JE ČAS NA ZMĚNU

HOLICKÁ Jana

terapeutka celostního rozvoje, lektorka TILIA Č. Budějovice

 

Evi, přeji tvé škole stabilitu a moudrost staré lípy, její vůni, která nás vždy zklidní a zharmonizuje. Lektoři ať svými zkušenostmi míří studentům přímo do srdce a tobě přeji radost z nového dítěte, které se krásně zrodilo při společném setkání. Těším se jako vždy ve tvé škole na nové studenty a milé chvíle s nimi. Děkuji za příležitost být s tebou a s nimi na cestě k moudrosti a klidu.

 

 

Groups