CO CHCEME A CO SKUTEČNĚ POTŘEBUJEME? | Škola přírodního léčení TILIA

JE ČAS NA ZMĚNU

Přednáška na téma: CO CHCEME A CO SKUTEČNĚ POTŘEBUJEME?

Meditace na téma: SEBELÁSKOU K UZDRAVENÍ

lektorka: Alena SADÍLKOVÁ - BÍLKOVÁ

TERMÍN: úterý 5. června 2018,  15:30 - 18:00 hodin

CENA: 390,- Kč

MÍSTO KONÁNÍ: Krajinská 40a, České Budějovice 

                                průchod do dvora, vchod u rampy po pravé straně budovy

PŘIHLÁŠENÍ: Eva Trávníčková tel.: 731 508 918, e-mail: skolaleceni@seznam.cz

Abychom se mohli uzdravit z jakéhokoli neduhu, psychické či fyzické bolesti, potřebujeme znát z čeho naše bolesti pocházejí. Každý člověk touží být šťastný, zdravý a harmonický. Co ale proto děláme? Jakou vnitřní cestou jdeš ty sám? Kam směřuje tvá mysl, tvé srdce, tvá duše? Co od sebe chceš, jak vnímáš své vyšší vedení, jsi spojen vnitřně se svým božským Já? Co znamená sebeláska a uzdravení. Tato meditace tě přivede blíže k sobě, k porozumění toho, co vlastně opravdu potřebuješ. Můžeš slyšet, co si do svého života přivádíš svým vlastním neporozuměním.
V našem životě je neustále málo lásky, málo pokory, málo milosrdenství, málo víry i málo pravdy.

Proto nepřestávejme pracovat na vývoji své duše a doufejme, že se náš život někdy promění v Lásku.

Pracuji jako duchovní poradce v oblasti životního rozvoje a mezilidských vztahů. Mé duchovní schopnosti se mi otevřely na kurzu automatické kresby, a dále na archandělském semináři, který mi uvolnil duchovní sluch. Pracuji hlavně skrze vnitřní duchovní prostor člověka. Mám mimosmyslové vnímání, a to mi umožňuje rozumět lidem a tomu, proč se jim dějí různé životní události. Věnuji se také karetnímu výkladu i s poradenstvím. Za svou praxi jsem měla možnost pracovat se všemi věkovými skupinami klientů a setkala jsem se s velkým množstvím lidí – a jejich problémů. Jsem ráda, když je mohu na jejich cestě posunout dál a být jim užitečná. Věnuji se vztahům manželským, rodinným i partnerským. Dále je mou náplní uvolnit vzniklé vnitřní bloky, strachy, vysvětlovat vzniklé děje, urovnávat duchovně zdravotní problémy s napojením na předky klienta. Pochopením příčin nemocí a těžkostí se stav postupně zlepšuje. Každý člověk si musí uvědomit, že se vždy rozhoduje sám za sebe a bere zodpovědnost za své činy. Od následků k příčinám a jejich uvědomění, vede duchovní a terapeutická cesta k pozvolnému uzdravování.