JE ČAS NA ZMĚNU

CENÍK, vč. ZVÝHODNĚNÉHO STUDIA – České Budějovice

Kombinovat můžete LIBOVOLNĚ VŠECHNY obory s časovou a finanční výhodností!

_____________________________________________________________________________

JEDNOTLIVÉ OBORY:

_________________________________________________________________________

1. PŘÍRODNÍ MEDICÍNA a PSYCHOSOMATIKA

- dvouletý obor

- CELKEM 18 víkendů, 9 víkendů v každém ročníku

- školné v prvním i druhém roce 13.000,- Kč

_____________________________________________________________

2. PSYCHOSOMATIKA

-CELKEM 8 víkendů

3 víkendy v roce 2019/ školné 4.600,- Kč

5 víkendů v roce 2020/ školné 7.500,- Kč

_________________________________________________

3. FYTOTERAPIE - TRADIČNÍ ČESKÉ BYLINÁŘSTVÍ

- dvouletý obor

- CELKEM 13 víkendů

-  8 víkendů v prvním ročníku/ školné 13.000,- Kč

-  5 víkendů v druhém ročníku/školné 8.000,- Kč

_________________________________________________

4. ZDRAVÁ VÝŽIVA

- jednoletý obor - 5 víkendů teorie + 2 páteční podvečery zdravého vaření v praxi

- školné 9.000,- Kč

______________________________________________________________________________

SOUČASNÉ STUDIUM 2 OBORŮ s cenovým zvýhodněním:

______________________________________________________________________________

1. PŘÍRODNÍ MEDICÍNA a PSYCHOSOMATIKA + TRADIČNÍ ČESKÉ BYLINÁŘSTVÍ

- CELKEM: 19 víkendů

- 1. ročník: 10 víkendů, cena 14.000,- Kč

- 2. ročník: 9 víkendů, cena, 13.000,- Kč

_______________________________________________________________________________

2. PŘÍRODNÍ MEDICÍNA a PSYCHOSOMATIKA + ZDRAVÁ VÝŽIVA

- CELKEM: 18 víkendů a 2 páteční podvečery zdravého vaření v praxi

- 1. ročník: 9 víkendů + vaření, cena 14.500,- Kč

- 2. ročník: 9 víkendů, cena 12.500,- Kč

______________________________________________________________________________

3. TRADIČNÍ ČESKÉ BYLINÁŘSTVÍ+ ZDRAVÁ VÝŽIVA

- CELKEM: 15 víkendů a 2 páteční podvečery zdravého vaření v praxi

- 1. ročník: 10 víkendů + vaření, cena 17.000,- Kč

- 2. ročník: 5 víkendů, cena 7.500,- Kč

______________________________________________________________

SOUČASNÉ STUDIUM 3 OBORŮ s cenovým zvýhodněním:

________________________________________________________________________________

PŘÍRODNÍ MEDICÍNA a PSYCHOSOMATIKA+ TRADIČNÍ ČESKÉ BYLINÁŘSTVÍ + ZDRAVÁ VÝŽIVA

- CELKEM: 19 víkendů a 2 páteční podvečery zdravého vaření v praxi

- 1. ročník: 10 víkendů + vaření, cena 17.000,- Kč

- 2. ročník: 9 víkendů, cena 12.000,- Kč

_________________________________________________________________________________

ZDRAVÉ VAŘENÍ V PRAXI

1 podvečer vaření  600,- Kč

___________________________________________________________________________________

INFORMACE K PLATBĚ:

Částku za studium je možné zaplatit buď jednorázově nebo zálohově, tj. první splátka 5.000,- Kč na č. účtu 2700971624/2010 do 14 dnů od přidělení variabilního symbolu pro platbu.

Doplatek bankovním převodem nebo v hotovosti.

Při platbě po tomto termínu nebo při dělení školného na více než dvě částky, se připočítává administrativní poplatek 500,- Kč.

Přihláška je závazná momentem uhrazení zálohové či celé částky.

Přijetí přihlášky i platby bude potvrzeno dopisem na uchazečovu e-mailovou adresu.