JE ČAS NA ZMĚNU

ZPĚT NA PŘÍSPĚVKY části 1 až 10 ZDE

NASAĎTE SI ROUŠKY A NEMLUVTE!  ZACPĚTE SI UŠI A PŘIVŘETE OČI....!!!!          

kresba: zdroj Facebook                                                                      

Část patnáctá, zveřejnění dne 25. června 2020

VIDEOrozhovor s MUDr. Radanem GOCÁLEM - vyléčil 8 pacientů z nemoci COVID 19 pomocí ANTABUSU (dlouhodobě vyzkoušený lék, který nemá žádné výrazné vedlejší účinky) + vitamínů C + D, zinku a Colostra.

Proč byl odstraněn rozhovor Jaroslava Duška s Milanem CALÁBKEM v březnové DUŠI K, který se MIMO JINÉ právě možné léčby ANTABUSEM týkal?

Pokud má něco předpoklad účinku na koronavirus v hluboké biochemii, proč se tyto látky nezkoumají?......

Ministr Vojtěch není evidentně seznámen s výsledky studií PROKAZUJÍCÍCH pozitivní účinek některých přírodních látek na viry - např. u česneku.....

 
 
 
 

Část čtrnáctá, zveřejnění 16. června 2020

VIDEOrozhovor s DAVIDEM ICKEM,

který velmi výstižně popisuje i dnešní dobu.

Co mne mimo jiné např. zaujalo?:

  • Pokud hledáte odpovědi na své otázky jen v realitě našich 5 smyslů, pravdivou odpověď nenajdete....

  • Lidé, kteří v historii mluvili o podstatě nás samých, podstatě skutečnosti, vizionáři, šamani..., autority té doby je vždy měli na mušce. Protože informace o tom, kdo skutečně jsme, to je dynamit, nejhorší noční můra těch, kteří se nás snaží kontrolovat.

  • Menšina kontroluje většinu a dělají to tak, že kontrolují naše vnímání - co si máme myslet, dělat...  A to jde ještě hlouběji. Pak se vidíme velmi omezeně, tedy jen jako jméno, tělo, nějaký náš příběh. Duchovní část člověka je pak zcela neviditelná.

  • Narodili jsme se do určitého SYSTÉMU, čili nám jeho ŘÁD připadá normální, nezažili jsme nic jiného, tak si často ani nic jiného neumíme představit. Tento hierarchický systém je starý cca 6000 let, předtím spolu lidé komunikovali jinak. Ale najednou přišel velký a rychlý zlom. Svět se rozdělil na pár "velikých" a ostatní "maličké" - masa lidí se strachem a úctou vzhlíží k těm nahoře, pak je ti nahoře mohou ovládat. Je dobré si uvědomit, že nepotřebujeme těch "pár nahoře", aby nám říkali, co si máme myslet, co máme říkat, jak máme jednat.....

  • Masu lidí SYSTÉM ovládá šířením STRACHU, tak je může dobře OVLÁDAT. Byl uspořádán celosvětový systém, aby se vytvářely situace, které budou generovat STRACH. Když  STRACHU propadnete, dáváte SYSTÉMU sílu. Když ze strachu odejdete do RADOSTI A LÁSKY, odříznete od sebe zdroj skrytých manipulátorů.

  • Mainstreamová medicína a věda (s výjimkou kvantové fyziky) se snaží vyléčit PŘÍZNAKY, ne PŘÍČINU onemocnění, neboť naprosto nerespektuje existenci energetického světa, odkud vychází příčina. Klasická medicína se tedy snaží vyléčit "filmové plátno", odmítá existenci projektoru. Lékaři, korporace, média, vlády.... referují o tomto světě stále ze stejné pochybné "reality". Pokud přijde kdokoli, kdo toto zpochybní, je označen za blázna, který může být nebezpečný.

  • Nastává REVOLUCE VNÍMÁNÍ NÁS SAMÝCH. Když si veliká masa lidí uvědomí, že jsou NEKONEČNÉ VĚDOMÍ, pak se hierarchie zboří jako domeček z karet.....

 

Část třináctá, zveřejnění dne 11. června 2020

 

Velmi dobré video /cca 8 minut/:

 

Dr. Dietrich Klinghardt: CO SE DĚJE VE SVĚTĚ?

rozhovor natočený v září 2019

 

 

 

 

Korona je průser z laboratoře, intergalaktický průšvih......

VIDEOrozhovor s MUDr. Soňou Pekovou PhD.,

vedoucí lékařkou TILIA LABORATORIES /cca 37 minut/

 

 

 

 

 

Mezinárodní kongres

ZDRAVÍ 2020 PRAHA

p r o p o j e n í

KOMPLEMENTÁRNÍ A ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY

zahájení videokonferencí dne 20.6.2020 v 15:00 hodin

více na webu www.mkz2020praha.cz

 

                              Část dvanáctá, zveřejnění 26. května 2020           Podpis výzvy na webu ZDE

                                                     

Výzva zdraví a svoboda - k lidem, lékařům, médiím a politické reprezentaci českých zemí

Jako terapeuti, lidé profesionálně se zabývající prevencí a příznivci nekonvenční medicíny a různých léčitelských oborů včetně homeopatie, tradiční čínské medicíny a jiných oborů, vnímáme problematiku současné epidemie výrazně jinak, než jak ji interpretují lékařští odborníci a sdělovací prostředky. Hlavní česká média přinášejí jen velmi omezené informace o různých nekonvenčních metodách, které je možné použít při koronavirové nákaze či jako prevenci. Na sociálních sítích se dokonce cenzuruje obsah, který není v souladu s oficiálním postojem konvenční medicíny. Přitom homeopatie, tradiční čínská medicína a jiné nelékařské metody mohou při této epidemii účinně pomoci. Média nesdělují podstatná fakta: onemocnění koronavirem není neléčitelné a lze mu předcházet, zmírňovat jeho průběh a snižovat rizika komplikací. Cílené posilování imunity může zvýšit obranyschopnost organismu a odolnost vůči této či jakékoliv následné epidemii.

Média neustále veřejnosti podsouvají, že neexistuje léčba (a proto jedinou spásou bude plošné očkování), že se život zásadně změní, že budeme nuceni žít v opakovaných karanténách, že každý náš krok bude monitorovaný, že cestovat se bude moci jen při splnění striktních podmínek. Tento úhel pohledu rozhodně odmítáme, jelikož je zásadně špatný.

Souhlasíme s tím, že život se změní. Lidé si začnou více vážit svobody i svého zdraví. Tato epidemie jasně ukázala, že osoby trpící civilizačními chorobami (především nadváhou, cukrovkou a vysokým tlakem) a osoby trvale medikované pro různá chronická onemocnění představují rizikovou skupinu. Zdravý člověk s nepoškozeným imunitním systémem se však infekci dokáže bránit výrazně lépe. Lidé by se měli mnohem více starat o své zdraví a převzít za tuto důležitou část svého života větší odpovědnost. A tímto směrem – podporou zdravého životního stylu a zajištěním dostatku kvalitních potravin bez škodlivých látek – by se měla ubírat i budoucí zdravotní politika ministerstev zdravotnictví a zemědělství. Nic takového se však odnikud neozývá.

Jasně se ukázalo, že takzvaná vědecká medicína nemusí být při nových virových epidemiích v praxi nic platná. Moderní lékařská věda nabídla v podstatě pouze plošné podávání paracetamolu, v rámci prevence pak nic jiného než karanténu. A přitom vědecká medicína často přírodní a nekonvenční postupy posilování zdraví a imunity (ověřené staletími praxe) zesměšňuje a označuje za nevědecké, a tudíž špatné. Tato epidemie nám však naplno ukázala systémové limity konvenční medicíny. Mnoho jednoduchých a nenákladných léčebných postupů, které se ukázaly jako velmi nadějné, je z oficiálních kruhů eliminováno. Při konvenční léčbě se postupuje dogmaticky, možné účinné metody se do širší praxe nezavádějí. Namísto toho se neustále ozývá, jak se laboratoře na celém světě předhánějí ve vývoji očkovací látky.

Očkování proti RNA virům je přitom velmi sporné. Samotná nákaza vytváří velmi slabou dlouhodobou imunitu. RNA viry také rychle mutují, takže než vakcíny projdou testováním, budou zastaralé, a tudíž pravděpodobně málo účinné. To ale nemusí zabránit vládám a úředníkům v nařízení plošného očkování. Proočkování většiny populace jakoukoliv novou vakcínou však vedle neúčinnosti přináší i obrovská rizika, která se mohou projevit teprve za mnoho let a mohou být daleko nebezpečnější než samotná epidemie. Dokonce se již spekuluje o možnosti použít „moderní“ genetické vakcíny, což lze přirovnat k ruské ruletě.

Jedinou cestou, kterou bychom se měli vydat, je cesta skutečného zdraví. Na této epidemii se ukazuje, že konvenční medicína sice ulevuje od různých potíží, celkové imunitě a obranyschopnosti organismu při epidemických chorobách však nepomáhá. Některé konvenční medicínské postupy a některá farmaka včetně vakcín dokonce imunitní systém oslabují, což potvrzují zkušenosti terapeutů i řada lékařských studií.

Naopak terapeuti různých oborů nekonvenční medicíny mají velmi dobré zkušenosti s vhodným posilováním imunity, díky němuž je člověk odolnější nejen vůči koronaviru, ale i jiným infekcím. Při léčbě koronaviru se v České republice i v zahraničí velmi dobře osvědčila homeopatie, tradiční čínská medicína, fytoterapie i jiné nekonvenční metody. V několika zemích probíhají úspěšné vládní programy prevence s použitím homeopatik, velmi dobré odezvy po jejich preventivním užívání jsou i u nás. Přitom české oficiální lékařské kruhy opakovaně popírají jejich účinnost. Až 90% pacientů s koronavirem bylo v Asii léčeno tradiční čínskou medicínou. Nekonvenční medicína jako taková je v médiích cíleně zesměšňována a diskreditována. Používání přírodních prostředků je systematicky vytlačováno pro údajnou škodlivost látek, které se bezpečně užívají po staletí. Přitom již několik dávek určitých volně prodejných léků může způsobit jistou smrt. Tento agresivní boj proti nekonvenční medicíně zásadně odmítáme.

Proto vyzýváme:

1. Veřejnost, aby si nenechala vsugerovat bezmoc vůči současné epidemii. Lidská imunita se dokáže s tímto onemocněním při vhodné stimulaci vypořádat. Nekonvenční léčebné metody nabízejí mnoho účinných postupů, hlavní média však o nich neinformují. A ve světě se již zkoušejí i levné postupy konvenční medicíny, které proti koronaviru účinně pomáhají.

2. Vládu, její úředníky a novináře, aby nijak neomezovali, nekriminalizovali a nezesměšňovali nekonvenční medicínu a její prostředky. Naopak nadešel čas k její podpoře.

3. Lékařské odborníky, aby si nenechali diktovat nesprávné postupy, pokud na základě vlastních zkušeností a umu cítí, že je potřeba aplikovat inovativní přístup. Nenechte si vnutit myšlenku, že epidemii lze potlačit jen drahými experimentálními léky a očkováním.

4. Vládu, aby k případnému doporučení plošného očkování přistupovala s velkou opatrností, vyslechla i oponentní názory, nezamlčovala žádná fakta týkající se rizik nových vakcín a případné očkování nechala plně na rozhodnutí každého jedince.

5. Vládu, aby z důvodu předběžné opatrnosti do odvolání pozastavila jakékoliv zvyšování elektromagnetické zátěže a zmrazila spouštění nových vysílačů. Zvyšování intenzity elektromagnetického záření má prokazatelný negativní vliv na lidskou imunitu.

6. Internetové cenzory, aby přestali s veškerou cenzurou a snižováním dosahu příspěvků. Jakékoliv prosazování povolené pravdy může být již z principu zneužito. Svoboda informací je jediná pojistka, která nás chrání před pádem do totality.

7. Novináře, aby dále nestrašili a neděsili veřejnost tím, že koronavirová infekce není léčitelná a že přijdou další vlny epidemie. Chovejte se zodpovědně, zajímejte se o různé účinné metody prevence a léčby a informujte o nich. Prověřujte, zda někdo nemá prospěch ze zatajování informací o levných účinných léčebných postupech.

8. Lid této země, aby se postavil negativním zprávám, které se na něj valí ze všech stran. Nemusíme, a kvůli budoucnosti se ani nesmíme podvolit rostoucí kontrole státního aparátu. Strach, který vyvolávají média, neodpovídá současné epidemiologické situaci a nebezpečnosti, a přitom právě tento strach může být zneužit k tomu, aby lidi postupně připravil na omezování svobody a vnucení restriktivních opatření. I samotný strach může vést k oslabení imunity. Přestože některá opatření mohou vypadat na první pohled rozumně, vždy mohou být zneužita, a jakmile budou jednou zavedena, cesta zpět je velmi obtížná. Postavme se tomu. Nesvobodu na sebe můžeme uvalit jen my sami. Pokud si to nebudeme přát, nestane se tak.

Vezměme starost o zdraví do vlastních rukou. Jen tak můžeme být odolní vůči infekcím a ochránit sebe a své blízké nejen před nemocemi, ale i před životem v totalitní společnosti.

27. května 2020

Antonín Baudyš , astrolog
MUDr. Ludmila Bendová , lékařka praktikující tradiční čínskou medicínu
Josef Čáp , organizátor přednášek komplementární medicíny
MUDr. Ludmila Eleková , praktická lékařka, homeopatka
Soňa Göblová , režisérka, dokumentaristka
Erika Hájková , homeopatka, kraniosakrální terapeutka
MUDr. Judit Hofhanzlová , lékařka, homeopatka
Ing. Václav Hrabák , homeopat
Igor Chaun , filmový režisér, spolek Goscha
MUDr. Dagmar Komárková , lékařka praktikující tradiční čínskou medicínu
MUDr. Tomáš Lebenhart , lékař, homeopat
MUDr. Helena Máslová , internistka a psychosomatik
MUDr. Eliška Novotná , homeopatka, biorezonanční terapie
Martin Novotný , nutriční terapeut
Ing. Aleš Sušický , homeopat
MUDr. Kateřina Šušlíková , lékařka, homeopatka
Ing. Iva Valentová , homeopatka

hlavní signatáři výzvy v abecedním pořadí

Podpis výzvy na webu ZDE

Část jedenáctá, zveřejnění 24. května 2020

Jak se naše imunita a psychika vyrovnává se ZHOUBNÝM vlivem negativních zpráv, které po celé měsíce chrlila vláda a veřejnoprávní média? Zaměřila se zejména na hlášení počtu nových případů nakažených, počty úmrtí... už nyní na jaře jsme masírováni zprávami o podzimní druhé smrtící vlně... Veřejnoprávní zdroje zaměřují svou pozornost na nemoc, smrt, strach z nákazy. Čím katastrofálnější titulek, tím větší sledovanost. Kdo řeší etiku? Kdo řeší důsledky těchto sdělení? Přijde mi mnohem přirozenější zaměřit se na ZDRAVÍ, optimismus, možnosti prevence pokud možno přírodní  - tedy celostní, levné, bez negativních vedlejších účinků.... Pokud máte STRACH, jste snadnými oběťmi manipulace, odpojujete se od své intuice, která je pro vás jediným zdrojem PRAVDY. Kdo má z vašeho strachu prospěch? Opravdu VY?  Všimli jste si také, že zprávy, které nejsou v souladu s citovanými informacemi veřejnoprávních zdrojů, jsou označovány zcela automaticky za konspirační bez toho, že by se někdo obtěžoval konkrétními důkazy vyvrátit podstatu sdělení?                             

                                                                                   Eva Trávníčková

VIDEO dr. Bruce LIPTONA na téma: CO ZPŮSOBUJE NEMOC? VLIV MYSLI NA IMUNITU /11 minut

 

Autor světového bestselleru "BIOLOGIE VÍRY" sděluje mimo jiné, že naše mysl (nikoli genetika) zásadním způsobem ovlivňuje vznik většiny nemocí.

U PLACEBA nás neuzdraví cukrová pilulka, ale naše víra v uzdravení.

U NOCEBA (příkladem jsou právě negativní zprávy) vás může tato zpráva imunitně výrazně oslabit.....

VIDEO: ZŮSTAŇTE DOMA, VENKU NENÍ BEZPEČNĚ.....

Jak šířený STRACH může ovládat myšlení a jednání některých lidí.

Přehrajete na facebookovém profilu ZDE

VIDEO:  JAKÉ JE TO VĚŘIT VŠEMU, CO VÁM ŘÍKAJÍ MÉDIA.

Video ke shlédnutí na facebookovém profilu ZDE

Miroslav ZELENKA, část textu "VIZE 2020"

Vizí budoucnosti je láska a harmonie na planetě Zemi

Výzvou je, zda se dokážeme sjednotit v jenom jediném bodě. Dokáže se většina lidských bytostí na planetě sjednotit ve prospěch všech bytostí žijících na planetě? Myslím si, že ta odpověď je už dávno známá, jen jsme ji nepoužili ke sjednocení svých vizí budoucnosti. Tou vizí budoucnosti je láska a harmonie energií jin a jang na planetě Zemi. Tato vize budoucnosti by měla být přijatelná pro vyznavače všech náboženství i pro všechny bezvěrce, protože po lásce a harmonii ve své podstatě touží každá lidská bytost. Jen je potřeba, aby si to uvědomila a odstranila ve svém srdci překážky bránící této vizi budoucnosti. Vizi budoucnosti takové společnosti, která je založena na energii srdeční čakry, na energii nazývané láska. Je založena na otevřenosti srdeční čakry všech lidských obyvatel, a na harmonii jin a jang na planetě, ale i v srdci či nitru každé bytosti.
Vnitřní harmonie jin a jang a láska k sobě je základem. Na tomto může každý pracovat bez ohledu na cokoliv. Každý můžeme mít vizi budoucnosti založenou na lásce k bližnímu a na harmonii. Jsem si vědom, že to zní jako naprostá utopie, že by jen naše srdce dokázalo vytvořit něco takového. Takovou společnost milujících bytostí. Ale uvědomme si, jak dlouhodobě jsme manipulováni k tomu nevěřit v možnost, či vůbec kdekoli ve vesmíru v existenci takovéto “utopické” společnosti. Jestliže něčemu nevěříme, tak to také nemůžeme nikdy realizovat, protože naše podvědomá vizualizace budoucnosti tzn. vytváření vize budoucnosti, nám nedovolí vytvořit takovou budoucnost. Je skutečně jen na nás zdali budeme schopni se sjednotit na naší vizi budoucnosti, vizi společnosti založené na vzájemné lásce, úctě a harmonii. Osobně jsem přesvědčen i na základě mnoha a mnoha dosavadních experimentů v životě, že pokud se opravdu sjednotíme na takové vizi, tak se opravdu bude realizovat. A je jen na nás, věnovat si tolik svého času, abychom si vizualizovali takovouto pozitivní budoucnost. Když každý z nás aspoň třetinu času, který věnuje pročítání katastrofických zpráv či vlastních katastrofických úvah, bude věnovat vizualizaci naší budoucnosti jako budoucnosti společnosti založené na lásce a harmonii, tak se taková společnost tady bude realizovat. Dokažme jedinou věc, která je dosažitelná pro každého  – vyčleňme si třetinu svého času, který jsme věnovali katastrofickým zprávám a úvahám, a prociťujme lásku. Lásku k partnerovi, dětem, rodičům, k domácím zvířatům, k rostlinám, k přírodě a prociťujme lásku plně a v okamžiku, kdy jí procítíme, tak ji rozšiřme na budoucnost. Rozprostřeme ji do budoucí časové linie a vnímejme, jak v té budoucnosti je vše láskyplné a harmonické, a ono to takové opravdu bude.

Pokuste se tuto myšlenku šířit v co nejširším okruhu lidí, možná budete považováni z počátku za blázny, ale čím více lidí toto bude provozovat, tím více se to bude dostávat do morfogenetického pole a tím více to budou cítit další a další lidé jako naprosto přirozenou věc.

 Podívejte se už jen na tu absurditu, že to, že by naší budoucností měla být láska a harmonie, se jeví jako čirá nedosažitelná utopie. Není to absolutně absurdní? Kam jsme se to nechali dovést – až do situace kdy to, co je nejpřirozenější lidské bytosti, tj. láska a harmonie, je považováno za absurditu. To je absurdita ad absurdum.  To, co je přirozené a je podstatou každé lidské bytosti, tj. láska a harmonie, je chápáno, coby vize společnosti, jako naprosto bláznivá utopická představa. Není to absurdní? To co je nejpřirozenější každé lidské bytosti, je chápáno jako naprosto čirá nedosažitelná utopie a fantazie. Kam jsme se to nechali vmanipulovat? Probuďme se, staňme se opět plnohodnotnými lidskými bytostmi, jejichž podstatou je láska a harmonie jin a jang. Myslím, že to skutečně není tak obtížné vizualizovat si stav mysli jako lásky k sobě a ke všem bytostem a stav harmonie.

ZPĚT NA PŘÍSPĚVKY části 1 až 10 ZDE