímáme jako křivdu, ale snažíme se tomu porozumět...

I když vzrůstá počet lidí zajímajících se o přírodní léčení, sílí zároveň tlak oficiálního medicínského systému na jeho radikální omezení. Jak vidíš budoucnost přírodní medicíny? A jakou má budoucnost školský medicínský systém?

Z krátkodobého hlediska (několik let) nastane (již se to připravuje) legislativní tažení proti nevědeckým medicínským postupům. To přinese značné komplikace různým terapeutům, ale i mnohým nemocným a trpícím, kteří nenalézají pomoc v medicíně vědecké. To povede k masové nespokojenosti, lidé se vzbouří tak jako proti politikům. Jde o stejnou predátorskou podstatu. Vysoká politika, potravinářství, zdravotnictví, bankovnictví a další systémy. Nefunkčnost zdravotnictví ale bude na lidi dopadat nejdříve a nejdrastičtěji. Již se to masově děje. Systém se drží pouze mocí peněz z farmakoprůmyslu a spřažením s politiky. Bude fungovat jen urgentní péče, operativa a zobrazovací diagnostika. Změna a návrat k inteligentní přirozené medicíně je otázkou dlouhodobější... deset a více let. Stamilióny lidí mezitím budou zbytečně trpět a mnozí předčasně zemřou.
Obyvatelům Země byla ukradena odvěká možnost léčit se přírodními tisíce let osvědčenými prostředky i moderními informatiky. Jsou nuceni si draze pořizovat neúčinné a škodlivé syntetické látky. Zároveň je jim arogancí moci upíráno právo zakotvené v Mezinárodní Úmluvě, již signovalo i Ministerstvo Zdravotnictví ČR, svobodně se rozhodovat, jakým způsobem a zda vůbec se chci léčit. Sociální systém se chová teroristicky k lidem, kteří volí neoficiální chemickou léčbu. Odmítají jim vydávat osvědčení včetně invalidního důchodu. Znevýhodňují je v profesním a osobním životě. Tento stav je neudržitelný. Je třeba vyžadovat svá práva a sdílet jejich porušování. Nenechat si líbit kruté zacházení ze strany státu a zdravotníků.

Velmi děkujeme za tvoji otevřenost a odvahu sdělovat přímočaře své pocity a názory. Přejeme mnoho dalších uzdravených pacientů!