vstříc novému věku | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

VSTŘÍC NOVÉMU VĚKU   .... inspirace k projasnění mysli ....

Díl čtvrtý, zveřejnění 22.12.2020

 

TICHÁ NOC

A ČTYŘI SVÍCE:

Pokoj, Víra, Láska a Naděje

 

Pjér la Šé'z a Jan Rak 

Jupiterova chvíle...aneb Skutečnost II.

Povídání dvou moudrých osobností v Pjérově jurtě jako krásný vánoční dárek....

 

D a l š í  video PRUNE HARRIS

- expertky na práci s energií lidského těla.

Názorně vám ukáže krátkou sérii cvičení, která může obrovsky podpořit zdraví a odolnost vašich plic.

 

Povznášející melodie

MALÉ NOČNÍ HUDBY

W. A. Mozarta

potěší nejen o Vánocích

Díl třetí, zveřejnění dne 26.11.2020                  Potrava pro vaši duši:   Video: ROZLUŠTĚNÍ VOYNICHOVA RUKOPISU

            Také máte rádi neuvěřitelné příběhy, které píše sám ŽIVOT?......

 

Údajně nejtajemnější kniha světa neznámého autora se zakódovaným textem čekala 600 let na dešifrování. Nikdo nevěděl, zda jde o neznámý jazyk či šifry.... na rozluštění významu textu si vylámali zuby nejlepší dekodéři a šifrologové světa, vč. nejvýkonnějších počítačů. Šifry jsou vytvořené intuitivně, nemají pravidelnost, některá písmena mají v různých slovech různé významy. Jediná na světě rozluštila Voynichův rukopis zaměstnankyně technických služeb v Nové Pace paní Irena, metařka chodníků, uklízečka psích exkrementů pracující v partě Romů, za kterou se někteří stydí, když jde do kostela. Text luští v noci za úplného ticha (nespala prý celé 4 roky). Hlavní poselství knihy je velmi silné a paní Irena se ho rozhodla odtajnit až v dnešní době. Cítí, že s poselstvím se má seznámit co nejvíce lidí PRÁVĚ TEĎ.

 

Potrava pro vaše tělo:

Video: Michal Kindl

IMUNITA STRAVOU aneb JAK SE STRAVOVAT, ABYCHOM SI ZLEPŠILI SVÉ ZDRAVÍ

 

Výborné informace z oblasti výživy, které vám pomohou na cestě k přirozenému ZDRAVÍ.

"Babské desatero" při onemocnění COVID-19 od lektorů TILIE manželů Mihulkových najdete ZDE

Video: MANTRA pro HOJNOST /cca 1,5 minuty/

Štědrost Vesmíru je nekonečná.

Vesmír se stará o všechny mé potřeby.

Uvolňuji se a proplouvám životem radostně a bez námahy.

Dostává se mi požehnání, které překonává i mé nejbláznivější sny.

Uvědomuji si úspěchy, které jsou za mnou.

Dychtivě očekávám všechno krásné, co přijde.

Jen já si určuji, kam až sahají moje hranice toho, čeho chci dosáhnout. Dokáži cokoli, pro co se rozhodnu. Mohu dostat vše, po čem toužím.      

Kráčím cestou k úspěchu a užívám si ji.   Každý den dělám alespoň jeden malý krok ke svému cíli.     Dělám to, co mne baví a s vášní.

Vážím si překážek, vím, že mne posouvají dál. Odpouštím si své neúspěchy, vím, že i ty patří k mé cestě.

Oslavuji každý svůj úspěch, i ten sebemenší. Pracuji na sobě a jsem lepším a lepším člověkem. Svou prací pomáhám druhým a inspiruji je.

Vím, že jen já jsem tvůrce svého života a tvůrce svého úspěchu. Můj život je čím dál tím lepší a lepší. V mém světě se dějí zázraky.

Děkuji. Mám vše, co potřebuji.

 

Video: VĚK VODNÁŘE - CELOPLANETÁRNÍ MEDITACE

PRO VÍTĚZSTVÍ SVĚTLA a UKOTVENÍ ČASOVÉ OSY VĚKU VODNÁŘE /délka cca 17 minut/

Čas meditace pro Prahu: 21.12.2020 - 19 hodin 22 minut

Astrologické konstelace pro konec r. 2020

i podrobný popis cca 20 minutové meditace,

do které se zapojí celý svět.

Díl druhý, zveřejnění 10.11.2020     Část A – nabízí můj pohled na situaci           Část B – co vás může v tuto dobu také podpořit?

Část A:  Vnímám, že ZDE lidé existují ve dvou paralelních realitách (tedy úrovních vibrací). Tyto dvě reality už tady dlouhou dobu existují souběžně, jen se v posledních měsících rozdíly velmi zviditelnily. Je jen na nás, kterou skupinu svými myšlenkami a skutky podpoříme, její energie bude v našem životě určující. Druhá realita může být jen venkovními kulisami a my pouhým pozorovatelem děje. Bůh respektuje naši svobodnou vůli a proto si může každý vybrat preferenci konkrétní cestovní třídy vlaku jménem ŽIVOT. Jako symbolické vidím stále disproporčně menší počet lidí využívající 1. třídu a mačkanici ve třídě druhé.

VĚDOMĚ SE ROZHODUJI! VĚDOMĚ SE ROZHODUJI!

I virus je pouhá vibrace – energie – frekvence!! Léčba je tím pádem známá! Jak jednoduché a náročné zároveň, že?!
Všichni máme předpoklady k tomu se se vším vyrovnat, jsme schopni se sami uzdravovat – lékař či léčitel jen podpoří samoléčebné schopnosti v tu chvíli oslabené. Každý máme velkou vnitřní sílu, buďme si jí vědomi a používejme ji tím nejlepším možným způsobem, kterého jsme schopni. Všichni jsme Boží děti, máme tak obrovskou podporu toho nejmocnějšího z mocných, STRACH tedy není na místě.

Níže uvádím charakteristiky úrovně vyšších a nižších vibrací, jak je vnímám já.  Text: Eva Trávníčková

 

1. REALITA /= FREKVENCE – VIBRACE – ENERGIE/

vyšší vibrace:

· důvěra v Boha (Stvořitele, Vyšší princip, Vesmír…), dobro a lásku

· respektování Božích zákonů

· schopnost vnímat spirituální složku člověka

· zodpovědnost za sebe ve všech oblastech života

· jsou tvůrci, ne oběti, ze svých případných problémů neobviňují okolí, cítí vděčnost za vše, co jim do života přichází

· vnímají psychosomatické souvislosti nemocí a jsou schopni je řešit s maximální možnou pravdivostí

· vyvážená citlivost k bližním i k vlastním potřebám

· zvládnutí umění odpouštět (sobě i druhým), přijímání přicházejících situací v osobní i celospolečenské rovině

· důvěra ve svojí funkční imunitu

· používají intuici, díky tomu dokáží nacítit a pojmenovat i celospolečenské jevy tzv. „za oponou“ viditelného

· nedůvěřují slepě autoritám z pozice titulu či funkce, informace ověřují z více zdrojů

· preferují celospolečenskou diskuzi, zejm. k palčivým tématům dnešní doby; Ví, že diskuze (třeba i s nesprávnými názory) posunuje lidstvo vpřed nejlepším možným způsobem. V diskuzi nevidí ohrožení, ale poznání.

· nelpí na hmotě, penězích, majetku, prestiži a funkcích

· nepodléhají manipulaci, sami nemají manipulativní chování

· uvědomují si, že vědecké důkazy mají v dnešním světě své limity, tedy skutečnou realitu mohou zkreslovat, důraz kladou na celostní pohled, nikoli na "vědecky" otestovanou jednotlivost

· preferují přírodní způsoby života, zajímají se o přírodní prostředky léčby, přírodní kosmetiku, ekologii…, k chemickým lékům se uchylují jen v krajním případě

· očkování obecně – slepě nevěří pouze svému lékaři či milé televizní hlasatelce (tzv. „autority“), aktivně si shání další informace a vytváří si vlastní názor. Zajímají se, proč se vakcíny vyrábějí také na rychle se množících nádorových buňkách (urychlení výroby), proč se s vakcínou vstřikují do těla prudké jedy (např. formaldehyd), proč neexistuje testování jejich účinnosti ve dvojitě slepých klinických studiích jako u léků (= očkovaná a neočkovaná skupina), aby se mohla ověřit skutečná nemocnost v obou skupinách a zda je po zásahu do imunity očkováním statisticky významný i dlouhodobý negativní vliv na imunitu (možný zvýšený výskyt nádorů, alergií, autismu atd.)

· mají smysl pro humor, šíří kolem sebe pohodu a klid bez ohledu na vnější kulisy atp. - jde o odraz jejich vnitřního světa

2. REALITA /= FREKVENCE – VIBRACE – ENERGIE/

nižší vibrace:

· nevíra v Boha (Stvořitele, Vyšší princip, Vesmír…), dobro a láska existují jen v pohádkách

· nerespektování Božích zákonů

· neschopnost připustit, tedy ani vnímat spirituální rozměr člověka

· zodpovědnost za sebe delegují na ostatní (např. na lékaře, životní partnery, jiné autority či systémy….)

· jsou častěji oběti (jedinců, systému atp.), ne tvůrci, za jejich problémy "může" obvykle někdo jiný, necítí vděčnost (vše je přece samozřejmost)

· nevnímají nebo nemají odvahu připustit a řešit psychosomatické souvislosti nemocí

· často nevnímají potřeby ostatních lidí, vidí zejména výhody své či vlastní rodiny

· nikomu neodpouští – řídí se principem „oko za oko či zub za zub“, nejsou schopni přijímat přicházející situace v osobní či celospolečenské rovině

· nedůvěřují svojí imunitě, až přehnaně se spoléhají zejména na vnější ochranu

· nepoužívají intuici, ale jen rozumovou složku, tím jim uniká celostní pohled na situaci, následuje povrchnost a dogmatické lpění na jednotlivostech

· slepá důvěra v autority z pozice titulu či funkce

· preferují názor těchto "autorit", celospolečenskou diskuzi s jinými názory vnímají jako ohrožující a nechtějí ji připustit zejm. ve veřejnoprávních médiích, která zásadně ovlivňují názor široké populace

· lpění na hmotě, penězích, majetku, prestiži a funkcích

· vytvářejí či naopak podléhají manipulaci konkrétního jedince či systému

· důvěra pouze ve vědecky ověřené postupy

· léčí se zejm. chemickými léky farmakologického průmyslu – nad negativním dopadem na lidské zdraví nepřemýšlí – slepě důvěřují reklamě, která potřebuje produkt prodat

· očkování obecně – slepě věří pouze svému lékaři či milé televizní hlasatelce (tzv. „autority“), neshání další informace k tématu. Nezajímají se, proč se vakcíny vyrábějí také na nádorových buňkách (urychlení výroby), proč se s vakcínou vstřikují do těla prudké jedy (např. formaldehyd), proč neexistuje testování jejich účinnosti ve dvojitě slepých klinických studiích jako u léků (= očkovaná a neočkovaná skupina), aby se mohla ověřit skutečná nemocnost v obou skupinách a zda je po zásahu do imunity očkováním statisticky významný i dlouhodobý negativní vliv na imunitu (možný zvýšený výskyt nádorů, alergií, autismu atd.)

· nemají velký smysl pro humor (pocit zlehčování situace), vyvolávají strach, beznaděj, zmatky – jde o odraz jejich vnitřního světa atp.

Část B:

SÍLA DUCHA - The Power of the Spirit

video (cca 7 minut):

Co může charakterizovat rodící se nové paradigma?

Můžeme se SPOJIT A  ZMĚNIT SVĚT????

BUĎME TOU ZMĚNOU A INSPIRACÍ PRO DRUHÉ!!

Frekvence – vibrace – energie

Mysl – tělo – duch

Láska – mír – jednota

Recept na (nejen) PROTICHŘIPKOVOU BOMBU od Barbary O' Neill:


· 1 stroužek česneku rozdrtit
· 1/8 lžičky jemně nakrájeného zázvoru
· lžička medu
· šťáva z celého citronu
· 1/2 lžičky kayenského pepře (odvážní) - poprvé zkuste raději přidat jen špetku a případně následně dávkování zvyšujte
· zalijte 1/3 hrnku teplé (NE HORKÉ) vody a nechte vychladnout na příjemnou teplotu
· přidejte 1 kapku oleje z čajovníku nebo eukalyptu a vypijte
Použijte vždy, když na vás jde nějaké nachlazení - začínáte mít ucpaný nos, tlak v dutinách, škrábání v krku, kašel... a další respirační příznaky.

JANTAROVÁ TINKTURA

aneb jak posílit imunitu podle starých léčitelů baltských oblastí


5 gramů drceného jantaru (= zkamenělá pryskyřice zejm. jehličnatých stromů) naložíme na 2 týdny do 60% alkoholu, vznikne matečná tinktura, kterou můžeme po odebrání dílu tinktury dlouhodobě dolévat dalším alkoholem.
Užívání:
1. den = 1 kapka; 2. den = 2 kapky; 3. den = 3 kapky atd. atd. až do 10. dne
10. den = 10 kapek; 11. den = 9 kapek; 12. den = 8 kapek, 13. den = 7 kapek atd. atd. až 20. den = 1 kapka
Pak si udělat 10 dnů pauzu a případně kůru opakovat.

Partie, pořad CNN Prima News - video 1 minuta

Metaanalýza WHO = zpracovaných cca 70 studií z celého světa ukazuje, že smrtnost na covid-19 je 0,23% - to neodpovídá ani nebezpečnosti chřipky, ale běžných viróz.


METAANALÝZA = statistická analýza většího počtu srovnatelných studií odborných sdělení (tuzemských i zahraničních) a dat, za účelem jejich integrace a posouzení jejich efektivity

Zaujmout vás může film: CELESTÝNSKÉ PROROCTVÍ (The Celestine Prophecy) USA, 2006

Souvisí s tématem tohoto dílu:  ENERGIE.

Hlavní hrdina se vydá do Peru hnán touhou poznat hlubší smysl života. Tuto touhu naplňuje skrze pátrání po Rukopise neznámého původu. Rukopis totiž podrobně popisuje, jakou cestou se bude civilizace v příštím tisíciletí ubírat a jak se bude dále vyvíjet společnost a kultura. Film na základě stejnojmené knihy Jamese Readfielda, který vydal tuto svou knihu ve Spojených státech nejprve vlastním nákladem v nevelkém počtu výtisků. Knížka vzbudila velký ohlas, lidé si začali Celestinské proroctví opisovat a kopírovat a jeho pověst a sláva záhy rostly geometrickou řadou. Zdroj textu: Internet.

Hana a Petr Ulrychovi – MODLITBA / text písně:

Pane, ať jsi stéblo trávy nebo obyčejný list.
Prosím, dej ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst.

Prosím dej ať řeči stromů aspoň trochu rozumím.
Ať vědí že se učím a že nic neumím.

Dej ať zlomím svojí pýchu, dej mi hledat pokoru.
Když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru.
Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal.
Ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.

A dej mi sílu snášet pokorně, co změnit nemám sil.
Odvahu abych to nač stačím, na tomhle světě pozměnil.
A taky prostý rozum, který vždycky správně rozezná,
co se změnit nedá a co se změnit dá.

Dej mi prostý rozum, který vždycky správně rozezná,
co se změnit nedá a co se změnit dá.

 

MUDr. Mikuláš ŠTEFAN - lékař, léčitel, vizionář

Tato kniha vznikla na základě otázek a odpovědí autora a jeho klientů. Je to příběh Samuela, který si pamatuje všechny své životy a schopnosti v nich nabyté. V jednotlivých kapitolách se pohybuje časem (od současnosti až do pradávné minulosti), prostorem a děním. Popisuje události, které sám zažil, duchovní zákonitosti a energie a hlavně schopnosti pomáhat druhým. Věnuje se i správnému směru vnímání a pojetí mezilidských vztahů a řešení těžkých životních situací.
Čtenáře, kteří se cítí nejistí, nerozumí těžkým životním situacím, jako je smrt blízkého člověka, rozvod, ztráta práce, nemoc, nefungující vztahy, nasměruje jak najít kontakt se svou duší a jak pochopit, proč toto vše zažívá a jak to co nejméně bolestivě překonat. Tato kniha má velikou hloubku, je psaná od srdce a již tím, že ji budete číst, vás bude léčit. Zdroj textu: internet.

Díl první - zveřejnění 22.10.2020

Vnímám, že procházíme jako lidstvo i jako jednotlivci velkou transformací. Lidem už nebude dovoleno tu jen tak přežívat, naopak budou tlačeni k tomu, aby na Zemi plnili své poslání v souladu s Vyšším řádem. Manipulace, preference peněz, moci a strachu, kterou využíval tento systém, už nebudou mít prostor. Rodí se nové paradigma, přichází zřejmě největší změna za posledncíh 2000 let. Vznikající turbulentní stavy mohou být pro naši psychiku náročné. A proto na této stránce budu vyvažovat okolní zmatek, posilovat vaši pozitivní náladu, podporovat vás nabídkou na sledování zajímavých filmů, hudby, receptů, citátů či laskavých doporučení.

Od března 2020 jsem věnovala mnoho hodin tvorbě blogových příspěvků na webu školy - viz: https://skolaprirodniholeceni.cz/blog-inspirujte-se. Pokud ještě v tuto chvíli sháníte INFORMACE, které veřejnoprávní média ZATÍM nezveřejňují, máte na citovaném odkazu mnoho možností, abyste si obrázek skutečnosti mohli sami poskládat.  Plukovník Prymula je ve válce s virem, já virus považuji za přítele, který nás přišel naučit žít jinak. Udržitelným více přirozeným způsobem, s důrazem na správných hodnotách zviditelňuje HLAS SVĚDOMÍ KAŽDÉHO Z NÁS (= SRDCE), ale i nutnost ZVÝŠENÍ VĚDOMÍ CELÉHO LIDSTVA (=MYSL). Ideální stav je, pokud je srdce a mysl v souladu a rovnováze.

Představte si les, do kterého vejdete v časném jaru. Po jedlých houbách (pokud nejste odborník mykolog) není ani památky. Přitom celý les je protkaný podhoubím obrovského množství hub. My je ale v tu chvíli nevidíme. Stačí se do lesa vrátit ve správném ročním období, s příhodnou teplotou, vlhkostí a fází měsíce a v lese nalezneme nekonečné množství hub. A v tomto přirovnání vidím vznik nového systému ZDRAVOTNICTVÍ, ŠKOLSTVÍ, PRÁVNÍHO ŘÁDU, UMĚNÍ, EKOLOGIE A VÝROBY POTRAVIN..... Mnoho lidí pracuje v zákulisí na tvorbě funkčnějších systémů a čekají jako ty houby na správné podmínky, které vše ZVIDITELNÍ.

Proto nepropadejme OPRAVDU ŽÁDNÉ panice, není na místě. A to bez ohledu na neustále rostoucí čísla (zde naprosto bezprecedentně byla POLITIKY změněna kategorie "klinicky nemocný" za kategorii "opakovaně pozitivně testovaný"!!!), výjimečné stavy vyhlašované na základě pouhé přítomnosti viru SARS-COV 19 na našem území!!, lockdowny a jiné vychytávky systému.....

Je vhodné projít náročným obdobím s co nejmenšími následky. Nedávno jsem v rozhlase zaslechla, aby lidé dbali na svůj rozum a hlavně aby se neřídili svou intuicí. Dobře ví, že mysl je možné ovládnout kulisami, které systém na zakázku vytvoří, tedy zmanipulovat skutečnost. Vaši intuici ale zmanipulovat nedokáží, je to vaše jediná pravda a právě pro vás je výhodné jí naslouchat. Nechte se vést hlasem svého srdce.

A na své jedinečné životní cestě hledejte odpověď na otázky: KDO JSTE A PROČ TU JSTE?

Eva Trávníčková

Co vás může v neklidném čase potěšit? Například:

Na Youtube si stáhněte film: NÁDHERNÁ ZELENÁ  (La Belle verte) Francie, 1996

Film v EU zakázaný, neboť ukazuje humorným způsobem na paradoxy světa, ve kterém žijeme.
Nádherná zelená planeta, kde lidé žijí v souladu s přírodou i se sebou, bez peněz, aut a nemocí. Mají koncerty ticha, učitele intuice, radost ze života a občas se jdou podívat na Zem…

Recepty od Barbary O' Neill:

Antibiotický a antivirotický sendvič:

Velký stroužek česneku rozetřeme s olivovým olejem, natřeme na plátek kváskového chleba, navrch plátky avokáda a rajčete. Užíváme 3 - 4x denně po dobu 2 - 3 dnů.

Olivový olej doporučuji nahradit olejem z černého kmínu, který Jiří Kuchař považuje na nejsilnější přírodní antivirotikum. Viz typ na knihu Přírodní antibiotika a antivirotika.....

Česnekový obklad:

ČESNEK se v přírodním léčitelství používá i na léčbu těžkých kašlů (např. urputný černý kašel):

Česnek nakrájejte na plátky, zabalte na slaboučké bavlněné látky a přiložte na plosku nohy (ne přímo na nohu, mohla by se vám spálit kůže), navlečte přes obklad ponožku a nechte působit. Po aplikaci natřete olejíčkem či krémem pro regeneraci pokožky. Obklad dle potřeby opakujte. Účinné látky z česneku se přes reflexní zóny na plosce nohy dostávají do těla do jedné minuty. Dokonce za chvíli můžete cítit odér česneku z dechu, přestože jste ho vnitřně nepožili.

Velmi aktuální kniha:

MUDr. Josef Jonáš a Jiří Kuchař (spolupracoval s mnoha léčiteli)

PŘÍRODNÍ ANTIBIOTIKA A ANTIVIROTIKA V KUCHYNI

aneb prevence a terapie pomocí domácích prostředků

 
Celý život jsme obklopeni mikroorganismy - mají k nám ambivalentní vztah, některé nám pomáhají, ale jiné naopak škodí. Tato kniha se věnuje dvěma skupinám, které se v negativním účinku projevují nejvíc.

DOMÁCÍ POŽEHNÁNÍ:

Kde je VÍRA, tam je i LÁSKA.

Kde je LÁSKA, tam je i POKOJ.

Kde je POKOJ, tam je i POŽEHNÁNÍ.

Kde je POŽEHNÁNÍ, tam je i BŮH.

Kde je BŮH, tam je VŠECHNO.

Harmonizující a léčivé Solfegiho frekvence 174 Hz    klikněte ZDE

Pozor na obtěžující úvodní reklamy.

 

Zpráva od Mamos,

osvícených mužů kmene Kogi,

ze setkání stařešinů celého světa 28.3.2020